Effektiv direktedistribusjon til Danmark

Jotun Dekorativ har lagt ned sitt tidligere lager i Kolding, og har i stedet etablert direktedistribusjon til danske kunder fra Sandefjord i løpet av ett døgn. Løsningen kom som et samarbeid mellom produsenten og samlasteren, og var et krav Jotun stilte for å bedre logistikken og oppnå lavere kostnader.

Christian Ryg

All maling pakkes på hovedlageret i Sandefjord og lastes på semitrailer som så trekkes til Color Lines SuperSpeed 2 ferge i Larvik. Skipet går til Hirtshals, hvor semitraileren blir hentet av en trekkvogn og kjørt til terminal i Randers. Derfra blir distribusjonen foretatt av Schenkers samarbeidspartner Danske Fragtmænd.

- Terminalen i Randers fungerer som omlastingsterminal for ferdig pakkede paller for Jotun. Det blir ikke foretatt noen omstabling, bare sortering til riktige ruter, sier distribusjonssjef Erik Marheim i Jotun AS til Logistikk & Ledelse. - Rutene til Sjælland starter klokken ett på natten og levering til alle kundene garanteres innen dagen er over. Fordelen for oss er først og fremst at vi ikke lenger har behov for lager i Danmark, og det reduserer våre kostnader. I tillegg får vi totalt sett en kortere ledetid til kunder i Danmark.

Direkte distribusjon ble satt i gang som et pilotprosjekt i begynnelsen av mai. Så langt har alt gått som forventet, og dermed har man nå faset inn denne distribusjonsmåten i full skala.

Jotun har en totalavtale med Schenker om transport til både store deler av Norge, Danmark og deler av kontinentet. Avtalen er totalt verdt rundt 25 millioner kroner årlig. Nøyaktig hva avtalen om direktedistribusjon i Danmark koster Jotun, ønsker man ikke å gå nærmere inn på.

Sentral logistikksjef i Schenker, Lars Arne Brøttem, understreker at det er den nye hurtigfergen til Color Line som gjør det mulig å komme med denne løsningen.

- Mens vi tidligere hadde en overfart som både var langsom og til tider var plaget med forsinkelser, har nå fergen vist seg å være meget presis og vi har hittil ikke opplevd forsinkelser. Fergen har en ideell avgangstid og ankommer slik at vi kan rekke fram til terminalen tidlig på natten, sier Brøttem.

Noen av Jotuns industrimalinger klassifiseres som ADR gods. En forutsetning for å få med semitrailere med denne type maling er åpent værdekk godkjent for denne klassifisering.

Jotun har de senere årene utviklet vannbaserte malingstyper som er tilpasset kundenes og myndighetenes miljøkrav. Derfor er ikke malingprodukter fra Jotun så brennbare som for en del år siden, men fortsatt selges det maling til blant annet skipsindustrien som klassifiseres som A-væske. Disse produktene måtte tidligere fraktes med bil gjennom Sverige fordi MS Peter Wessel ikke kunne frakte denne type gods. Med Superspeed II er dette nå historie.

Krever planlegging

Direkte distribusjon fra fabrikk til kunde krever nøye planlegging både fra transportøren og produsenten. Spesielt under oppbygging av pallene og lasting av semitraileren må man legge stor vekt på å utnytte kapasiteten best mulig.

- Når det tidligere dreide seg om transport til lageret i Kolding, gjaldt det bare å fylle traileren så godt som mulig. Når vi bygger kundepaller her i Sandefjord, kan vekten på pallene variere ganske mye, slik at vi må sette sammen lasset med mer presisjon. Vi benytter også to høyder på traileren, med lastebommer. På den måten får vi lettere utnyttet kapasiteten i traileren. I høysesong kjøres det to trailere hver dag til Danmark. Når eksteriørsesongen starter, øker volumet og utfordringene betraktelig. Løsning på disse utfordringene har vi fått til i samarbeid med Schenker, sier Marheim.

Tette tidsrammer krever også god informasjonsflyt i alle ledd. Dersom noe skulle skje underveis slik at transporten blir forsinket, er det svært viktig at mottaker får beskjed så raskt som mulig. Derfor blir avviksbehandling tatt fortløpende på terminal i Randers, slik at kundene blir minst mulig skadelidende. Vi har alternative transportruter, men det vil ta noe lengre tid enn dagens løsning. Hittil har vi som sagt ikke hatt noen problemer, sier Brøttem.

Ønsker 25,25

Som samarbeidspartnere har Jotun og Schenker søkt Samferdselsdepartementet for å få en prøveordning med 25,25 meters vogntog for distribusjon og transport fra Sandefjord til sentrale terminaler på Østlandet. I skrivende stund har man imidlertid ikke fått noe svar på henvendelsen. Både Marheim og Brøttem understreker at ved å bruke lange vogntog på E18 til Oslo, ville man spare både penger, få bedre miljø og minske total trafikk på strekningen.

- To slike vogntog erstatter tre av dagens ordinære. Mer effektiv transport gir færre bilbevegelser, og det er mulig å utnytte vogntogene bedre enn i dag, hevder Brøttem og Marheim.

Danskene har en utvidet prøveordning med 25,25 meters totallengde som gjelder langt flere strekninger enn hva man har her i landet. Danmark har etter kort tid utvidet sin prøveordning til å omfatte de fleste internasjonale havner. Sverige og Finland har i mange år tillatt 25,25 meters vogntog. Også Nederland er fornøyd med sin ordning.

Både Schenker og Jotun legger stor vekt på miljøriktig transport. Schenker har miljøsertifisert de første bedriftene som kjører for samlasteren. Det betyr at mer enn 90% av sjåførene i disse bedriftene har gjennomført kurs i økokjøring, at bedriften benytter biler som tilfredsstiller Euro 4 kravene samt at man benytter biodiesel. Dessuten går store mengder gods med jernbane der det er mulig. Jotun stiller også strenge miljøkrav til sine malingprodukter, og de fleste av Jotuns interiørmalinger tilfredsstiller både miljøkravene til Svanemerking og EU-blomsten. Sens er et nytt Jotunprodukt hvor også helseaspektet er tatt inn i malingen.

www.logistikk-ledelse.no © 2009

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!