Endret eksport- og importhverdag, men hvor mye?

Forhåndsvarsling av vareforsendelser til og fra land utenfor EU fra 1. juli 2009. MEN med muligheter for overgangsordninger. I tillegg er prosessen med å sertifisere eksportører, importører og transportører som AEO-bedrifter i gang.

Olav Hermansen

For oss som har fulgt med i sikkerhetsdebatten en stund, og vært forespeilet både 24 timers forhåndsvarsel ved forsendelser til og fra så vel Sverige som EU (2006), og senere muligheten for forhåndsvarsling av alle vareforsendelser til og fra EU (vinter og vår 2008) er det sikkerhetsregimet som nå avtegner seg atskillig mer håndterlig enn hva man tidligere fryktet.

Hovedendringen som Norge nyter godt av, er at vi forventes å havne «på innsiden av EUs sikkerhetsgjerde». Sagt i klartekst betyr det at rundt 75 prosent av norsk vareeksport og import IKKE blir omfattet av kravene til forhåndsvarsel.

En annen lettelse, i alle fall tidsmessig, er at forhåndsvarsel regnes i forhold til siste grensepassering ut av eller inn i EU. Da brorparten av norsk vareeksport til og import fra tredjeland går via havner, flyplasser og terminaler innen EU får derfor særlige eksportørene og deres transportører bedre tid til å framskaffe nødvendig informasjonen.

AEO-autorisering ser, i alle fall på kort sikt, heller ikke ut til å bli et «være eller ikke være» for de aller fleste bedriftene». Så hva er da igjen?

Forhåndsvarsling for vareeksport utenfor EU

Dette vil i utgangspunket bli et krav fra 1. juli 2009. Men tollvesenet jobber også for tiden med overgangsordninger. Dette fordi flere land i EU ikke vil ha de nødvendige systemer som skal brukes til forhåndsvarsling på plass innen denne tidsfristen.

Mye av informasjonen som skal oversendes i en forhåndsmelding er den samme som i dag går via det elektroniske transitteringssystemet TET. Men følgende nye informasjonselementer er kommet til:

I og med at vi snakker om forhåndsvarsel er det også tidsfrister som må overholdes, som for:

Vareimport - med eller uten overgangsfrist?

Selv om det norske tollvesenet både administrativt og mht. it-systemer (elektroniske meldinger) forventes å være klare innen fristen 1. juli 2009 kan langt fra det samme sies om alle de 27 EU-landene. Systemet med forhåndsvarsel i EU har dessuten skapt mye politisk rabalder og intens lobbying fra mange næringsorganisasjoner for så vel opphevelse som utsettelser.

Status per månedsskiftet mars/april 2009 er at EU vil tilby en overgangsperiode for forhåndsvarsel av vareimport fra tredjeland (dvs. fra land utenom EU, Norge, Sveits og visse andre «innenfor-områder») fram til første januar 2011. Hvordan norske tollmyndigheter vil stille seg til denne overgangsperioden er ennå ikke formelt avklart. Men det spørs om de har noen annet reelt valg enn å følge EU.

Forhåndsvarsel - en kommunikasjonsutfordring?

Et berømt utsagn fra den tidligere kinesiske statslederen Deng Xiaoping lød: «Det spiller ingen rolle om katten er hvit eller sort så lenge den fanger mus». Overført på forhåndsvarsel og tollvesenet sier man der: Det er samme hvordan transporten er organisert. Men vi stopper den transportøren som fysisk krysser den aktuelle tredjelandsgrensen uten å ha avgitt forhåndsvarsel.

Utfordringene blir derfor at:

Sannsynligvis blir denne utfordringen størst for stykkgods- og hasteforsendelser.

Autorisering - ønske det, ville det, gjøre det?

Går du inn på det norske tollvesenets hjemmesider under autorisering av økonomiske (economic) operatører - forkortet AEO - finner du blant annet:

Egenvurderingsskjemaet er utvilsomt omfattende. Dette selv om det norske søknadsskjemaet er klart enklere enn mange EU-varianter, for eksempel det tyske.

Er med andre ord uttalte fordeler med AEO-autorisering i form av:

verdt ekstrakostnadene i form av tidsbruk og etterlevelseskrav for å bli en AEO-bedrift?

Om vi kobler kravene til forhåndsvarsel, som altså er en geografisk betinget nødvendighet, med den kommersielle nytteverdien av en AEO-sertifisering vil vi tro at særlig:

En takk til Toll- og avgiftsdirektoratet for bakgrunnsinformasjon i forbindelse med denne artikkelen. La meg for ordens skyld understreke at synspunktene og vurderingene i artikkelen står for forfatterens regning.

Mer informasjon?

Aktuell og oppdatert informasjon om forhåndsvarsling og AEO, herunder aktuelle søknadsskjemaer og regelverk finner du under:www.toll.no

Håndtering av internasjonale handelsdokumenter og nye sikkerhetskrav

Dette heter et aktuelt kurs fra NorStella, som foruten gjennomgang av vanlige handelsdokumenter i internasjonal handel gir en oppdatering om forhåndsvarsel og AEO-sertifisering. Kurset går 12. og 13. mai. Nærmere informasjon under, «Kurs og seminarer».www.norstella.no

Artikkelforfatter arbeider som senior rådgiver i NorStella, med tiltak for å forenkle internasjonal handel (trade facilitation) og opplæring i bruk av internasjonale handelsbetingelser. Han har bakgrunn fra Norges Eksportråd, Innovasjon Norge og Kuehne + Nagel. Hermansen har blant annet vært redaktør av Eksporthåndboken i 11 år, vært med på å utarbeide Incoterms 2000 regelverket og har i en rekke år skrevet artikler og holdt forelesninger om internasjonale leverings- og transportbetingelser, handelsdokumentasjon, internasjonal betalingssikring og håndtering av eksport- og importrestriksjoner.Olav Hermansen

www.logistikk-ledelse.no © 2009

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!