Bedre kontroll over vrakomsetningen og økt tilgang på brukte deler

Etter at Norsk Scania outsourcet huggevirksomheten av kondemnerte og utrangerte lastebiler til Veolia Miljø på Kongsvinger, har kapasiteten foreløpig økt fra 50 til ca 150 lastebiler i året. Det bidrar til at Scaniaverkstedene får større tilgang til attraktive brukte deler enn før, samtidig med at sanerings- og gjenvinningsarbeidet blir gjennomført av eksperter på området.

Henning Ivarson

På Norsk Scanias anlegg på Kløfta har det lenge vært hugget lastebiler som enten har vært så kollisjonsskadet at det ikke har lønt seg å bygge dem opp eller av andre grunner er blitt kondemnert. Hensikten har først og fremst vært å la egne verksteder få tilgang til kvalitetssikrede, brukte komponenter. Det kan dreie seg om alt fra små enkeltdeler til store komplette komponenter som eksempelvis førerhus, motorer, aksler og girkasser.

Etter at bedriften ble miljøsertifisert iht ISO 14001-standarden i fjor ble det imidlertid mer og mer komplisert å gjennomføre dette arbeidet i henhold til de svært strenge miljøkravene som selskapet er forpliktet til å følge. Etter å ha kontaktet flere aktører, valgte norsk Scania å inngå en avtale med Veolia Miljø som er landets største og mest komplette leverandør av miljø- og gjenvinningstjenester, med 50 anlegg, 1.400 ansatte og en omsetning på 3,4 milliarder kroner her i landet.

Nytt anlegg på Kongsvinger

Etter at avtalen var inngått overtok Veolia Miljø Scaniapersonellet som hadde jobbet med huggingen på Kløfta og relokaliserte virksomheten til et helt nytt anlegg utenfor Kongsvinger. Her arbeider idag 10 personer med demontering av lastebiler og personbiler i tillegg til generelt mottak av metaller og annet avfall. En annen svært viktig funksjon er registrering, lagring og salg av både personbil- og lastebildeler. Ifølge regiondirektør Jan Steinar Jensen i Norsk Scania fungerer den nye ordningen svært godt. Veolia Miljø har en foreløpig kapasitet til å hugge 150 lastebiler i året, mot tidligere 50 på Kløfta. Scaniaverkstedene over hele landet sikres derfor tilgang på et bredt utvalgt brukte deler. En annen fordel med kapasitetsøkningen er at Scania nå kan kjøpe opp flere vrak enn tidligere og på den måten få bedre kontroll over vrakomsetningen.

En annen fordel med å overlate huggingen til en gjenvinningsekspert som Veolia Miljø er naturligvis minimal belastning av miljøet. Demonteringsarbeidet følger godt innarbeidede og kvalitetssikrede rutiner hvor alle komponenter enten går til gjenvinning eller blir sanert på en betryggende måte.

Foreløpig er det kun Scania som hugges, men Jan Fredrik Bergman i Veolia Miljø opplyser at selskapet er åpne for å ta i mot andre merker etter hvert. På Kongsvinger vurderer man også muligheten for å kutte ut personbilene og kun satse på lastebiler.

www.logistikk-ledelse.no © 2009

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!