Tar over mye av driften på Drammen havn

«Nye» Drammen havn får en moderne intermodal containerterminal lengst ute i havneområdet. Her vil en ny mobil containerkran sørge for at havneoperatøren kan håndtere inntil 30.000 TEU, kanskje bortimot det dobbelte dersom man investerer i kran to. Det betyr at havnen kan avlaste Oslo, som i løpet av kort tid stanger i taket. Spesielt vil dette gjelde gods til Drammensregionen som har stor import- og eksportnæring.

Christian Ryg

Markeds- og utviklingsdirektør Christian Holmesland i Schianders Logistikk opplyser at eksisterende havner i Oslofjordområdet kommer til å være fullt utnyttet i løpet av 2015. Det er Schianders som skal stå for drift av containerterminalen i Drammen Havn, med en stor terminal der både jernbanespor, vei og kai inngår i en utmerket treenighet. Holmesland understreker at det blir stadig flere vareslag som containeriseres. Ikke bare slike varer som vi har vært vant til å se «i boks», men stein, bulkvarer og lignende kommer oftere i containere.

- Containere eller annen form for enhetslast er rimeligere å håndtere enn det vi kan kalle vanlig stykkgods. Allikevel vil jeg understreke at Drammen havn har en fordel i forhold til enkelte andre havner vi opererer i. Havnen har kapasitet til å håndtere stykkgods og kan utvides når containerhavnen er ferdig utbygget. Vi er interessert i å håndtere stykkgods i tillegg til containere. Det er ikke så mange havner i Oslofjorden som er kapable til å ta større mengder stykkgods, sier Holmesland.

Schianders håndterer rundt 200 000 TEU i Norge hvert år, og dette øker på.

Logistikksenter

I havnen planlegger man et logistikksenter, der det blir mulig å drive crossdocking og tredjepartslogistikk for kunder. Bygget skal ligge rett innenfor det utfylte området, med vei rett inn til terminalen, og med bro over til nordsiden av elven. Denne terminalen får 15 ramper og god plass på begge sider. Investeringene i terminalen er i størrelsesorden 160 - 200 millioner, men da får man også et senter med god kapasitet og hensiktsmessig transport til og fra terminalen. Drammen havn vil legge flere spor inn langs bygget, slik at man kan sette containere direkte på togstammer. I utgangspunktet ønsket Drammen havnevesen at ny jernbaneterminal skal anlegges på Lierstranda der man kunne koble seg inn på sporene mellom Drammen og Oslo. Disse planene ligger nok enda et stykke inn i framtiden. Men det skal bygges veiforbindelse utenom sentrum slik at biltransport ut av logistikksenteret kommer over til E18 øst for Drammen på en enklere måte. Havnevesenet investerer rundt 120 millioner i ny kaifront, med voldsomme utfyllinger på 70 mål og nytt dekke. Drammen er den havnen i Norge som vokser raskest, opplyser Holmesland.

Ønsker feederlinje

Daglig leder for Schianders Shipping Drammen, Jens Petter Hansen, understreker at man har arbeidet mye med å få en Short Sea linje mellom Immingham og Rotterdam, med anløp i Drammen, Moss og Larvik, før den går til Esbjerg. Tschudi Lines opererer denne linjen og satte inn et større skip i april.

- For å få inn større skip, trenger vi en effektiv containerterminal med depotområder. Denne kommer på plass i sommer, og da flyttes containerkranen til den nye kaikanten ytterst på Furuholmen. I tillegg ønsker vi oss oversjøiske feederlinjer til havnen, sier Hansen som legger til at de ser en stor fordel med Drammen havn.

- Ledelsen har planer og visjoner, og de forfølger disse visjonene med god strategisk tenking. Vi føler at vi samarbeider godt sammen med dem. Drammen ligger også i et distrikt og med et omland som gir stor muligheter. Det er industri og handel i stor skala her. Mye av denne er rettet mot eksportmarkeder, og vi har god infrastruktur. Som tidligere sagt, kan Drammen avlaste Oslo for lokale aktører, og i tillegg ta trafikken innover i landet. Med en slik utvikling slipper man også en stor mellomtransport mellom Oslo og Drammensområdet.

Den nye delen av Holmen i Drammen havn skal åpnes i slutten av august, offisielt. Men driften kommer i gang allerede i begynnelsen av august. Hansen understreker at det skal være en åpen terminal, tilgjengelig for alle brukere.

Assisterende havnedirektør Ivar A. Vannebo sier at man har vunnet inn områder siden utfyllingen begynte i 2002, og at man nå er på et praktisk stoppunkt. Dersom mer skal fylles ut, må man pæle til 75 meters dybde. Det blir kostbare kvadratmeter som da kan vinnes inn. I det nye området kommer containertrafikken til å få gode vilkår. Drammen startet å ta inn containere i 2007, og har hatt en god økning. Selv i disse tider kunne man notere en 30% økning i januar - februar i år. Med utbedringen av Svelvikstrømmen har man fått 10 meter seilingsdybde der i en bredde på 40 meter. Det gjør at større feederskip kan komme inn til Drammen uten problemer.

Fra indre Mongolia til ytre Lofoten

Som gruppe har Schianders i dag ikke bare et godt nettverk i Norge, med firmaer i de fleste havner sør for Trondheim. Gruppen har også et nettverk av samarbeidspartnere over store deler av verden.

- Jeg vil hevde at vi har kontakter og partnere som dekker verden fra Indre Mongolia til ytre Lofoten, sier Holmesland. NTN - Norwegian Transport Network som startet for ti år siden - hadde sjøtransport. Man ønsket å gå inn i 3PL. Det hele begynte i Larvik, men i løpet av dette tiåret har NTN vokst og tatt over 50 selskaper og 28 merkenavn. I Sverige har vi firmaer i Östersund og Norrköping. Dessuten er vi etablert i Kotka, fortsetter Holmesland som poengterer at det er viktig å ha full kontroll gjennom hele kjeden.

- I Kina jobber vi sammen med et stort firma, Hecny, som driver logistikk og shipping virksomhet i hele Asia og har et distribusjonssenter for gods til Europa. De samler gods fra store deler av Kina for videre forsendelse, derfor sier jeg at vi er i stand til å transportere fra Indre Mongolia til Lofoten. Sammenstillingen av godset skjer i Kina og vi kan drive crossdocking fra vårt logistikksenter i Drammen eller i annen havn der vi har et slikt senter, avslutter Holmesland.

www.logistikk-ledelse.no © 2009

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!