Hvordan ser logistikkverdenen ut i 2020?

Delphi-studien «Delivering Tomorrow» om kundeforventninger i år 2020 forutsier hva som vil bli viktige logistikktrender ti år fram i tiden. Vi oppfordret Executive Vice President Holger Winklbauer i Deutsche Post DHL til å belyse viktige forutsigelser i rapporten.

Olav Hermansen

På vårt innledende spørsmål om hva en Delphi-studie er, forklarer Holger Winklbauer at navnet stammer fra det antikke orakelet i Delphi i Hellas. Man trodde på den tiden at en kvinnelig prest kunne se inn i framtiden.

- Det eneste dagens Delphi-metodikk, som er en systematisk intervjuprosess i flere trinn, har til felles med orakelet er navnet. Dagens Delphi-metode bygger på informasjonsinnhenting fra eksperter i flere trinn. Denne metoden har ofte vist seg å gi både mer nøyaktige og pålitelige prognoser om framtidige hendelser, tendenser og tekniske utviklingstrekk enn generelle meningsundersøkelser, sier Winklbauer.

- Og hvilke eksperter har dere spurt?

- Vel, først må vi tenke over hva vi ønsker å finne ut om framtiden. Derfor spurte vi innledningsvis anerkjente internasjonale bedriftsledere og forskere innen økonomi, framtidsstudier og logistikk om deres mening; og om hvilke områder som i framtiden ville være relevante. Ut av denne undersøkelsen avledet vi 81 teser om framtiden. Disse tesene ble forelagt 900 bransjefolk fra hele verden til vurdering. I runde nummer to ble disse ekspertene igjen forelagt 20 teser som i første omgang viste seg å være særlig omstridte. I forbindelse med dette forela vi resultatene av spørreundersøkelsen for ytterligere 40 eksperter. Vi oppfordret dem på denne bakgrunn om å sammenstille tallmaterialet i kundeforventingene for år 2020. Resultatene har vi igjen sammenfattet i ti hovedtendenser.

Miljø, mer enn politisk korrekthet

Når man ser på utviklingen inntil i dag får man det inntrykk av at miljø- og klimaspørsmål ikke blir tatt spesielt alvorlig av logistikkmedarbeidere.

- Hvordan ser det i følge studien ut i 2020?

- Vi vil her, og dette er de fleste deltakere i undersøkelsen enige om, se viktige endringer i forhold til i dag. Virkningene av klimaendringene vil innen 2020 tydelig ha vist at klimatrusselen må tas på alvor. Det vil føre til holdningsendringer hos kundene. For eksempel vil kundene kreve dokumentasjon for hvor energieffektive forskjellige transporter er. Det vil bli gjengs å kreve «C02-fotavtrykk» av logistikkselskapene.

- Og hva gjør DHL selv for å møte miljøutfordringene?

- Vi har satt oss som mål å forbedre vår effektivitet mht. CO2-utslipp med 30 prosent innen år 2020. En særlig utfordring her er ekspresstransportene, som fremdeles vil være sterkt etterspurt.

Kina som foregangsland

I følge studien vil Kina i år 2020 være det ubestridte foregangslandet i verdensøkonomien.

- Snakker dere da fortrinnsvis om Kina som industrinasjon?

- Det gjør vi bestemt. Men vi ser også Kina som teknologisk foregangsland. Kina og Singapore blir de nye internasjonale teknologisentrene.

- Hvilken innflytelse får en slik utvikling på internasjonal handel?

- I studien forutsies at handelen asiatiske land imellom blir større enn mellom Nord-Amerika og Europa.

- Hvordan ser man i studien på indre sosiale konflikter og spenninger i Kina?

- Mange deltakere i Delphi-studien ser på dette med bekymring. Kinas videre framgang er i høy grad avhengig av at ikke kløften mellom rik og fattig, by og land, gammel og ung blir stadig større. Problemet med gjestearbeidere så vel som den demografiske utviklingen er dessuten faktorer som kan sette stabilitet og videre vekst i fare.

Logistikkbransjen i år 2020

- Hva skiller logistikkbransjen i år 2020 fra i dag?

- De stadig stigende oljeprisene og kundenes etterspørsel etter grønne forsyningskjeder krever store investeringer og teknologiske nyvinninger, satsinger som ikke kan bæres av enkeltbedriften alene. En utvei ut av dette ser bidragsyterne i studien i form av tettere samarbeid mellom nåværende konkurrenter. Det så vel for å samle tilstrekkelige transportvolumer som for å bruke mindre CO2.

En annen viktig tendens er en betydelig økning i etterspørselen etter rådgivingstjenester fra industriens side. Det henger både sammen med en økende individualisering av kundebehov og med den stadige utviklingen og utbredelsen av internett.

- Betyr det at dagens logistikktilbydere er morgendagens PricewaterhouseCoopers eller Gartner Group?

- Ikke helt. Logistikkbransjens bidrag vil være i form av spesialisert logistikkrådgiving. Framtidige logistikere vil i økende grad fungere som IT-eksperter. Vi regner med en enorm vekst i tilgangen på data, som igjen må kunne håndteres. For morgendagens kunder forventer først og fremst raske og effektive løsninger og mest mulig synlighet, avslutter Winklbauer.

--------

Fra 81 til 10 framtidsteser

Mer om Delphi-studien, herunder nærmere om de ti framtidstesene for det kommende tiåret, de 81 framtidstesene, ulike scenarioer samt et omfattende bakgrunnsmateriale finner du.her

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!