Prøver ut renovasjonsbiler med metandieselmotor i Norge

Ragn-Sells AS er første selskap i verden som prøver ut Volvos andre generasjons 7-liters motorer som går på en blanding av metangass og diesel. To renovasjonsbiler med den nye teknikken er nå satt inn i ordinær kjøring i Asker kommune.

Ragn-Sells AS er første transportør i Norge som kjører med Volvos nye unike teknikk, en dieselmotor som kjøres på en kombinasjon av biogass og diesel, hvilket innebærer at bilene har en mye bedre utnyttelsesgrad og rekkevidde. Fra venstre: selskapets adm. direktør Bjørn Hoel, kvalitets- og miljøsjef Cecilie Lind og direktør logistikkutvikling Arne Bakken. Foto: Henning Ivarson

Metangass er det klart mest tilgjengelige alternative drivstoffet til diesel. Den forekommer både som naturgass av fossilt drivstoff som gir opptil 20 prosent reduksjon av CO2 og som biogass dannet av nedbrytbare materialer fra renovasjonsanlegg, avfallsdeponier og av biomasse som gir opptil 95 prosent reduksjon av CO2. Gassen kan leveres flytende (LNG) og komprimert under trykk (CNG).

Tidligere har det vært problemer å utnytte metangass for lengre transporter. Rekkevidden for gassdrevne lastebiler med Ottomotor (med tennplugger) har som regel vært begrenset til ca 200 km. Volvos løsning er å blande metangass sammen med en mindre mengde diesel i en dieselmotor som dobler kjørestrekningen. Dersom den komprimerte gassen erstattes med en flytende dobles rekkevidden enda en gang og man kan altså operere med kjørelengder opp mot 800 kilometer.

Mål om 80 prosent gassandel

Løsningen baserer seg på Volvos velprøvde Euro 5-dieselmotorer. De bygges om av selskapet Stadspartner i Linköping som har et nært teknologisk samarbeid med Hardstaff Group. Konverteringen inkluderer blant annet montering av spesielle tanker for flytende eller trykksatt metangass. Dessuten blir det montert et separat drivstoffsystem med gassinjektorer i innsugingsrøret.

En mindre mengde diesel sprøytes inn i sylindrene som antennes på vanlig måte med kompresjon som i sin tur antenner etangass/luftblandingen. På den måten slipper man å benytte tennplugger og man kan trekke full nytte av den effektive dieselteknikken. Både effekten og kjørbarheten er på sammen nivå som for en dieselmotor.

Datamaskiner overvåker kjøringen og styrer blandingen av metangass og diesel. Bilene som nå går i feltprøver benytter opp til 70 prosent gass, men Volvo har et mål om å komme opp i blanding av 80 prosent metangass.

En stor fordel med teknologien er at motoren også kan gå på ren diesel dersom man kjører gasstankene tomme.

Det er bare gått tre år siden Volvo Trucks presenterte denne teknikken som én av syv mulige fremtidige teknikker. I så måte er det oppsiktsvekkende at Volvo allerede nå lanserer andre generasjon metan/diesel-teknologi.

Store forventninger

- Asker Kommune var i sin anbudsrunde opptatt av å kunne bidra til reduserte klimagassutslipp og Ragn-Sells AS valgte på bakgrunn av dette å tilby renovasjonsbiler som går på biogass, sier Arne Bakken, direktør logistikkutvikling.

De to bilene med metandieselmotor skal gå på 50 til 70 prosent komprimert biogass som tankes hos Aga i Lommedalen og er av typen Volvo FE med 340 hk motor koblet til Allison automatgirkasse.

- Vi har store forventninger til denne lanseringen da en kombinert løsning hvor en benytter både diesel og biogass gir større driftsikkerhet, større rekkevidde og lavere utslipp enn de konkurrerende løsningene som finnes på markedet i dag, sier Bakken.

I tillegg til de to felttestbilene benytter Ragns-Sells fire andre renovasjonsbiler med konvensjonell Ottomotor i Askerområdet.

Ragn-Sells har en samlet kjøretøyflåte på ca 1.600 biler, hvorav 200 i Norge. Konsernet jobber kontinuerlig med å redusere utslippene fra sine transporter. Dette gjøres blant annet gjennom fokus på ruteoptimering og logistikkplanlegging, utstrakt bruk håndholdte terminaler, opplæring i «Eco driving», og en løpende utprøving av nye biltyper og drivstoffer; etanol (E95), elhybrid, rene biogassbiler og nå Volvos metandieselmotor. Konsernet gjennomfører også forsøk med tuning av motorer for lavere drivstofforbruk og oppgradering av eldre biler med blant annet partikkelfilter for å tilfredsstille Euro 5-kravene.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!