Satser enda større i år

Etter fjorårets suksess med den største konferansen noensinne, kunne man vente et «hvileår» for Transportbrukerkonferansen i år. Men Transport og Logistikk 2010 skal bli minst like stor som fjorårets arrangement. Allerede før sommerferien var påmeldingene i gang med å strømme inn. Direktør for Transport og Logistikk 2010 Jo Eirik Frøise, som nå representerer Norsk Industri, sier at man ligger godt an i forhold til i fjor, og at konferansen vil bli den viktigste møteplassen for alle med interesse for transport og logistikk.

Christian Ryg

Både representanter for logistikkbransjen og alle brukere vil ha stort utbytte av deltakelse 18. og 19. oktober. Møteplassen blir som de siste årene, Clarion Hotel Oslo Airport. Norsk Industri overtok i år administrasjonen av konferansen, etter at Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) og Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) for fire år siden slo sammen Transportbrukerkonferansen og LTLs Høstkonferanse. Sammenslåingen markerte en revitalisering av Transportbrukerkonferansen, og sammen med Norsk Havneforening og Logistikkforeningen maktet man å snu en nedadgående trend. De siste tre årene har deltakelsen ligget høyere enn noensinne tidligere.

Lønnsomhet og miljø

Årets tema blir lønnsomhet, innovasjon og miljøkrav. Forelesere fra både inn- og utland vil tale over disse temaene i de ulike sporene som er lagt opp. I tillegg kommer selvsagt de to sporene med Nasjonal transportplan og norsk samferdsel. Her kommer sjøtransporten til å få sin egen avdeling første dag, med både representanter for havner og rederier, brukere av sjøtransport og kystdirektør Kirsti Slotsvik og en representant for Fiskeri- og kystdepartementet som skal debattere med de andre foredragsholderne om sjøtransportens rolle i norsk godstransport.

- Prosjektlogistikk, returlogistikk og logistikk i forbindelse med arrangementet VM på ski i Oslo i løpet av vinteren blir meget aktuelle temaer som skal behandles. Selv om VM på ski i stor grad dreier seg om transport av personer, så er det et spennende tema understreker Frøise. - Med ganske få tilbringerveier og bare én bane skal man forflytte titusener av mennesker gjennom et tett befolket område hver dag. Dette kommer i tillegg til alle de som bor i området og som også skal fram og tilbake fra jobb under hele arrangementet. Logistikk i katastrofeområder er et annet interessant emne, og prosjektlogistikk i forbindelse med oljevirksomhet blir belyst, fortsetter Frøise.

Trender og utfordringer i logistikken skal belyses gjennom eksempler på hvordan man håndterer etterspørselskjeder. Man vil legge vekt på å vise at god logistikk er lik god lønnsomhet for bedriften.

Konferansen tar opp spørsmålet om det er mulig å redusere miljøbelastninger og transportetterspørsel dersom man får til en økt integrasjon i forsyningskjeden. Stein Erik Grønland tar opp spørsmålet om hva som er barrierer og drivere i integrasjonsarbeidet, og spørsmålet belyses med praktiske eksempler.

Nasjonal transport

Under hovedtittelen nasjonal transport belyses sjøtransport, vareleveranser i byer og godstransport på bane nærmere.

Kravene til en effektiv og lønnsom sjøtransport vurderes både fra havnens, rederiets og brukerens side. Når det gjelder vareleveranser i by, er det ikke bare norske forhold som kommer under lupen. Prosjektleder Magnus Jäderberg fra Göteborg Stad skal legge fram erfaringer fra byen.

I dette sporet avslutter man med en bred gjennomgang av godstransport på jernbane. Spørsmålet som reises er om næringslivet svikter jernbanen. Men i tillegg legges det fram kravene til pålitelighet og framkommelighet, og hva som må gjøres her. Med tanke på sist vinters begredeligheter kan det være på sin plass.

Både Samferdselsministeren og Fiskeri- og kystministeren har tilsagt sitt nærvær. I tillegg stiller som vanlig transportkomiteen på Stortinget til debatten andre dag sammen med Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Befestet stillingen

- Med og den gode responsen vi allerede har fått, befester vi konferansens stilling ytterligere, sier Frøise til Logistikk & Ledelse. - Det er den viktigste møteplassen for både utøvere og brukere av logistikktjenester, i tillegg til å være en plass der samferdselspolitikere har muligheten til å møte de som lever av og med godstransport. Suksessen fra i fjor med rundt 750 deltakere viser at vi har lykkes i å skape en konferanse som har stor tyngde blant et bredt deltakerpublikum. Vi har utviklet en møteplass, og den skal vi videreutvikle i årene som kommer. Logistikkjeden har stor verdi og betydning for næringslivet. Det må vi ha klart for øye, og arbeide for at stadig flere skjønner, sier Frøise.årets program

Større utstilling også

Også på utstillersiden har interessen vært stor, og det aller meste areal er allerede solgt ut. I følge Frøise finnes det litt mulighet i resepsjonen på Clarion, men ikke inne i hallen. Mange fant at konferansen var en utmerket markedsføringsplass under fjorårets arrangement, og kommer gjerne tilbake. I tillegg blir det noen nye. 54 utstillere deltar på til sammen 44 stands.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!