Stor vekt på sjøtransporten

Årets store konferanse Transport og Logistikk på Gardermoen satte nok en gang rekord. Antall utstillere var opp fra et meget godt fjorår. Også antall deltakere lå på et godt og høyt nivå, men ikke over fjoråret. Konferansen skilte seg fra fjorårets på et vesentlig punkt; havnene var godt representert blant utstillerne, og havner og sjøtransport fanget stor interesse blant deltakerne.

Oslo havn er blant de 31 havnene langs hele kysten som er utpekt som stamnetthavner. Arkivfoto: Henning Ivarson

En annen sak som vakte forundring var at bare Tollpost Globe av de fire store samlasterne var å finne blant utstillerne. At Schenker valgte å prioritere sin egen konferanse litt senere i høst, og derfor ikke hadde stand var kanskje ikke så rart, men at ikke Bring ønsket å delta med egen stand var kanskje mer å undres over.

Havnene var godt representert og sto sentralt plassert på begge sider av inngangen til utstillerområdet. De hadde også funnet sammen, slik at flere havner delte hver stand.

Allerede i NHO-direktør John G. Bernanders innledning ble sjøtransportens og havnenes betydning framhevet. Bernander filosoferte litt over påstanden om at Norge ligger i utkanten av Europa og langt fra andre verdensdeler. Med utgangspunkt i den seilasen som har vært foretatt i sommer rundt polhavet, understreket han at vi nærmest ligger midt i ruten mellom Europa og Asia. Dersom vi får skipstrafikk gjennom Nordøstpassasjen store deler av året, vil Norge få en sentral plass i forhold til det europeiske markedet, spådde Bernander.

Gå til sjøs!

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen understreket at vi har hatt mye sterkere vekst i veitransporten enn i sjøtransporten, både langs kysten og til og fra Norge. Den utviklingen må vi snu, mente hun. For å bedre miljøet må sjøtransporten bli et reelt alternativ. Det krever gode koblinger, altså havner som fungerer som nav i transportnettverket, lavere avgifter for sjøtransport og riktige juridiske rammer. Målet er en økning i sjøtransporten på ganske heftige 77 prosent innen utgangen av den transportplanperioden som strekker seg fram til 2019.

Transport går imidlertid dør til dør, og vi må dermed ha et velfungerende veisystem til og fra havnene. 31 havner langs hele kysten er utpekt som stamnetthavner. Av disse har departementet utpekt fem som spesielt viktige. De sto sammen på stand. Det er Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø.

Berg-Hansen understreket at rammeøkningene for både inneværende år og for neste år må følges opp. Det vil bedre konkurranseevnen for sjøtransporten. Vi må også se på konkurranseflaten mellom sjø og vei og finne de beste områdene for sjøtransport. Hun varslet at man vil se på en lov som går for avvikling av en rekke avgifter som i dag gjør det vanskelig å konkurrere med veitransporten.

Et annet viktig moment for de havnene som kan utpekes av Staten er at de har tilstrekkelige arealer til en rasjonell drift. Vi må også få et nytt, brukervennlig regelverk. Berg-Hansen ønsket å effektivisere lostjenesten for å senke kostnadene og lovet investering i sikre farleder, slik at man i mange tilfeller kan seile sikkert uten los. Hun utfordret næringslivet og transportører til å finne nye veier og tenke nytt. At sjøtransporten også i framtiden skal være selvfinansierende ønsket hun ikke å endre på.

At Fiskeri- og kystministeren ikke ønsker noen endring av dagens oppdeling mellom Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet kom neppe som noen overraskelse på forsamlingen.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!