Pirattrusselen og internasjonal logistikk

Piratvirksomheten med utgangspunkt i Aden-bukten minner oss om det gamle ordtaket «liten tue kan velte stort lass». Vi spurte Arild Larsen, fagsjef for transportforsikring i If, om konsekvensene av piratvirksomheten.

Olav Hermansen

I 2009 ble det kapret rundt 400 skip verden over, hvorav et overveiende antall i Aden-bukten og Det indiske hav.

Enten vi fokuserer på sjøfolkene som blir holdt som gisler, økonomiske kostnader eller lengre seilingsruter for å unngå piratene - forsyningskjedene Europa-Øst-Asia er rammet.

Langsiktige og kortsiktige løsninger

Er det så noen løsning på piratproblemet?

- Den eneste permanente løsningen på piratproblemet er å rydde opp i samfunnsforholdene i Somalia, sier Arild Larsen. - Løsningen ligger på land. Før dette skjer blir det ingen fred på havet.

- Ja vel, men hva gjør rederiene for å møte dagens situasjon?

- Mange skip setter opp piggtråd langs skutesiden (se bildet over) under ferden i piratutsatte farvann. Automatiske brannpumper som kan spyle ned pirater som forsøker å borde fartøyet monteres på stadig flere skip. Tiltak som gjensveising av dører til lasterom og egne sikkerhetslåser til mannskapsrom er også noe vi registrerer. ICCs Commercial Maritime Bureau, frakte- og militærskip i området og forsikringsnæringen utveksler løpende informasjon. Ikke minst økes sikkerheten ved at skip går i konvoier eller blir eskortert, i begge tilfelle av krigsskip fra vestlige land eller Kina.

- Men dagens pirater er jo, i motsetning til sine historiske forgjengere, ikke først og fremst ute etter godset om bord.

- Det er riktig. Det er pengeutpressing de somaliske piratene bedriver.

USA-tøffhet - dilemma for transportører og vareeiere

USA har nylig vedtatt en lovendring (amendment) som forbyr personer og selskaper med tilknytning til USA å bidra til at løsepenger blir utbetalt til piratene.

- Hvilke følger kan denne lovendringen få?

- Dilemmaet er, at så lenge kapringene fortsetter, vil en slik lov kunne gjøre det umulig for oss i forsikringsbransjen å utbetale penger til rederier og vareeiere som følge av kidnapping.

- Hvordan?

- Gjennom dagens sjølovning er det etablert en praksis som åpner for at kapring går under det vi kaller felleshavari. Du kan derfor forsikre deg mot tap som følge av de felles kostnader som er knyttet til å berge skip og gods som følge av en slik «ikke planlagt begivenhet», forteller Larsen.

Med andre ord, så lenge de skadelidte kan påberope seg felleshavari har i alle fall selgere og kjøpere av mindre tidskritiske produkter en mulig «redningsplanke» i transportforsikringen.

- Men hva med næringsmidler, moteklær, higtech-produkter og andre tidskritiske varer?

- Markedstap (loss of market) får du dessverre ikke dekket via noen transportforsikring, sier Arild Larsen avslutningsvis

Dette bør kanskje være en «logistisk wake up call» for næringsdrivende i slike bransjer.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!