Effektiv logistikk styrket selskapet gjennom finanskrisen

Tollpost Globe kom styrket ut av finanskrisen. - Vi så tidlig konturene av krisen og gjennomførte nødvendige grep som forbedret våre resultater da stormen raste som verst, sier adm. direktør Robin Olsen. Han mener selskapets effektive logistikksystemer bidro til at de klarte seg så bra.

Trond Schieldrop

Finanskrisen resulterte i sterk volumnedgang i transportsektoren for både Tollpost Globe og de andre aktørene. Robin Olsen opplyser at Tollpost har gjort betydelige grep for å effektivisere verdikjedene i egen organisasjon.

- Det har medført kontinuerlig produktivitetsforbedring både på terminal-, distribusjons- og fremføringssiden. På hver enkelt sending bruker vi langt mindre administrative kostnader enn tidligere. Avgjørende opp i alt dette har vært vårt høye kvalitetsnivå, sier Olsen. - Gjennom effektivisering, konsolidering, bruk av ny teknologi og kompetanseheving har vi gjort transport- og verdikjedene langt mer effektive, mener han.

Allerede i begynnelsen av 2008 begynte alarmklokkene å ringe hos Tollpost Globe, og i løpet av finanskrisen falt volumet hos eksisterende kunder med 10 prosent. - Vi mistet 12 - 13 prosent av omsetningen i 2009 og hadde tilsvarende nedgang i 2008. Hittil i år har vi tatt igjen mye av det tapte. Det skyldes at markedsvolumet er i ferd med å komme tilbake, sier Olsen. - Vi merker fortsatt stor grad av forsiktighet i markedet og langt fra noen oppgangskonjunktur.

Lave enhetskostnader

Ifølge Robin Olsen har Tollpost Globe vesentlig lavere enhetskostnader og høyere kvalitet enn konkurrenter de velger å sammenlikne seg med.

- Det gjør oss i stand til å tåle priskonkurransen. På mange måter er vi sammenliknbare med Norwegian som kjemper mot SAS. Vi konkurrerer mot store aktører som Schenker, DHL og Posten Norge/Bring. Dette er anerkjente selskaper og meget dyktige markedsaktører.

Betydelige grep

I flere år har Tollpost Globe gjort betydelige grep for å effektivisere sin logistikk. Selskapet har strømlinjeformet virksomheten, noe som har bidratt til økt omsetning, mener professor Jan Ola Strandhagen i SINTEF.

- I norsk målestokk er de en foregangsbedrift på logistikkområdet. De evner å se på seg selv som en verdiskaper. Samtidig er de i stand til å ivareta miljøet gjennom sin utvikling.

Tollpost Globe er en del av Posten Norden. - Som en kunde på mottaker og leverandørsiden er deres virksomhet global. Det er dermed en nødvendighet å etablere sømløse systemer på tvers av landegrensene. Å bli en del av et globalt konsern er en forutsetning for å lykkes i global satsing, mener Strandhagen.

Endringsorienter organisasjon

- Vi er en fleksibel og endringsorientert organisasjon, fastslår Olsen. - Vi effektiviserer og forbedrer hele tiden våre tjenester og transportkjeder slik at enhetskostnadene senkes, kvaliteten opprettholdes og produktene forbedres. Han legger til at Tollpost Globe har en konkurransedyktig ruteplan med høy kvalitet på sine transportoppdrag.

Tøff priskonkurranse

Selskapet vil ha sterkere vekst i pakkemarkedet med produktet MyPack.

- Vi kommer til å utvikle nettverket med flere post-til-butikk steder i Norge. I dag har vi 600 utleveringssteder og i løpet av året skal de økes til 900 slik at vi oppnår 90 prosents landsdekning. Innen utgangen av 2011 skal vi ha opp mot 100 prosents dekning, sier Olsen. Han legger ikke skjul på at markedet preges av tøff priskonkurranse.

Les hele artikkelen i Logistikk & Ledelse nr. 10/2010.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!