Ønsker multimodal havn på Værnes

Hensikten med å flytte Trondheim havn fra bykjernen, er at byen ønsker arealene til annet bruk. Vi har hørt dette i mange andre norske byer. Mange er ute etter «indrefileten», til kafeer, boliger og promenader. Men Trondheim havn har funnet et nytt hjem som de kan utvikle til et multimodalt knutepunkt.

Christian Ryg

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen sa under sitt foredrag på konferansen Transport og Logistikk i oktober i fjor at vi har hørt om barrierer mot sjøtransporten. Han mente det er vel så mye snakk om mentale barrierer som må brytes ned. Transport Norge må endre seg fra å drive sektortenking til å handle sammen og planlegge sammen. Skal havnene og sjøtransporten få en større del av transportarbeidet innenlands, må veiplaner, havneplaner og jernbaneplaner fungere som en helhet mente Krohn-Hansen.

Havnene må bli de store logistikk-knutepunktene. Når det gjelder Trondheim, så trenger byen et nytt stort knutepunkt. Byen trenger en ny godsterminal for bane. Den som ligger midt i byen ned mot havnen er for liten og det finnes ikke arealer for utvidelse. Da mente han at man må gripe anledningen, og utvikle et område der havn, bane og veitransport kan få en stor terminal.

Man har funnet området etter å ha gått noen runder. Krohn-Hansen mente man hadde vært for opphengt i gamle tanker. Men da man så at det fantes store arealer like innenfor Trondheim lufthavn Værnes, på sørsiden av elva, var egentlig tanken nær. Jernbaneverket bygger ny tunnel gjennom Gevingåsen, det ligger jernbanespor rett forbi området, og man kan enkelt legge spor inn i området.

Det er store arealer som er tilgjengelig og mye kan fylles ut med masse fra tunnelarbeidet. E6 nordover går rett forbi, slik at tilknytningen til veinettet er ideell. Dessuten vil en ny havn og godsterminal ligge bare få kilometer fra Værnes, og dermed koble flyfrakt til havneområdet.

Her kan man få en konsentrasjon av godstrafikken både nordgående og sørgående. Det blir mulig å planlegge og bygge et skikkelig knutepunkt med dagens krav og med tidsperspektiver langt framover. En slik lokalisering vil også sørge for en sømløs overgang mellom sjø og land. Den nye havnen og tilknyttede landterminaler gir en god distribusjon til sentrale områder i Trondheim, mente Krohn-Hansen.

Han la til at det vil føre til reduksjon i CO2 utslipp og sannsynligvis også økt trafikksikkerhet, fordi man kjører hovedparten av distansen på sikker hovedvei.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!