Utengen deler gevinsten med sjåførene

Utvalget av systemer som registrerer kjøreadferd og som danner et godt grunnlag for sjåføroppfølginger med mål om å øke redusere drivstofforbruk og slitasje blir stadig større. Morten Utengen i Utengen Transport AS har erfaring med flere av systemene og konkluderer at Daimlers FleetBoard så langt er det beste for dem. Besparelsene som selskapet oppnår deles med sjåførene. - Du er nødt til å ha en gulrot for å få dem med på laget, sier Utengen.

Henning Ivarson

Utengen Transport på Lierskogen har en blandet bilpark på 37 enheter, og Morten Utengen opplyser til Logistikk & Ledelse at de nå brukt FleetBoard et års tid.

- For meg er det spesielt to ting som er viktige. Det ene er regelmessig nedlasting av kjøre- og hviletidsdata, enten hver måned eller når jeg måtte ønske. Det andre er å få registrert kjøreadferden. Den er ikke bare av økonomisk betydning, men vel så viktig for at sjåførene har en rolig og avslappet kjørestil som kan bidra til å holde dem i jobben lenge, sier Utengen.

FleetBoard samler opp alle data fra kjøringen som blir slått sammen og presentert som en score på hvor god sjåføren er på en skala fra 0 til 10.

- Så fort man tar ut sjåførkortet ser man resultatet for kjøringen på den turen. Jeg trenger ikke se på drivstofforbruket for jeg vet at hvis du er en god sjåfør og ligger høyt så kjører du også rimelig.

- Så du behøver med andre ord ikke gå inn og de på de enkelte detaljene om for høyt turtall, for mye tomgang etc?

- Ikke i utgangspunktet. Totalscoren er det første jeg ser på. Hvis den for eksempel er 9,3 konstaterer jeg bare veldig bra. Sjåføren får bonusen sin, smiler og er glad. Deretter tar jeg for meg dem som ligger lenger nedover på skalaen og forsøker å hjelpe dem til å bli en bedre sjåfør. Og da må jeg selvfølgelig inn på detaljene.

Skrittvis progresjon

Morten Utengen prøver å unngå å bruke begrepet «dårlig sjåfør» og sier heller at han får «dårlig score» på eksempelvis preventiv kjørestil.

- Så spør jeg om han kan tenke seg grunnen til det og om det er noe han kan rette på. Så håper jeg vi kommer frem til ett eller annet som kan gjøre annerledes til neste gang. Det kan gå en dag eller kanskje en uke før vi tar en ny prat. Da registrerer vi kanskje at scoren har økt fra 7 til 8 og at han dermed ser synlige resultater av hva som er blitt gjort. Deretter går vi inn på neste detalj og prøver tilsvarende. Du kan ikke endre alt på en gang - det fungerer aldri. Skrittvis progresjon er svært viktig, poengterer Utengen.

- Hvor stor progresjon har du registrert i løpet av den perioden du har benyttet FleetBoard?

- Da må vi over på enkeltpersoner og jeg har et veldig godt eksempel på en latvier som i utgangspunktet har litt språkproblemer, men utrolig flink og veldig engasjert i jobben og vil gjøre det best. Han startet året med å være ganske middelmådig, men i mani/juni hadde vi en dialog som jeg følte var veldig god. Han var interessert i å prøve og etter det har han ligget på 9 og oppover. For ham har det vært snakk om 10 prosent reduksjon i drivstofforbruk

- Hvor mye regner du med at dette kan spare selskapet for i løpet av et år?

- Det er noe som er vanskelig å sette pris på. Drivstoff kan du måle lett, og Volvo hevder at dersom man sparer 10 prosent av dette sparer man også 10 prosent på slitasje. Det er også relativt lett å måle. Men hva med sykefravær? Hva med skader? Hvor mye klarer en avslappet sjåfør å spare på disse områdene? Det er jeg spent på. Men at systemet bidrar til besparelser er det ingen tvil om. Det er lett oppnå rask forbedring, men vel så viktig er det å holde sjåførene der oppe og da er du nødt til å du gi noe tilbake. Vår gulrot til dem er at vi deler gevinsten.

Må ha et rettferdig system

Før Utengen Transport tok i bruk FleetBoard hadde selskapet forsøkt systemene til både Scania og Volvo i tillegg til noen av de merkeuavhengige systemene som finnes på markedet. Morten Utengen opplyser at de også har tatt en teoretisk vurdering av det nye systemet som MAN nå lanserer på det norske markedet.

- Så langt er FleetBoard det systemet som gir meg best presentasjon på kjøreadferd. De andre systemene klarer både kjøre- og hviletid og de andre elementer like bra og kanskje bedre, men for meg er som nevnt kjøreadferden og få en score veldig viktig. Med FleetBoard er det viktig å påpeke at det er systemet og ikke jeg som bestemmer hvor god sjåføren er. Andre systemer krever at jeg skal sette en standard, og for eksempel definere at denne bilen skal ikke bruke mer enn fire liter og deretter regne ut en score etter mine måltall. På den måten blir jeg den store stygge ulven og det ønsker jeg ikke. Systemet skal samle info og gi meg en score i form av en bokstav eller et tall.

Morten Utengen poengterer også betydningen av at systemet er rettferdig. Vurderingen av sjåføren skal være den samme med 20 eller 50 tonns totalvekt, gjennom Østerdalen eller over Haukelifjellet, eller for den saks skyld om FleetBoard er montert i en Mercedes-Benz eller et annet merke.

- Hvis jeg skal gi tilbake en bonus må jeg stole på at det er rettferdig og så langt føler jeg at FleetBoard er det.

Systemet tas nå i bruk på alle nye lastebiler som selskapet anskaffer. Å ettermontere FleetBoard er imidlertid ikke aktuelt. Både fordi det ikke lar seg gjøre på eldre biler, men også fordi utskiftingstakten hos Utengen er såpass høy at alle biler vil ha FleetBoard i løpet av en tre års tid.

- Hva med de andre funksjonene i FleetBoard?, spør vi.

- Navigasjon er kjekt å ha, men ikke noe vi bruker aktivt. Heller ikke logistikkbiten er aktuell for oss. Men funksjonen for servicestyring har vi glede av. Den sier riktignok ikke fra automatisk når bilen skal inn. Du er nødt til å spørre. Men du får en indikasjon på at bilen bør på service innen en dato eller eksempelvis 25.000 kilometer fra nå. Ut fra det kan man planlegge servicetider og det er bra. En annen stor fordel er muligheten for fjerndiagnose dersom bilen mot formodning stopper eller går med halv effekt og sjåføren ikke skjønner noen ting. Da kan verkstedet logge seg på bilen, finne ut hva som er feil, gi sjåføren tilbakemelding og sikre at servicebilen kan ta med seg riktige deler, avslutter Morten Utengen.

Mange systemer på markedet

Snart vil alle lastebilmodeller på det norske markedet være utstyrt med FMS-hardware (Fleet Management System) som standard. I tillegg finnes det en rekke merkeuavhengige systemer.

Volvo Trucks er den lastebilprodusenten som var først ute med et transportinformasjonssystem. ble introdusert allerede i 1994 og Volvos lastebiler har vært levert med Dynafleethardware som standard siden 2009. Systemets oppbygging har på mange måter dannet en mal for de andre systemene. Dynafleet består av flere pakker som kan kombineres slik man ønsker. I tillegg til å være et godt analyseverktøy i forbindelse med sjåførutvikling tilbys også posisjonering, meldinger og nedlasting av data fra bilens fartskriver.Dynafleet

Også var relativt tidlig ute. Så ble det stille en stund, i hvert fall på det norske markedet. Nå leveres imidlertid alle nye lastebiler med hardware som standard. Det tilbys gratis bruk av de enkleste funksjonene i Oversiktspakken i 48 måneder hvor man får tilsendt ukentlige, månedlige og årlige mailrapporter på forbruk. Løsningen er ifølge Scania godt tilpasset én- og fåbilseiere. Videre kan man abonnere på to høyere nivåer hvor data er tilgjengelige i en webportal. Med Analyse får man i tillegg avviks- og miljørapporter, prestasjonstrender pr fører eller bil i form av forbruk, kjørestil, samt en funksjon for vedlikeholdsplanlegging. Med Oversikt får man i tillegg posisjonering, tracking og muligheter for varsling dersom bilen forlater et definert område (geofence).ScaniaScania Fleet Management

Etter at lenge har vært tilbudt på kontinentet, er systemet nå også blitt gjort tilgjengelig for norske brukere. Mads Rydahl Vestergaard fra MANs Skandinaviaorganisasjon opplyser at MAN Telematics tilbyr en analysedel for forbruk og sjåføradferd. Man kan enkelt velge mellom enkle oversikter og detaljerte, dyptpløyende grafer. I tilegg tilbys funksjoner for blant annet nedlasting av sjåførkort, serviceoversikt og lastebilnavigasjon.MANTelematics

Iveco benytter en del av Qualcomms flåtestyringssystem. Systemet er i dag kun tilgjengelig på den miljøoptimerte EcoStralis, men fra nyttår blir det også standard på Daily, EuroCargo og Stralis. Systemet tilbyr mange av de samme funksjonene som de øvrige hvor man kan velge mellom abonnement på tre forskjellige nivåer. I likhet med FleetBoard må man opp på nivå to for å hente ned bildata.Blue&Me

DAF Telematics har ikke så langt vært solgt aktivt på det norske markedet. Systemet er imidlertid godt utbredt i utlandet og inneholder tjenester for, kjøredata, posisjonering forhåndsdefinerte meldinger og alarmtjeneste.

Renault Trucks´ Optifuel Infomax har vært tilgjengelig i 10 år, men har så langt ikke vært aktivt solgt i Norge. Hardware er imidlertid standard på lastebilene. Mens alle de øvrige systemene på markedet er webbaserte, må brukerne av Optifuel Infomax laste ned et program på PC.

På den store utstillingen Transport 2011 var flere av de merkeuavhengige systemene representert.

Zeekit har siden 2004 jobbet målrettet med utvikling av løsninger som baseres på GSM- eller GPS-posisjoneringsteknologi. Zeekit tilbyr en rekke løsninger inkludert blant annet ECO-drive, ordrehåndtering og navigasjon. Daglig leder Per-Arne Ellefsen opplyser at de har en spesielt sterk posisjon innenfor veivedlikehold. samler data fra ulike sensorer og datafangstmoduler som for eksempel ploger, spredere, asfaltleggere, kantklippere, temperaturmåler og vekt. Disse dataene presenteres og eksporteres til egne rapporter samt vises i kart. En slik oversikt i sanntid over maskiner og ressurser gir både god kontroll og en effektiv styring. Dataene kan eksporteres og benyttes som fakturaunderlag samtidig som at man har en elektronisk dokumentasjon på at oppdrag er utført. Zeekit er også store innenfor energisektoren som Hafslund, BKK og Agder Energi og deres underleverandører som Infratek, og Nettpartner. Ved strømfeil viser systemet raskt hvilken servicebil som er nærmest, hvem som har riktig utstyr med seg etc.Fleetzeek flåtestyring

Vehco har etablert seg i Norge og nylig tok Utne Transport i bruk økonomisk kjøring, timeregistrering, ordrebehandling, sporing, posisjonering, nedlasting av fartsskriver, sjekkliste, navigasjon, hurtigmeldinger, digitale fraktbrev m.m. Ifølge Tore Nestaker, salgssjef i Vehco Norge, tilbys over 30 forskjellige funksjoner. Løsningene kan integreres mot alle overordnede ERP-systemer på markedet. Systemet gir sjåføren en aktiv tilbakemelding på kjørstilen på en skjerm. Dataene sendes også over til kontor I form av rapporter, grafer etc. I stedet for bilmontert skjerm tilbys også en PDA-løsning med mulighet for blant annet strekkodeavlesing og elektronisk signatur.Vehco Co-driver

SAGAsystem Norge er en pioner innen GPS-basert teknologi til bruk innen kjøretøyflåter og har hatt stor suksess med Saga Flåtestyring. Det kan benyttes til å utarbeide kjøre- og stopprapporter, tomgangskjøring, økokjøring og sanntidsvisning av posisjon og til oppdragsstyring. Størst utbredelse har SAGAsystem så langt oppnådd innen bussbransjen, og som tidligere meldt kommer Tide Buss å ha over 1.000 busser operative med flåtestyringssystem levert av SAGAsystem. Det har som målsetting at bussene skal bli mer effektive og ikke minst mer miljøvennlige. Resultatene viser at skadelige utslipp reduseres betydelig. Samtidig sikres en optimal drift av bussene.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!