Scania lanserer sine første Euro 6-motorer

Selv om EUs kommende avgasskrav først forventes innført om halvannet år, har Scania allerede nå lansert to nye Euro 6-motorer på henholdsvis 440 og 480 hk. Sammenlignet med den gjeldende Euro 5-normen er utslippet av både nitrogenoksider (NOx) og partikler dramatisk redusert. De nye motorene vil ha samme ytelser og forbruk som en tilsvarende Euro 5-motor, men vil koste nærmere 100.000 kroner mer.

Henning Ivarson

Den høye prisen gjenspeiler de voldsomme kostnadene som er forbundet med motorutvikling. Eksempelvis opplyser Scania at halvparten av deres samlede FoU-midler de siste fem årene har gått med til de nye Euro 6-motorene. Dette må nødvendigvis tjenes inn, men selv om ekstrakostnaden ved introduksjonen er anslått til å være rundt 12.000 euro eller snaue 100.000 kroner vil den synke med stigende produksjonsvolumer. Motoren er i første rekke myntet på brukere med en klar miljøprofil, men som også vil kunne oppnå økonomiske fordeler gjennom eksempelvis lavere tysk motorveiavgift (Maut) eller andre nasjonale miljøincitamenter.

Dagens Euro 5-krav ble innført i 2009, og i juni/juli vil EU fastlegge når Euro 6 skal innføres. Det forventes imidlertid at de nye avgassbestemmelsene vil tre i kraft 31.12.2012. Deretter må normen bli godkjent av de enkelte lands myndigheter, så de første Euro 6-registrerte lastebilene vil derfor tidligst komme på veien i løpet av høsten.

Med Euro 6 tas det ytterligere et kvantesprang når det gjelder utslippsnivåer. Kravet til utslipp av nitrogenoksider (NOx) senkes fra 2 g/kWh til bare 0,4, mens utslippet av partikkelmasse skal ned fra Euro 5-nivået på 0,02/0,03 g/kWh (avhengig av testsyklus) til 0,01. Går man bare 10 år tilbake og sammenligner med Euro 3 som ble innført 2001 er utslippene fra tyngre kjøretøyer blitt dramatisk redusert.

«Kjemisk fabrikk»

Scanias nye Euro 6-motor kommer med effekter på 440 og 480 hk (2.300 og 2.500 Nm). Den er basert på dagens 12,7-liters rekkesekser som tilfredsstiller Euro 5-kravet ved hjelp av EGR (Exhaust Gas Recirculation). Som mange vet benytter de aller fleste Euro 5-motorer på markedet SCR (Selective Catalytic Reduction) som krever tilførsel av urea (AdBlue). Dette gjelder også Scanias V8-motorer.

For å kunne imøtekomme de nye og enda strengere utslippskravene er man nødt til å benytte begge teknikker i tillegg til et nytt motorstyringsprogram. Et sentralt punkt i hele renseprosessen er å ha full kontroll over avgasstemperaturen. Motorens EGR-system er derfor blitt utstyrt med en ekstra ventil som kan begrense luftmengden som går inn i avgassystemet fra den variable turboen. Ifølge Scania forsvinner ca 50 prosent av all NOx i motorens EGR-system. Deretter føres avgassene inn i den integrerte lyddemperen hvor de først går gjennom en oksidasjonskatalysator (Oxicat) og et partikkelfilter, fulgt av to parallelle SCR-katalysatorer og katalysatorer som fjerner rester av ammoniakk. Scania beskriver denne enheten som en liten kjemisk fabrikk hvor ytterligere 95 prosent av NOx og 99 prosent av partiklene forsvinner.

Den integrerte lyddemperen tar ikke mer plass enn på dagens Euro 5-motorer, men veier 75 kilo ekstra. I tillegg kommer naturligvis vekten på AdBluetanken. Bortsett fra at partikkelfilteret må renses hvert annet år krever ikke den nye motoren mer vedlikehold eller kortere vedlikeholdsintervaller enn dagens Euro 5-motorer.

Scania har foreløpig ikke kommet med informasjoner om den videre utrullingen av Euro 6-motorer.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!