Solid innslag av internasjonalt anerkjente logistikkpersonligheter

20. og 21. oktober avholdes årets store konferanse Transport og Logistikk. Jo Eirik Frøise er fortsatt konferansegeneral, og han mener at programmet blir bedre for hvert år. Nytt i år er at varehandelens logistikkutfordringer og logistikkløsninger får en større plass enn tidligere. Konferansen retter også blikket mot globale trender i logistikk, og har i den sammenheng hentet inn flere utenlandske foredragsholdere. - Dette er et knippe med internasjonale logistikkpersonligheter som jeg har store forventninger til og gleder meg enormt til å høre, sier Frøise.

Christian Ryg

Konferansen arrangeres på samme sted som de siste årene; Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Som kjent rommer konferansen også en stor utstilling. Dersom alle plassene blir tatt, og det er liten grunn til å tro noe annet, så blir det nesten 70 utstillere. Frøise understreker at med gode utstillere trekker også konferansen et godt publikum, og det er lettere å få inn internasjonale foredragsholdere.

Varehandelens logistikk

Spor A er viet varehandelens logistikk, både utfordringer og løsninger, vil få foredrag og diskusjoner som omhandler dagligvarehandelen, der spørsmålet om dagligvarer er dyre eller billige i Norge, med Markedsutvalgets innstilling som inngang. Deretter følger ferskvare som logistikkutfordring med to eksempler. Det ene er oppdrettsnæringen og det andre er Tine. Dessuten vil grossistens utfordringer bli belyst med to cases. Her er Jotuns verdensomfattende distribusjon det ene, og Ahlsells totale omlegging av logistikken i løpet av 2010 - 2011 det andre.

Internasjonalt kjente navn

Spor B vil dreie seg om globale trender i logistikk. Her kommer foredragsholdere som er internasjonale størrelser, som dr. Martin Christopher fra Cranfield School og Management og dr. John Gattorna fra Sydney, samt Michael Proffitts, tidligere adm. direktør for Dubai Logistics City - et stort område utenfor byen, der man først og fremst arbeider med samordning av fly og sjøtransport, omlasting og videresending av gods.

- Dette er et knippe med internasjonale logistikkpersonligheter som jeg personlig har store forventninger til og gleder meg enormt til å høre, sier Frøise. Han legger til at Christopher nå lanserer en ny bok om logistikk og supply chain management som alle deltakere på dette seminaret vil få med seg et eksemplar av.

Konkurranse i transportsektoren

I spor C er det fortsatt en del usikkerhet om titler på foredrag. Den første delen av dagen skal det handle om integrasjon av forretningssystemer i logistikkbedrifter, men man vet ennå ikke hvem som skal holde fordrag. Siste del av dagen vil transportsektoren og konkurranse innen denne være tema. Her blir foredragsholderne velkjente professor Stein Erik Grønland og studierektor Eirill Bø som skal gjennomgå kundenes høyere krav til leveringsservice og prissetting av transporttjenester. Hvilke spørsmål stilles ved innhenting av pristilbud, hva ligger i konkurranse og hvilke momenter vektlegges av kundene i dag og i framtid?

Nasjonal transport

Spor D vil i sin helhet være viet nasjonal transport. Her starter man ut med jernbanetransport og terminaldrift. Spørsmål som hvem skal eie og drive terminaler og er det plass til flere på sporet er aktuelle problemstillinger. Her stiller Bård Hoksrud (FrP) og Hallgeir Langeland (SV) til debatt.

Etter lunsj kommer sjøtransportens tur. Under tittelen «Fra vei til sjø - hva skal til for å få en fungerende og lønnsom godstransport på sjø?», vil man få belyst dette av markeds- og logistikksjef Rolf Aarland i Trondheim havn, adm. direktør Vidar Karlsen i DFDS Logistics og country manager i Samskip, Bjørn Waglen.

Til sist kommer flyfraktens tur. Næringslivets behov for en lønnsom godstransport med fly er hovedtittel på denne delen, der adm. direktør Stein-Arve Sørensen i Jetpak Norge, direktør for Norden og Baltikum i Lufthansa, Alexander Kohnen og adm. direktør i DHL Express, Roger Kormeseth skal legge fram ulike aspekter av flyfrakten. Markedssjef Knut Stabæk i OSL vil legge fram sitt syn på hva som skal til for å skape en effektiv arena for flyfrakt.

Samferdselsansvaret

Det siste sporet den første dagen er kanskje tradisjonelt. Samferdselsansvaret med blant annet etatenes time og rulleringen av NTP 2013 kommer opp. I tillegg blir det en innføring av samferdselsråd Olav Grimsbo om hva som skjer i EU på denne sektoren og hvilken innvirkning det får for Norge. Dessuten vil koordinator i Samferdselsdepartementet for EØS underdirektør Ingeborg Kjensli fortelle om departementets arbeid med EU/EØS-saker.

Også bredt tilbud dag to

På fredag blir det fire spor fram til lunsj, før man etter lunsj samles til den politiske debatten. Denne gangen har den fått en litt ny vri. Det er lagt opp til en skikkelig duell mellom samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Siv Jensen. Dette kan bli et høydepunkt i den politiske debatten.

Men først skal kompetanse i logistikkjeden, sjøtransport, varelevering/ crossdocking og sikkerhet i transportkjeden belyses av en rekke mennesker fra bedrifter og institusjoner, med vekt på næringslivet. Litt spesielt er nok sporet med sikkerhet i transportkjeden som tema. Her kommer tidligere forsvarssjef Sverre Diesen som i dag er direktør for Senter for strategiske studier og snakker om sikkerhetsaspektet ved nye transportruter i nordområdene. Dessuten vil kommandør Henning Smidt snakke om utfordringene i forbindelse med seiling gjennom Adenbukta og Det indiske hav.

Samarbeid med Kina blir også sentralt i ett spor. Crossdocking, outsourcing og fraktutfordringer blir belyst.

Det blir også utdeling av studentpriser og presentasjon av beste henholdsvis master- og bacheloroppgave.

En ny sak i år er et forum for speed dating mellom transportører og brukere. Her kan man melde seg og få tildelt tid for korte diskusjoner. Man legger fra sine krav eller tilbud slik at man kan komme videre med det som er interessant.

Møteplass for alle

Som vanlig de siste årene blir det største problemet ikke å finne interessante foredrag og diskusjoner, men å velge blant alle godbitene. Frøise mener at konferansen skal være så rikholdig og spennende.

- Vi skal arrangere en møteplass for alle, enten det dreier seg om transportører eller brukere, politikere, byråkrater eller folk fra forskningsinstitusjoner. Da må vi favne vidt og gå ganske dypt, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!