- Finanskrisen ga oss sjansen til å trimme organisasjonen

- DB Schenker kom faktisk styrket ut av finanskrisen ved at vi grep anledningen til å trimme organisasjonen. Dermed er vi også bedre i stand til å møte en eventuell ny krise. Markedsansvarlig for store deler av selskapets virksomhet i Norge, Per Kartnes, er imidlertid ganske trygg på at vi vil få en ny vekst med høyere vareforbruk. Dermed skulle transport og logistikk stå seg godt også i årene framover.

Christian Ryg

Til Logistikk & Ledelse opplyser han at de nok ikke oppe på nivået fra før september 2008 før lenger ut på høsten en gang. Men med den stramme organisasjonen Schenker har fått i løpet av de to siste årene, er de både mer effektive og opprettholder lønnsomheten.

- I løpet av året har konsernet satt i gang nye produkter i Norge som skal gi oss større andel av markedet og gjøre oss i stand til å ta del i den oppgangen som vil komme i logistikksektoren. Allerede i begynnelsen av januar satte DB Schenker i gang sitt eget tog mellom Oslo og Narvik i konkurranse med CargoNet, under navnet DB North Rail Express.

- Da hadde vi opplevd at Arctic Rail Express (ARE) hadde kapasitetsproblemer. Vi kjører like mange ganger i uken som konkurrenten. Likevel har vi sett at fra første måned har det vært kjørt fulle tog, sier Kartnes

Visjonen er å kunne tilby tog mellom Narvik og sentrale deler av Europa med fisk. Den andre veien er det ifølge Kartnes ingen problemer med å fylle toget med alt fra partigods og stykkgods til industri og næringsliv samt mat, medisiner og husholdningsartikler. Det er ingen spesiell overraskelse at fisk både til Østlandet og til Europa utgjør en stor del av sydgående frakt. I tillegg kommer en del industrigods. Konsernet står ansvarlig for lasting og lossing i egen terminal i Narvik, rett ved siden av CargoNets terminal.

Både tog og vogntog

I likhet med de to andre store samlasterne, er DB Schenker svært interessert i å bruke jernbanen mest mulig på lange strekninger. Til og fra Nord-Norge er man i dag oppe i rundt 90 % på bane.

Imidlertid ser man klart behovet for vogntog og veitransport mange steder i Norge. Da gjelder det å benytte det beste alternativet i stor grad. Det er modulvogntog, med totallengde 25,25 meter. DB Schenker har vært aktive for å fremme slike vogntog og få politikerne med på regelendringer. Nå har vi fått prøveordningen på flere veistrekninger og dermed kan blant annet DB Schenker sette opp trafikkopplegg med slike vogntog. Det sparer veinettet for hvert tredje vogntog, og det betyr mye både for miljøet og trafikkmessig. Konsernet har imidlertid allerede rundt 1.300 vogntog innleid, og for å holde disse på veien rundt 1.400 sjåfører.

Logistikk er vårt område

Det er imidlertid ikke selve den fysiske transporten DB Schenker utmerker seg på i forhold til konkurrentene.

- Logistikken er vår styrke. Vi integrerer bil, bane, båt og fly i forhold til våre kunder. Samtidig er terminalene integrert i denne kjeden. Dette gjelder over hele verden. Denne bredden er enestående, og gir oss fordeler i forhold til konkurrentene, sier Kartnes.

I Norge har konsernet rundt 4,7 millioner sendinger årlig, gjennom 31 terminaler. Hver sending er gjennomsnittlig 2,5 kolli, så det blir en del pakker.

Ulike bransjer har ulike krav og trenger ulike løsninger. Men de fleste har krav til rask og sikker levering. Det gjelder over natten transport med levering neste morgen i hele landet. Men DB Schenker har også løsninger som tilpasses bransjens spesifikke krav.

Egen logistikkgruppe

For kunder med behov for ekstra logistikkompetanse forteller Kartnes at de bygget opp en gruppe konsulenter som kan gå inn i kundens bedrift og utforme skreddersydde løsninger.

- Her snakker vi om å diagnostisere dagens logistikkopplegg, før man går i gang med endringer. Varestrømmen organiseres optimalt, man finner riktig lagerlokalisering og leverer riktige logistikkløsninger. Blant de tjenester man kan tilby, er også logistikksjef på leiebasis for en periode kunden ser seg tjent med. Selvsagt kan gruppen lede avanserte logistikkprosjekter og bistå med fagkunnskap ved import og eksport. Hele tiden er målet å oppnå betydelige besparelser i kundens logistikkostnader, samtidig som logistikkløsningen tjener kunden best mulig.

Han understreker at man har sett innsparinger på opp til 10 prosent. Når man da tar i betraktning at kostnadene kan ligge på rundt 25 millioner kroner årlig, blir det betydelige summer.

Teknologi må utvikles

DB Schenker er opptatt av utvikling av teknologi av ulike slag. For tiden er konsernet med i et samarbeid med Innovasjon Norge, Norsk Standard og en del andre om merking av fiskekasser og sporbarhet av disse gjennom hele logistikkjeden fra fiskebåt til marked. Det blir stadig høyere krav til slik sporbarhet, blant annet for å kunne fastslå hvor gammel fisken er, og hvor den kommer fra. Merkingen må gjøres etter en felles standard, slik at leseutstyr over hele Europa kan avlese etiketten.

Miljøpolitikk henger også nøye sammen med både teknologisk utvikling og med utdannelse og kunnskaper hos de som arbeider med transport. Kartnes nevner som eksempel at bedre opplæring av sjåfører kan spare store utslippsmengder. Som en bigevinst så å si kommer lavere skadefrekvens. Det jobbes aktivt med slik opplæring i konsernet.

- Jeg er overbevist om at høy kvalitet lønner seg, og ser det som en del av mine oppgaver å arbeide for å nå det målet på alle områder, avslutter Per Kartnes.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!