Endringsvilje - en forutsetning for å spare logistikkostnader

- Lojalitet til leverandør eller lønnsomhet i eget firma. Hva er viktigst? spør daglig leder Trond Iversen i Norwegian Logistics.

Den som vil redusere logistikkostnadene, må ha endringsvilje, mener Trond Iversen.

- Endring er noe de fleste vegrer seg mot, men konsekvensen av endringene er ofte svært lønnsomme. Den som tillater seg å ta grep, kan redusere kostnadene med mellom 15 og 25 prosent. Innsparingene går rett på bunnlinjen, og det er viktige penger i en tid hvor lønnsomheten ofte er presset.

Som regel dreier det seg om å være villig til å bryte langvarige forbindelser, samtidig som man forhandler om nye betingelser hos eksisterende leverandør. Da er det avgjørende å vurdere hva som er viktigst; lojalitet til leverandøren eller lønnsomhet i eget firma. Iversen legger ikke skjul på at prosessen kan være krevende om man ikke har med på laget en samarbeidspartner som har gjort dette mange ganger tidligere. Den som forhandler transportavtaler nøytralt og på tvers av bransjer nesten hver dag, og som har det nødvendige analyseverktøyet, vet hva det er mulig å oppnå.

Bare ett kontaktpunkt

Endringene kan være av svært ulik art. Noen kan tjene på å flytte fra én eller flere lokale aktører til en stor sentral aktør. Samtidig kan mange vinne mye på å flytte fra en markedsleder til et nett av lokale aktører. Det siste er særlig aktuelt der det dreier seg om last i ukurante størrelser. Det kan være lange lengder og gods som egner seg dårlig for automatiske sorteringsanlegg, og som er sårbart for omlastinger på vei til kundene. Med Norwegian Logistics som samarbeidspartner, får kunden allikevel bare ett kontaktpunkt.

Iversen oppfordrer transportkundene til å ta et par skritt tilbake og se på dagens situasjon uten følelser. Kan noen levere tjenesten til lavere pris, men med like god kvalitet? Eller er eksisterende leverandør villig til å se på situasjonen med nye øyne slik at prosessen kan resultere i nye konkurransedyktige betingelser?

Norwegian Logistics har erfart at svaret på begge spørsmålene nesten alltid er ja. Et skifte betyr som regel en bedre løsning. Da får en ny organisasjon se på logistikken med ferske øyne. Det gjør oftest noe med både pris og kvalitet.

Krevende å ha oversikt

Det er en utfordring for den enkelte bedrift å ha den oversikten som er nødvendig. En importør vet for eksempel ikke hva som finnes av større og mindre transportører over hele landet, og bedriften har heller ingen mulighet til å sammenligne de komplekse prisene fra de forskjellige transportørene.

- Den oversikten og den kunnskapen har Norwegian Logistics, fastslår Iversen, og fremholder at selskapets erfarne medarbeidere ikke bare finner den optimale transportløsningen med den riktige prisen, men også passer på at kvaliteten holder seg og at prisen hele tiden er riktig. Da kan kunden fortsette med det bedriften kan best og slipper å bekymre seg for manglende kunnskap om logistikk.

Trond Iversen tror at mange bedrifter nærmest fortrenger at de ikke kan nok om transport og spedisjon. Derfor forsøker de å spare penger på andre områder, mens det faktisk er logistikken som representerer den store muligheten.

Endevendte logistikkjeden for store kontormaskiner

Ricoh lot Norwegian Logistics endevende logistikkjeden for store kontormaskiner. Det førte til en tjeneste som ga høyere kvalitet, lavere pris og fornøyde kunder.

En skreddersydd logistikkløsning gjør at Ricoh nesten uten unntak kan levere uemballerte, store kontormaskiner over det meste av Østlandet og samtidig ta med den gamle maskinen i retur. Det betyr en vesentlig forenkling av logistikken og reduserer logistikkostnadene, samtidig som miljøet blir skånet for ekstra kjøring.

Sjåfører med spesialkompetanse

Noe av nøkkelen er en liten og energisk transportør som er på hugget og har stor nærhet til markedet og til kundene, som gjerne oppfatter at sjåføren kommer fra Ricoh. Derfor må han oppføre seg som om han er Ricohs forlengende arm. Sjåførene må dessuten ha spesialutstyr og kompetanse for å bære inn og installere maskinen hos kunden, koble til maskinen og kjøre ut testkopier, slik at kunden med trygghet tør å sende den gamle maskinen i retur.

Sjåføren har en håndholdt datamaskin, en såkalt PDA, med spesiell instruksjon for hver enkelt kunde, og det er viktig at den nye transportørens IT-system kommuniserer problemløst med Ricohs IT-løsning.

Endevendte logistikkjeden

Trond Iversen hadde tidligere løst et nøkkelproblem for Ricoh med stor suksess, og da hele logistikkjeden for kopimaskiner skulle endevendes var det derfor nærliggende å be Norwegian Logistics om å gjøre jobben. Prosjektet ble styrt av logistikkrådgiver Atle Skålhegg.

Prosessen minner lagersjef Arild W. Holland om hvor omfattende og komplisert dette området er. Noen må kjenne alle transportørene, arbeidsmåtene, kvalitetsnormene, prismodellene og snubletrådene. Det er et så omfattende felt at knapt noen innkjøper kan ha den oversikten og den kompetansen, men det har Trond Iversen og hans folk. I tillegg oppdaget Holland at Norwegian Logistics og Atle Skålhegg har et enormt nettverk innen alt som har med logistikk å gjøre.

Komplisert logistikk

Ricoh hadde brukt flere transportører i mange år og var rimelig tilfreds med det. Men alt kan bli bedre og kanskje også billigere. Det førte til en periode med mye detaljarbeid og tallknusing - et arbeid Holland sier at han aldri kunne klart alene fordi det er snakk om svært komplisert logistikk.

Norwegian Logistics har i tillegg funnet en ny løsning for distribusjon av tonere og annet forbruksmateriell i Oslo-området og reforhandlet stykkgodsavtalen for resten av landet. Det har Ricoh spart mye penger på.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!