Sjøtransporten i et bedriftsøkonomisk perspektiv

Direkte og indirekte kostnader - mine og dine budsjetter. Vi gjør ikke alltid det som gir høyest verdiskapning for bedriften, selv om det er i beste mening. Denne artikkelen drøfter konkurransekravene ved kjøp av transporttjenester, basert på intervjuer med mer enn 100 vareeiere og transportører i utredningen vedrørende Sjøtransportens konkurranseevne.

Geir Berg

Intervjuene viste at mange bedrifter har et stabilt innkjøps- og distribusjonsmønster, med tydelige begrunnelser for valg av transportmiddel. Dersom konkurranseflaten mellom transportmidlene skal endres, er det som regel ikke nok å friste med lavere transportpriser og miljøhensyn. Vareeierens forsyningskjede må forbedres; som ved endring av vareveiene, færre konsolideringspunkter eller ulike former for verdiøkende tjenester. Ved fremføring av containerisert gods har vi skilt mellom krav som gir konkurransefordeler og krav som er kjekt-å-ha, men som inngår i den totale vurderingen. Vår erfaring er at større bedrifter legger mer vekt på tilleggsdimensjonene enn mindre bedrifter, og at personlige relasjoner har stor betydning:

Hvor viktig er egentlig kort leveringstid?

Biltransportørene markedsfører betydningen av kort transporttid, da dette er deres viktigste konkurransefortrinn. Det går gjerne 1 - 2 dager ekstra ved sjøtransport sammenlignet med over-natten transporter mellom landsdeler eller andre land med bane eller lastebil. For å bli aktuell som ny transportør må speditøren eller rederiet forstå og kunne påvirke premissene for vareeierens prioriteringer. Hvor viktig er egentlig kort leveringstid og daglig leveringsfrekvens sammenlignet med andre forhold, som forutsigbarhet og presisjon? For ferske varer og tjenester (som mat, aviser og driftsmateriell til håndverkere) er kort leveringstid viktig, men neppe for varer som er salgbare i flere måneder. For de fleste er levering 1-2 ganger per uke tilstrekkelig. Én dag ekstra transporttid har liten praktisk betydning. For kapitalbindingen og servicenivået er det langt viktigere at vareeieren har planleggingskompetanse og - verktøy enn at lastebilen daglig kommer med nye varer. I et annet prosjekt har vi kartlagt sammenhengen mellom antall utsolgte varer i butikk og leveringsfrekvensen til butikken. Leveranser ut over to ganger per uke har ingen synlig effekt på varetilgjengeligheten for forbrukerne. Det kan lønne seg for mange vareeiere å vurdere gevinstene ved hyppige leveringer opp mot sparte distribusjonskostnader ved færre leveranser og anvendelse av sjøtransport.

Det er også et spørsmål om hvem som betaler kostnadene ved høy leveringsservice. Mange utenlandske produsenter tilbyr fri frakt og daglige leveranser over hele Europa. Varekjøperne bør absolutt sjekke hva besparelsen kan bli ved færre og mer konsoliderte leveranser, eller gjennom å overta ansvaret for leveransene selv.

Høy fleksibilitet i vareleveringene

Sjøtransportens kanskje viktigste fortrinn er fleksibiliteten i vareleveringene. Kunden kan avrope containeren for overføring fra havna når lageret har kapasitet og behov. Containeren kan konsolideres eller splittes på havna for videre transport, uten at varene fysisk må innom vareeierens lager for videre distribusjon. Det kan bli dyrere for transportsjefen, men rimeligere og bedre for forsyningskjeden sett under ett. Intervjuene viser ellers at vareeiere kan (og bør) gå sammen om transporter på kjøl langs kysten, frem omlasting via Osloregionen.

På markedsfører rederiene noen muligheter ved anvendelse av sjøtransport. Ta en titt du også!www.shortsea.tv

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!