For å få fornyet nærsjøflåten med naturgassdrevne miljøskip bør myndighetene innføre fritak for statlige avgifter og havneavgifter for slike skip, mener Nor Lines.

Stavangerrederiet har kontrahert to naturgassdrevne godsskip ved Tsuji Heavy Industries (Jiangsu) Co. Ltd. i Kina med levering i oktober 2013 og januar 2014. Selskapet har også opsjon på bygging av ytterligere to skip.

Skipstypen er utviklet i tett samarbeid med Rolls-Royce, og innebærer foruten bruk av naturgass som drivstoff, også nyvinninger relatert til skrogdesign, fremdriftsanlegg og kraftproduksjon om bord, som øker energieffektiviteten. Hvert av skipene vil ha en kapasitet tilsvarende minst 200 vogntoglast, og innebærer tilpasninger som gir større effektivitet og kapasitetsutnyttelse enn dagens skip. Fleksibiliteten til transport av stykkgods, containere, rullende materiell og fryselast opprettholdes.

Bygging av skipene utløser også store leveranser fra norske leverandører. Mer enn 50 prosent av kontraheringsverdien er relatert til leveranser fra norske selskaper, hovedsakelig ny miljøteknologi.

- Bruk av naturgass (LNG) som drivstoff gir en kraftig forbedring i miljøregnskapet for en allerede miljøvennlig sjøtransport, sier adm. direktør i Nor Lines AS, Toralf Ekrheim.

Nor Lines og dets eier, Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD), mener at fremtidens drivstoff for skip er naturgass. I forhold til oljedrevne skip vil de to nye Nor Lines skipene ha mer enn 35 prosent lavere klimagassutslipp. Utslippene av nitrogenoksid (NOx) blir redusert med 90 prosent, og svovel- og partikkelutslipp fra drivstoffet elimineres.

God miljøpolitikk

I snart 40 år har det vært en klar politisk målsetting å overføre mer godstrafikk fra vei til sjø.

- Når vi nå gjør festtaler om til handling og investerer en halv milliard kroner i nye naturgassdrevne miljøskip, håper vi at myndighetene også vil legge forholdene bedre til rette for økt bruk av sjøtransport av stykkgods, sier Ekrheim. - Dette vil både være god miljøpolitikk og god samferdselspolitikk. For at miljøvennlig sjøtransport skal være et reelt valg for transportkjøperne, må det også være et kommersielt konkurransedyktig alternativ. Et bedre tilpasset avgiftsregime og bedre rammebetingelser vil øke sjøtransportens konkurranseevne.

Bør fritas for avgifter

Environship Consepts nyvinninger relatert til innebygde miljøegenskaper (LNG tank), sikkerhet (doble sider og dobbelt bunn) samt moderne mannskapsinnredning øker miljøskipenes volum og følgelig bruttotonnasjen sammenlignet med dagens skip.

Ifølge Nor Lines medfører dette en uforholdsmessig stor økning i de allerede konkurransevridende, høye avgiftene til både Kystverket og havnene, fordi disse beregnes ut fra bruttotonnasje. For å få fornyet nærsjøflåten med naturgassdrevne miljøskip bør myndighetene innføre fritak for statlige avgifter og havneavgifter for slike skip, mener rederiet.

Hvis stat, fylkeskommuner og kommuner som betydelige direkte og indirekte kjøpere av godstransport også bestemmer seg for å vise retningen ved å stille krav til miljøvennlig transport ved offentlige innkjøp, vil dette bidra svært positivt.

Nor Lines investering i de nye naturgassdrevne miljøskipene til nærsjørutene er et bevis på at rederiet har tro på en slik spennende og bærekraftig utvikling. - Vi håper myndighetene følger opp med positive tiltak, avslutter Toralf Ekrheim.

--------

Nor Lines´ kontraherte nybygg er designet for å ivareta strengeste krav til sikker, miljøvennlig, pålitelig og transportøkonomisk fremføring av last på sjøen. Konseptet vant prisen «Next Generation Ship Award» som ble utdelt på Nor-Shipping 2011, og bygger på innovative, teknologiske løsninger kombinert med optimalisert skrog design for det spesifikke fremdriftssystem.

Overordnede designkriterier har vært å oppnå lave avgassutslipp, minimere motstand, høy energieffektivitet og dermed optimalisert brennstofforbruk. Skipet er designet spesielt for rullende last, containere og pallelast, med inntil 130 TEUs i 2 høyder på værdekk, i tillegg inntil 40 trailere, samt fryserom over to dekk som gir lastekapasitet på ca 2.000 tonn fryselast, eller tørrlast på paller. Det har en lengde på nær 120 meter, dødvekt på ca. 5.000 tonn, marsjfart på 15 knop en rekkevidde på omtrent 3.400 nautiske mil.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!