Vil øke konkurransekraften for nordnorsk næringsliv

DB Schenker knytter Oslo og Narvik sammen med et nytt jernbanetilbud. - DB Schenker North Rail Express vil fremføre 90 prosent av godsvolumet til og fra Nord-Norge med bane. Dette vil styrke konkurransekraften for næringslivet i landsdelen, mener adm. direktør Michael Holmstrøm i Schenker AS. Fem dager i uken vil toget kjøre den 2.000 kilometer lange strekningen fra Alnabru til Narvik.

Fremføringstiden med tog til Alnabru og Narvik blir nå raskere samtidig som tog er mer miljøvennlig enn lastebiler, fremholdt adm. direktør Michael Holmstrøm i Schenker AS (t.v.) og næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk under markeringen av det nye togtilbudet på Alnabru. Foto: Trond Schieldrop

Under den offisielle åpningen av North Rail Express i begynnelsen av januar påpekte både Michael Holmstrøm og næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk nødvendigheten av et slikt transporttilbud.

- Fremføringstiden blir nå raskere samtidig som tog er mer miljøvennlig enn lastebiler, fremholdt de. Selv om samferdselsministeren glimret med sitt fravær ble det en fin ramme rundt markeringen.

Øker konkurransekraften

Petter Haas Brubakk sier at togtilbudet vil berøre 20.000 av deres medlemsbedrifter som sysselsetter ca en halv million mennesker.

- Vi er opptatt av samferdsel, transport og kommunikasjon og ønsker å styrke vår posisjon i internasjonal konkurranse. På dette området kan vi gjøre mye mer. Det private initiativet fra Schenker og deres partnere er et eksempel på hvordan de kan øke sin konkurransekraft ved å transportere gods på jernbane. Togtilbudet vil med dette berøre næringslivet over hele landet. I tillegg kommer miljøperspektivet der tog har langt mindre utslipp av miljøgasser sammenliknet med bil. Dette er også et eksempel på hvordan miljøtiltak kan gjennomføres uten Stortingsvedtak.

Bedre vareforsyning

- Fra i år vil store deler av Nordland, Troms og Finnmark få bedre vareforsyning og sikrere fremføring enn hva tilfellet har vært frem til i dag. Til toget er det anskaffet vogner som er spesialtilpasset klimaforholdene med store temperatursvingninger, sier Holmstrøm.

Daglige avganger

Allerede den 3. januar kl. 21:45 forlot det første DB Schenker North Rail Express fra Alnabru terminal med kurs for Narvik. Turen tok ca 28 timer.

- Det vil være daglige avganger som frakter gods til de nordlige landsdelene. 4. januar var det andre toget i ferd med å laste opp containere før avgang. Samme dag kl 00:30 gikk første tog fra Narvik i motsatt retning. Toget kjører via Sverige til Narvik. Den benytter da også strekningen på Ofotbanen slik at volumet her økes med rundt 30 prosent, sier Holmstrøm.

Samarbeidsprosjekt

Toget har en kapasitet på 40 TEU. Det er 10 vogner i hvert togsett med en totallengde på 520 meter og en vekt på 1.000 tonn. Av disse er det 5 semivogner og 5 containervogner. Semivognene kan også ta containere. Schenker har også gjort avtale med Auto Link AS som ukentlig kobler på spesielle vogner for transport av biler til Nord-Norge. Toget går 5 rundturer pr uke og vil holde en gjennomsnittshastighet på 71 km/t. Strekningen tur/retur Alnabru/Narvik er på til sammen 3.890 kilometer. Det vil ellers frakte medisiner, husholdningsartikler, forbruksvarer, stykkgods og partigods til industri og næringsliv. På retur vil vognene i hovedsak frakte fisk og annet gods som skal til Østlandsområdet eller videre ut i Europa.

- Green Cargo skal trekke togene og vil gi en daglig ruterapportering kl. 15:00 med status for hvert tog underveis. CargoLink har ansvaret for lasting og lossing på Alnabru. I Narvik vil Schenker i regi av Cargo Link stå for lasting og lossing. De har også ansvar for lasteplanlegging og nødvendige dokumenter, forteller Holmstrøm.

Miljøvennlig godstransport

Til sammen utgjør togtilbudet 25.000 årlige containerbevegelser.

- Om dette hadde skjedd med veitransport ville det utgjort 12.500 lastebilturer. Med det nye tilbudet befester vi vår posisjon innen norsk godstransport. Jernbanen har alltid spilt en viktig rolle når det gjelder leveranse av gods til våre kunder, mener Holmstrøm. - Vi utnytter trafikkmulighetene og forbinder lastebilenes fleksibilitet med de miljømessige fordelene jernbanetransport gir, sier han.

Holmstrøm forteller at en viktig årsak for valg av godstog var at DB Schenker inngikk en rekke kundeavtaler i 2010.

- De gir tilstrekkelig volum for å benytte eget tog på denne strekningen. Vår sterke posisjonen i markedet sikrer at kapasiteten blir godt utnyttet.

Multinasjonale samarbeidspartnere

- Aldri tidligere har så sterke multinasjonale samarbeidspartnere gått sammen om å lage et nytt togtilbud i Norge. DB Schenker North Rail Express har som visjon og overordnet mål å utvikle direkte tog mellom Nord-Norge og Europa. En modernisering av Alnabru er et viktig tiltak for å realisere dette, sier Holmstrøm.

- DB Schenker North Rail Express vil gi en økning i godsvolumene med 30 prosent på denne strekningen. Dette vil være startskuddet for betydelig overføring av gods fra vei til bane. Selskapet vil fremføre 90 prosent av godsvolumet på bane til og fra Nord-Norge.

Under åpningstalen ønsket Holmstrøm å rette en takk til alle medarbeiderne i Schenker som har gjort togtilbudet mulig.

- Vi har lært mye og det blir sikkert en bratt læringskurve også i fortsettelsen. I et så langstrakt land som Norge er jeg overbevist om at dette er fremtidsrettet satsing, avslutter han.

---------

DB Schenker North Rail Express

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!