United Parcel Service - UPS

Betydningsfull aktør i dot.com-revolusjonen

Med 13 millioner daglige sendinger world wide, 150.000 kjøretøyer, 570 fly og en omsetning tilnærmet lik Norsk Hydro og Statoil tilsammen, er UPS en gigant i transportsammenheng. Selskapet har fått et utall priser for sine IT-løsninger som bidrar til å skape merverdi for e-handelsaktørene, og transporterte i fjor hele 55 prosent av alle varer som ble solgt over internett i USA. Selskapet er vel forberedt til å møte den gryende europeiske dot.com-revolusjonen.

Henning Ivarson Köln

Da jeg nylig besøkte den store huben på flyplassen Köln/ Bonn som er nervesenteret til UPS´ europeiske virksomhet, ble det opplyst at selskapet i fjor hadde en omsetning på $27,1 billion. Dersom tallene blir store nok, har de hos meg en lei tendens til å gå inn det ene øret, og fort ut av det andre. Derfor en kort tenkepause. Billion/million. Joda, det er snakk om milliarder. Og i dollar. Rask hoderegning med en kurs på 8.70, tilsier ca. 236 milliarder norske kroner. Et enda mer ufattelig tall tenker jeg, og spør meg selv hvordan et transportselskap kan omsette tilnærmet like mye som Norsk Hydro og Statoil gjør tilsammen (hhv 102.4 og 139.9 mrd i ´99).

UPS driver business world wide, og har dessuten USA med sine 50 delstater og nærmere 300 millioner innbyggere som hjemmemarked. Det hjelper. Etter å ha utført dør-til-dør tjenester siden 1907, er dessuten UPS et av verdens mest innarbeidede varemerker, og som i USA benyttes som en fellesbetegnelse på pakkepost. Helt på linje med Xerox som er ensbetydende med kopier. Da har man kommet langt i markedsføringen.

Integrerte e-handelsløsninger

Selv om dot.com-revolusjonen fortsatt lar vente på seg i Europa, har den forlengst feid over Nord-Amerika. Dette nye forretningsområdet genererer et stort transportbehov både business to business og ikke minst business to consumer, og en lang rekke transportselskaper ønsker selvfølgelig å ta en størst mulig bit av denne kaken. Selv om konkurransen er knallhard, håndterte selskapet i fjor hele 55 prosent av alle varer som ble solgt over internett i USA. Hovedårsaken til suksessen kan først og fremst forklares med et teknologisk forsprang. UPS har de siste årene satt inn store ressurser i å utvikle e-handelsløsninger som skal gjøre selskapet til en best mulig logistikkpartner. Da det anerkjente amerikanske tidsskriftet Forbes tidligere i år kåret UPS som "Company of the Year", het det bl.a at "UPS used to be a trucking company with technology. Now it´s a technology company with trucks".

- Foruten å ha en god forretningsidé og solide IT- og internettkunnskaper, krever E-commerce vel så mye kompetanse på betalingssystemer og ikke minst logistikk. I tillegg skal alle disse elementene integreres på en effektiv måte. Vår erfaring er at svært få selskaper klarer dette alene, og inngår derfor et partnership, sier Steffen Müller, e-commerce manager for UPS i Tyskland.

- Vår E-visjon er å være en uavhengig partner som leverer kompetanse på transport av varer, mens vår E-strategi er å integrere og informere. Vi skal med andre ord og hjelpe våre kunder med spørsmål som for eksempel hva blir transportkostnadene? Hvor lang tid vil det ta? Hva slags emballasje er påkrevet? Hvordan vet jeg at varen er blitt levert? Hva om kunden ikke er hjemme? Hvordan skal vi håndtere returer?, osv.

UPS har innledet partnership med en rekke store bedrifter der e-commercesystemene er 100 % integrert direkte med UPS. Når kunden har foretatt sin bestilling fra den elektroniske varekatalogen på internettsiden, kan man automatisk få opp både leveringstidspunkt og pris basert på valgt transportmåte. Ikke minst kan også UPS´ eget forsendelsesnummer være et gjennomgående referansenummer, og som dessuten kan benyttes til å følge forsendelsen på nett.

Selskapet tilbyr flere andre integrerte tjenester, inkludert komplett tredjepartslogistikk gjennom datterselskapet UPS Worldwide Logistics som er etablert en rekke steder rundt omkring i verden.

UPS har fått et utall "awards" for sine dataløsninger, og da Business Week tidligere i år plasserte UPS-sjef Jim Kelly på listen over "The Top 25 Managers of the Year," skrev bladet at "Kelly has repositioned the UPS delivery folks as the foot soldiers of the dot.com revolution."

Hektiske nattetimer utenfor Köln

Hovedgrunnen til at 2/3 av USAs 50 mest populære websites benytter UPS, skyldes ikke bare de avanserte IT-systemene. Vel så viktig er selskapets infrastruktur world wide, og store produktbredde.

Det amerikanske "hjemmemarkedet" er så stort og betydningsfullt at det gikk mange år før UPS tok skrittet over til Europa. De første sendingene mellom USA og daværende Vest-Tyskland startet opp i 1976, og året etter startet man operasjoner over de europeiske landegrensene. I 1986 innviet selskapet det store fraktsenteret på flyplassen Köln/Bonn, som er navet i både den europeiske virksomheten og forsendelsene som går til og fra andre verdensdeler.

Med 231 egeneide "brown tails" og 344 fast innleide fly, er UPS Airlines det 8. største flyselskapet i verden. Flyene spiller naturlig nok en svært sentral rolle i et transportopplegg der pakken kan hentes hos avsender sent på ettermiddagen, for garantert å bli levert mottaker i et annet land tidlig neste morgen.

Sent hver kveld letter 33 fly fra forskjellige europeiske byer, og lander en gang i Köln/Bonn mellom kl. 23 og 01. I tillegg ankommer et par maskiner fra UPS´ amerikanske hovedhub i Louisville/Kentucky, samt et hundretalls lastebiler som transporterer alt gods innenfor en radius av 400 kilometer ut fra flyplassen.

To timer etter at flyene har landet, er de blitt tømt, godset sortert og flyene lastet opp for returen. I gjennomsnitt håndteres 110.000 pakker hver eneste natt. Huben har 1.400 ansatte, og består av en drøy kilometer lang bygning som i hovedsak fylles opp av et kjempestort sorteringsanlegg, samt fire store oppstillingsplasser for flyene. Den transatlantiske Boeing 747 har en lastekapasitet på 100 tonn fordelt på 38 containere, og jumboen er så stor at den står parkert for seg selv. Litt bortenfor parkerer to Boeing 767, hver med opptil 60 tonn cargo i 31 containere. Disse kommer også fra USA, men mellomlander i England for å ta med gods herfra. På et tredje sted parkerer de mange 727ene som benyttes til og fra større europeiske byer. Disse har en lastekapasitet på 20 tonn, og har plass til 8 containere. Endelig finner man en egen oppstillingsplass for 14 innleide Fokker F27 med 6 tonns kapasitet.

Tømmingen av flyene foregår i et rivende tempo - i hvert fall langt raskere enn undertegnede noen gang har sett på norske flyplasser. Allerede før flyet lander, inntar mannskapene sin posisjon på oppstillingplassen. Og i samme øyeblikk som bremseklossene plasseres rundt hjulene, kaster mannskapene seg over flyet. Likhetstrekkene med depotaktiviteten i et Formel 1-løp er så absolutt til stede. Lossingen av alle de 30 containerne fra en 767 tok ikke mer enn 25 minutter. Først skyver en person inne i flyet containerne frem til den store lasteluken. Deretter plasseres de tre og tre på en stor vertikaltransportør som senker dem ned på bakkeplan. Herfra skyves de så over på trekktraktorer for transport inn i den store bygningen for sortering.

Selve sorteringsanlegget er imponer-ende av størrelse, med transportbånd på kryss og tvers og dessuten i flere forskjellige høyder. Anlegget begynner imidlertid å trekke på årene, og en relativt stor andel av pakkene må sorteres manuelt. Kapasiteten på 60.000 pakker pr. time er svært høyt i norsk sammenheng, men er i minste laget for den voksende europeiske godsmengden. Hele anlegget vil derfor snart bli oppgradert. Når sorteringen er over, kjøres containerne først over en vekt for automatisk veiing før de trekkes videre ut til de ventende flyene.

Stadig flere norske kunder

UPS definerer Norden som ett marked, og hele virksomheten ledes av Anders Holm som sitter i Stockholm, og også er ansvarlig for den svenske driften. Salgsdirektøren sitter i Danmark og er på samme måte ansvarlig for sitt land. Virksomheten i Norge startet i 1993, og ledes av Rolf S. Brustad som også er Operations Manager for UPS i Norden.

- Vi er ungt kurerselskap her i landet, og det har tatt tid å komme inn på markedet. Men stadig flere kunder ser fordelen med vår produktbredde og tetthet som medfører stor fleksibilitet med tanke på ulike destinasjoner og forskjellige leveringstidspunkter, sier Brustad.

Innenlands tilbyr UPS ekspresstjenester mellom sentrale punkter i Norge, med opphenting på sen ettermiddag og levering neste dag klokken 08.30, 10.30 eller klokken 12.00.

- På utland tilbyr vi to forskjellige ekspressprodukter, samt Expedited som er vårt bilprodukt. Express Plus er det raskeste tilbudet, med garantert levering neste morgen 08.30 i alle store byer og forretningssentra rundt om i Europa, forklarer Brustad.

På grunn av fortollingsproblematikk forbundet med at vi står utenfor EU, gjelder dette tilbudet ut fra Norge kun for dokumenter. I andre land omfatter denne tjenesten også pakker. Med Express kan man sende pakker opp til 70 kilo for garantert levering neste dag kl. 10.30, 12.00 eller i løpet av arbeidsdagen - alt avhengig av destinasjon.

UPS sender også mye gods ut av Norge med bil. Dette dekker hele Europa - med alt fra neste dags levering i Norden opp til maksimalt 5 dager når det er snakk om de sydligste middelhavslandene eller de nordligste distriktene av Skottland. Selskapet har både en bil som går fast mellom Oslo og Stockholm, og en annen mellom Oslo og København. Sistnevnte stopper alltid ved UPS-depotene i Göteborg og Helsingborg for lasting og lossing.

Når vi spør om hva som skiller UPS fra andre kurérselskapene, trekker også Brustad frem selskapets IT-systemer.

- Mens andre aktører opererer med nasjonale databaser som er linket opp mot en felles server, arbeider samtlige medarbeidere i UPS i én og samme database. Dette bidrar til en sanntids informasjonsflyt world wide, og gir både oss og kundene store fordeler, sier han, og viser også til de mange brukerverktøyene som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Der finnes blant annet en tidskalkulator, hvor man ved å taste inn avsenders og mottakers postnummer, selv kan finne ut hvor lang forsendelsestiden vil bli med de respektive forsendelsmåtene.

Man kan også utføre track and trace for hvert eneste kolli, i motsetning til den samlede forsendelsen som ellers er vanlig. Proof of delivery kan oversendes på flere måter, også om ønskelig som en tekstmelding til mobiltelefon. Videre kan man laste ned gratis programvare som forenkler kundenes forberedende arbeid, og dersom kunden er stor nok, opplyser Brustad at man også kan levere hardware. Målsettingen med alt er å skape merverdi for brukerne.

UPS kan foreløpig ikke vise til noen komplette integrerte løsninger her i landet, men både teknologien og kompetansen finnes. Selskapet har en samarbeidsavtale med letsbuyit.com, men denne er hovedsakelig konsentrert om rene transportoppgaver. Selskapet har imidlertid nylig tegnet en stor og omfattende kontrakt med en av Skandinavias mest kjente bedrifter internasjonalt, og denne vil få store konsekvenser også for den norske driften. Avtalen er så fersk at Brustad foreløpig ikke vil gå public med hvilken bedrift det dreier seg om.

Forbedrer distribusjonsnettet

Hovedkontoret til UPS ligger på Alnabru i Oslo. Her dominerer fortollingsavdelingen, som i gjennomsnitt gjennomfører hele 25.000 fortollinger pr. måned. Målt i antall pakker er det kanskje bare posten som gjennomfører flere. Videre har selskapet terminaler både på Alnabru og på Gardermoen, og er representert de fleste større steder i Norge - enten i egen regi eller med faste og uniformerte samarbeidspartnere. Innhentingstidspunktene varierer selvfølgelig med avstanden ut fra Oslo. I områdene rundt hovedstaden kan innhenting pågå helt frem til klokken 18, men man skal ikke så langt ut i distriktene før den settes til klokken 16. Det tidspunktet gjelder som regel også større byer som eksempelvis Stavanger og Bergen.

Distribusjonsnettet blir kontinuerlig utvidet og forbedret, og stadig flere av sjåførene i de brune bilene blir nå utstyrt med scannere og tilhørende radiokommunikasjon slik at de mer eller mindre er online med den verdensomspennende databasen.

UPS har ikke eget fly til Norge, men har i stedet valgt å co-loade med Lufthansa som har en svært så passende direkteflight fra Gardermoen til Köln/Bonn kl. 22.30.

- Vi arbeider nå også med å etablere nye rutiner for å kunne utnytte denne sene avgangen, slik at vi kan tilby senere opphenting i flere distrikter, avslutter Rolf S. Brustad.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!