Havnedirektør Gunnar Umbach Hansen, Borg havn:

God plass for utvikling

Borg havn har ingen problemer med arealer eller konflikter med andre interessegrupper. Havnen ligger i et industriområde, og forstyrrer ikke gjenboere, selv om man driver døgndrift. 

Havnedirektør Gunnar Umbach Hansen stiller dermed langt gunstigere enn mange av sine kolleger. Han legger vekt på at Borg har behov for bedre infrastruktur til havneområdene.

- Vi må få en bedre tilknytning til E6 for å kunne avvikle trafikken på en bedre måte. Dette er høyt prioritert. Dagens forbindelse går til dels gjennom boligområder. Selv om det er riksvei, har vi behov for ny vei.

Umbach Hansen sier at også jernbaneforbindelse har vært utredet, men en slik forbindelse er ikke prioritert av Jernbaneverket foreløpig. Avstandene til større sentra i regionen er ikke tilstrekkelig store til at jernbanetransport av gods vil være lønnsomt.

- Hva så med en fremtidig utvikling av en containerhavn og overføring av gods fra andre havner i regionen?

- Jeg vil ikke blande meg inn i debatten om Oslo havns utvikling og eventuell utflytting av containerhavnen derfra. For vår del ville det ikke være noe problem å bygge ut en containerhavn som innen en 20 års periode kunne ta den nødvendige mengden containere, opp til 600.000 containere. Det gjenstår å se hvordan distribusjonsmønsteret i Norge vil se ut når Oslofjordtunnelen og veinettet er ferdig utbygd, men det kan tenkes at landsdekkende distribusjonsnett vil få nye hovedterminaler, og at eventuelt gods også kan distribueres til deler av Sverige fra norske havner. At Borg, og forsåvidt andre havner i ytre deler av Oslofjorden, har behov for mer importgods for å få bedre balanse i trafikken er en annen sak. Dermed ville man kunne frakte tomcontainere direkte til kunder med stor eksport. 

Utvidet interkommunalt samarbeid

Spørsmålet om utvidet interkommunalt samarbeid mellom havnene i Østfold er under utredning, i regi av havnene i fylket, Østfold NHO og Transportbrukernes Fellesorganisasjon i Østfold. En konsulentrapport skal være ferdig i løpet av mai. Men Umbach Hansen forventer ikke noen øyeblikkelige resultater. Først må saken vurderes i de ulike kommunale havnene og blant politikere.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!