Sammen om sjøveien - synliggjøring av fordelene ved sjøfrakt

Et stort antall aktører drar nå i gang kampanjen «Velg sjøveien». Målet er å synliggjøre fordelene ved sjøfrakt - og få flere brukere til å teste ut «the motorways of the seas». Vi ba Hans Kristian Haram og Anne Kristin Hjukse fortelle mer om bakgrunn og begrunnelse for kampanjen.

Hans Kristian Haram, Shortsea Shipping Norway og Anne Kristin Jukse, Oslo havn er to sentrale personer i kampanjen «Velg sjøveien». Foto: Olav Hermansen

Olav Hermansen

Anne Kristin Hjukse arbeider til daglig arbeider som informasjonssjef i Oslo Havn KF, mens Hans Kristian Haram av mange er kjent som den entusiastiske markedsføreren av nærskipsfart i regi av Shortsea Shipping Norway. Men de to står langt fra alene når de via kampanjen «Velg sjøveien» ønsker å få flere speditører og transportbrukere til å prøve ut «det våte element».

Fullt lag

At rederiene og havnene er med på denne kampanjen er neppe en overraskelse. Men også Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL), og Logistikkforeningen.no, som huser mange transportbrukere, deltar med entusiasme i «Velg sjøveien!». Dessuten backer Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn aktivt opp om kampanjen, som dras i gang 10. mai (se faktaramme).

Fra havn-havn til dør-dør

- Hva sier dere til de transportbrukerne som sier "Akk, vi forsøkte sjøfrakt for 10 år siden og den gang var det tungvint, omstendelig og upålitelig"?

- Mye har endret seg her, skyter Haram inn. - Det har gjennomgående blitt enklere å booke sjøfrakt og skipene er i mer enn 9 av 10 tilfelle i rute. Og, føyer han til, rederiene har i dag i langt større grad utviklet dør til dør nettverk og løsninger.

- Hva kan speditørene tjene på å gå inn for sjøfrakt?

- En undersøkelse foretatt av Erling Sæther i LTL i forkant av Oslofjord-konferansen i februar indikerte kostnadsbesparelser i størrelsesordenen 18 til 38 prosent på gitte dør til dør strekninger med bruk av «sjøfrakt i midten». Flere speditører har gode systemer for å håndtere stykkgods også ved sjøfrakt. Videre kan speditører tilby interessante lagerløsninger som del av en større «sjøpakke», for eksempel framskutte lagre nær sluttbrukerne av varene både innen- og utenlands.

- Og vareeierne?

- Foruten kostnadsfordelene vil jeg framheve at sjøfrakt er pålitelig. For mange transportbrukere er punktlighet viktigere en transporttid. Dette gir også åpninger for i større grad å segmentere transportbruken. Eksempelvis kan last som ikke haster så mye sendes sjøveien, mens det virkelige haster-haster godset går med ekspressbil.

Og hva vil så Oslo Havn oppnå med å delta i en slik kampanje? Til dette svarer Hjukse: - Vi håper selvsagt å tiltrekke oss mer last. Men kampanjen vil også gi oss nyttig feedback om hvor vi kan bli bedre og bidra til ytterligere effektivisering av havnen som logistikknutepunkt.

Planlegging og samhandling - to nøkler til suksess sjøveien

- Findus Norge framsto på Oslofjord-konferansen som en overbevist bruker av sjøfrakt. Hva er etter deres oppfatning hovedårsaken til deres suksess?

- Bedre planlegging og koordinering innad i bedriften har vært en viktig årsak til suksessen. Når man først har etablert gode rutiner er det både enklere og rimeligere å bruke sjøfrakt i fortsettelsen.

Hva med samhandling? Her blir Haram virkelig entusiastisk:

- For mange bedrifter ligger det et stort uutnyttet potensial i å ta i bruk elektronisk samhandling innen kombinerte transporter. For havn til havn transporter foregår allerede mye av samhandlingen i dag i form av utveksling av elektroniske meldinger. Jeg opplever at rederiene langt på vei er villige til å tilpasse seg transportbrukernes elektroniske løsninger dersom partene går i dialog om dette. Flere av de store samlasterne har dessuten interessante systemløsninger som kan tas i bruk.

Om å gjøre hverandre bedre

Uansett hva som anbefales i utallige lærebøker har logistikk - og transportoppgavene i mange bedrifter en klar operativ slagside, mens det ofte er så som så med forankringen i ledelsen. Det får meg til å lure på hvordan man kan nå «til topps» med en kampanje der den viktigste målgruppen er logistikk- og transportansvarlige i bedriftene. Til dette bemerker Haram:

- Ved at vi gjennom praktiske eksempler viser oppnådde fordeler og gjennom at bedriftene regner seg fram til egne kostnadsbesparelser får de logistikk- og transportansvarlige overfor ledelsen synliggjort de forretningsmessige fordelene ved å velge sjøfrakt.

- Til slutt, kommer dere ikke i skade for ensidig å markedsføre enkelte havner og linjerederier via denne kampanjen?

- Nei, fordi konkurransen både innen sjøfrakt og mellom havnene er der og vil være der. Og fordi vi har tillit til at den enkelte transportbruker, det være seg speditøren, importøren eller eksportøren vil innhente tilbud fra flere aktører og på selvstendig grunnlag velge den sjøfraktløsningen som framstår som best for bedriften, avslutter Hans Kristian Haram.

------------

Narvik, «Norge rundt» og Rotterdam

Startskuddet for kampanjen «Velg sjøveien!» går i Narvik 10. mai. Deretter står 14 norske havner for tur. Dessuten vil det bli kjørt en møterunde i Rotterdam. Det er for å bevisstgjøre vest-europeiske leverandører, importører og speditører, som i mange tilfelle er de som styrer valg av transportløsninger, om fordelene ved å bruke sjøveien til og fra Norge. En egen container vil være med som «maskot» i de havnene «Velg sjøveien» treff arrangeres. Mer informasjon finner du under.www.velgsjoveien.no

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!