Brasil - viktig handelspartner, men logistisk bakvendtland

Brasil, verdens sjette største økonomi med sine mer enn 200 millioner innbyggere, blir en stadig viktigere handelspartner for Norge. Logistikkmessig er likevel Brasil i mang en forstand et bakvendtland. Importprosedyrene er omstendelige - og tidvis vanskelige å finne ut av.

At Brasil er et spennende marked for mange norske eksportører, importører og logistikktilbydere er hevet over tvil. Utfordringer er til for å overvinnes. Men hva gjelder tilrettelegging for effektive vareforsendelser har Brasil fremdeles en lang vei å gå. Illustrasjonsfoto: Crestock.com

Olav Hermansen

For i det hele tatt å få startet en vareforsendelse til Brasil må handelsdokumentasjonen ofte være klappet og klar før transporten. Det gjelder ikke minst for de mange varene hvor det kreves importlisensnummer fra brasilianske myndigheter. En norsk eksportør opplevde at rederiet nektet å laste opp deres containere i Oslo fordi brasiliansk importlisensnummer ikke forelå, slik at dette kunne påføres handelsfakturaen og sjøfraktdokumentet. Og på Brasil er sjøfraktdokumentet som gjelder det i mange sammenhenger gammeldagse Bill of Lading - med spesifikasjoner.

Liknende utfordringer kan du oppleve med flyfrakt. Moralen er ikke bare at du må være pinlig nøyaktig med handelsdokumentasjonen, men ofte presisere ned på «mutter- og skruenivå» hva forsendelsen omfatter. Derfor er det fordel å få kompetente kontakter i Brasil til å eksaminere dokumentene før brasilianske tollere og offentlige tjenestemenn «slippes løs på dem».

Toll og avgifter - hva er sluttsummen?

Mangelfull betaling for toll og avgifter vil ofte føre til at vareflyten stopper opp i tollen eller på et tollager. Og da taler vi ikke sjelden om ukers eller sågar måneders ventetid. Brasil er en forbundsstat med 26 regioner der hver delstat langt på vei bedriver sin egen importskattlegging. Når dette kommer i tillegg til nasjonal toll og diverse avgifter blir bildet uoversiktlig. Eller for å sitere en norsk Brasil-eksportør med lang fartstid:Vi har erfart at de mange ekstrautgifter som kan komme i tillegg til tollen varierer fra 11 til 160 prosent av vareverdien.

Norske klippfiskeksportører til Brasil har erfart at det kan lønne seg å la varene gå over mindre sentralt beliggende havner. Selv om det gir høyere transportkostnader isolert har avgiftsforskjeller havnene mellom vært så stor at omveien har lønt seg.

Med denne bakgrunnen er det ikke rart at skatte- og avgiftseksperter utgjør en uvanlig stor del av staben hos de logistikktilbyderne som er tungt etablert i Brasil.

Kjøp lokalt, men hvor?

I hele etterkrigstiden har brasiliansk handelspolitikk vært preget av ønske om i størst mulig grad å erstatte importerte varer med egenproduserte. Så vel høye toll- og avgiftsatser som en «slepphendt» heving av ditto avgifter så fort hjemlige bedrifter har problemer med å konkurrere med utenlandske leverandører har bidratt til at mange utenlandske bedrifter har etablert lokal produksjon i Brasil for å komme «innenfor gjerdet». Brasilianske regler om høye egenandeler for «local content « har da også siktet bevisst mot dette.

Norske eksportører har som følge av denne politikken opplevd å måtte kjøpe innsats- og reservedeler i Brasil lokalt for inntil tre ganger verdensmarkedspris. Et paradoks er at brasilianske «hjemlige» bedrifter i så liten grad selv lever opp til internasjonale ISO-krav. Norske offshore-eksportører, som har vært svært aktive på Brasil de siste årene, har således opplevd ikke å finne en eneste brasiliansk bedrift som har levd opp til alminnelige bransjekrav om ISO-godkjenning.

Tidsforsinkelser - og tvilsomme typer

Av og til haster godsforsendelser som bare fEn erfaren norsk speditør på Brasil kommer, ut fra egne bisarre erfaringer, med følgende anbefaling:

Skriv ikke «urgent», «express» eller «important» Et eksempel var en forsendelse av en elektro hovedtavle til en supplybåt som hadde havarert. Det at sendelsen egentlig hastet ble bevisst nedtonet fra vår side. Derfor gikk trolig forsendelsen langt raskere enn alt annet selskapet hadde bestilt.

En skal være forsiktig med å generalisere. Men tilbakemeldinger fra erfarne Brasil-eksportører og logistikktilbydere (se boks under) om at til Brasil tar vareforsendelser tre ganger så lang tid å få ordnet, administrativt og importmessig, enn hva som ellers er tilfelle, er grunn til å legge merke til. At regelverk og praksis stadig endres, slik at det som gjaldt under vareforsendelse A ikke nødvendigvis er oppskriften for vareforsendelse B har frustrert atskillig praktikere opp gjennom årene.

For erfarne internasjonalister kommer det neppe som noen overraskelse at i denne «uklarhetens sjø» svømmer det rundt en del «fiksere» som tilbyr importsnarveier. At disse snarveiene kan innebære både korrupsjon og kriminelle handlinger skal en være klar over. Også fordi brasilianske myndigheter de siste årene har begynt å slå strengere ned på korrupt atferd i offentlig sektor.

At Brasil er et spennende marked for mange norske eksportører, importører og logistikktilbydere er hevet over tvil. Utfordringer er til for å overvinnes. Men hva gjelder tilrettelegging for effektive vareforsendelser har Brasil fremdeles en lang vei å gå. Og at dagens importregime koster ekstra tid - og penger er noe enhver Brasil-farer gjør klokt i å innkalkulere.

-------

Innovasjon Norge kan hjelpe deg

I Team ITR (International Trade Regulations) i Innovasjon Norge sitter man på atskillig toll- og avgiftsinformasjon, dokumentkunnskap og nettverk om Brasil. For å få en nærmere forestilling om aktuelt toll- og avgiftsnivå i Brasil, ta kontakt. Men husk å ha tolltariffnummer og endepunkt for varene, dvs. delstat og adresse klart for hånden. Kontakt gjerne i Innovasjon Norge.Sjur Klætte

------------

Utvalg for internasjonal handelsforenkling

Mye av grunnlaget for denne artikkelen stammer fra tilbakemeldinger fra norske eksportører og logistikktilbydere med fartstid på Brasil. Utvalg for internasjonal handelsforenkling, i regi av NorStella, har som mandat både å følge med i timen hva angår internasjonale handelsbetingelser og gi input til myndigheter og andre om hvordan en kan fremme enklere handel og vareflyt internasjonalt. På utvalgets møte 19. april 2012 stod blant annet handelsutfordringer på Brasil på dagsordenen.

 ----------

Artikkelforfatter arbeider som senior rådgiver i NorStella, med tiltak for å forenkle internasjonal handel (trade facilitation) og opplæring i bruk av internasjonale handelsbetingelser. Han har bakgrunn fra Norges Eksportråd, Innovasjon Norge og Kuehne + Nagel.Olav Hermansen

Hermansen har blant annet vært redaktør av Eksporthåndboken i 11 år, deltatt aktivt i arbeidet med både Incoterms® 2000- og 2010-regelverkene og har i en rekke år skrevet artikler og holdt forelesninger om internasjonale leverings- og transportbetingelser, handelsdokumentasjon, internasjonal betalingssikring og håndtering av eksport- og importrestriksjoner.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!