Transporttyveri - 10 tips om farer og forholdsregler

Transporttyveri er ikke bare uheldig. Det kan også skade kundeforhold alvorlig og få store økonomiske konsekvenser.

Fagsjef Arild Larsen i If Skadeforsikring forteller at sjø- og lastebiltransporter gjennomgående er mest utsatt for tyveri. Sjøtransporter er ofte transportformen med flest omlastinger, og det er nettopp her at godset er mest tyveriutsatt. Foto: Olav Hermansen

Olav Hermansen

Vi utfordret fagsjef Arild Larsen i If Skadeforsikring til å gi oss mer kunnskap både om tyveri i internasjonal transport og om egnede forholdsregler.

1. Utsatte produkter

Det er ikke til å stikke under stol at visse produkter er mer tyveriutsatt under transport enn andre. Vi spør Larsen om hvilke:

- Det er særlig lettomsettelige varer som parfyme, high tech forbrukselektronikk, moteklær og medisiner som er utsatt for transporttyveri.

I en del tilfelle er stjelingen så «kirurgisk utført» at tyvene med stor sannsynlighet har hatt informanter på innsiden, hos transportøren, i tollvesenet mv. Dette har vi blant annet sett i Italia.

2. Utsatte områder

- Du nevner Italia. Er det andre land hvor landveisrøveri forekommer i betydelig grad?

- Til manges overraskelse har antallet overfall av lastebiler særlig økt i England siste år. Antallet overfall er også betydelig i Tyskland og Frankrike, mens det i Spania og Portugal er mer vanlig å robbe lastebilsjåføren.

Forsikringsselskapene er opptatt av at sjåførene er bevisst når og hvor de stopper - og forlater bilen. Spesielt i Italia er man svært tyveriutsatt på visse stoppesteder, forteller Larsen og tilføyer: - Men det kanskje farligste landet for landeveistransport i dag er Mexico. At mafia og narkotikakarteller bidrar til denne dystre statistikken er høyst sannsynlig.

3. Emballering

Arild Larsen er ivrig til å framheve betydningen av nøytral transportemballering. Selv har han blant annet vært borte i leverandører av sprit og vin hvor ikke bare etiketten, men også bildet av de edle dråpene var vært synlig markert utenpå transportemballasjen. Men han har også sett eksempler på at vareeiere, blant annet fiskeeksportører, har tatt slike «invitasjoner til tyveri» på alvor og har lagt om til en nøytral transportemballasje.

4. Merking

- Vi regner med at du også tilrår nøytralitet ved transportmerking av gods. Men det er ikke alltid like enkelt å gjennomføre i praksis, eksempelvis for medisiner der det er merkekrav?

- Det er riktig! Men medisiner kan for eksempel også merkes på «legespråket» latin.

5. Transportøren - sikkerhetskultur, prosedyrer og teknologi

- Hender det at dere advarer mot å bruke visse transportører?

- Vel, ikke direkte. Men vi påpeker at transporttjenesten er et ledd i kvalitetsstemplet på vareleveransene, og anmoder vareeiere om å styre unna aktører med dårlig transportmateriell og "kontor i baklomma". I en del transport- og spedisjonsbedrifter er det en utfordring at det er såpass høy turnover blant personalet. Korttidsansatte er nødvendigvis ikke de mest lojale ansatte. På plussiden vil jeg føye til at både dagens tilgang på sporingsinformasjon (track and trace) og GPS-overvåking underveis ofte har vist seg å være effektivt mot landeveisrøvere og andre tyver.

En transportør hefter også for sine undertransportører. Dersom denne opptrer som formidler i henhold til Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2000) er imidlertid ansvaret per forsendelse begrenset oppad til SDR 50.000, tilsvarende ca. 440.000 kroner med dagens kurs.

6. Transportform

Arild Larsen forteller at det gjennomgående er innen flytransport man finner den laveste andelen tyverier. Mange flyspedisjonsoppdrag ender opp på mottaksflyplassen. Det kan være med på å forklare den gunstige flyfraktstatistikken. Sjø- og lastebiltransporter er gjennomgående mest utsatt for tyveri. Sjøtransporter er ofte transportformen med flest omlastinger, og det er nettopp her at godset er mest tyveriutsatt.

7. Valg av leveringsbetingelse

- Det er ved bruk av «ekstremklausulene» i leveringsbetingelsene Incoterms® 2010, Ex Works (EXW) og Delivered Duty Paid (DDP), at vi ofte får de mest kinkige saken knyttet til transporttyveri. Dette er også en grunn til å tenke seg godt om før en av disse leveringsbetingelsene velges, tilføyer Arild Larsen.

Han ber videre bedrifter som kjøper på CIF- eller CIP-betingelser sjekke at selger har tegnet en transportforsikring på deres vegne som også dekker tyveri.

8. Transportforsikring

Mens vareeieren - med mindre transportøren kan klandres for grov uaktsomhet - i beste fall får erstatning beregnet ut fra godsvekt eller antall kolli fra transportøren, erstatter forsikringsselskapene vareeieren i henhold til varenes fakturaverdi pluss en tenkt fortjenestemargin (som normalt settes til 10 prosent). De fleste transportforsikringskunder har gjerne en egenandel og forsikrer seg på A-vilkår, som blant annet omfatter tyveri.

9. Læring

Både premiebeløp og forsikringsselskapenes tillit til vareeieren avhenger av at også denne gjør tiltak for å minske risikoen for skade og tap av godset under transport. Det er riktignok, sjelden, men av og til skjer det at et forsikringsselskap avviser kunder pga. vedvarende mangel på gjennomføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med transporten.

10. Nye kunder og leverandører

Det er viktig at både sikkerhetsprosedyrer og kulturen for sikkerhet er levende i bedriften, så vel overfor gamle som nye kunder og leverandører. Takket være sine erfaringer og nettverk kan forsikringsselskapene gi en rekke føre vâr tips det er god grunn til å følge opp.

-------------

Bestillingstyveri og galskap

På YouTube kan du se en video av en personbil som kjører helt inn i baken på en lastebil. Tyven klyver over panseret på personbilen og hopper inn i lastebilen. Mot slik «mobil galskap» er det vanskelig å gardere seg. Slike «western-tyverier» skjer blant annet i Romania.

Et helt annet, men også ekstremt eksempel på transporttyveri, gjaldt tyvene som gikk løs på en transportcontainer på et tog på den transsibirske jernbanen - ovenfra og ved hjelp av lift og skjærebrenner. Det var tydelig at tyvene hadde god informasjon om hvilket gods som befant seg hvor på godstoget.

--------------

TAPA

Interesseorganisasjonen TAPA (The Transported Asset Protection Association) forener europeiske vareeiere, logistikktilbydere og forsikringsselskaper i kampen mot transportkriminalitet. Flere norske samlastere har sikret sine terminaler i henhold til anbefalte TAPA-sikkerhetsstandarder. For mer informasjon se www.tapaemea.com.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!