Vil bli nest størst i løpet av få år

- Nå er vi klare til å utfordre de store aktørene innen termofrakt. Målet er å bli nest størst i bransjen i løpet av tre til frem år, sa adm. direktør Robin Olsen i Tollpost Globe under innvielsen av deres nye termoterminal på Berger. Samtidig er selskapets park av termocontainere nesten blitt fordoblet.

Adm. direktør Robin Olsen i Tollpost Globe regner med en årlig økning i termofrakten på 10 til 15 prosent. Foto: Henning Ivarson

Henning Ivarson

Etter en forsiktig start i år 2000 med 60 termocontainere på Nord-Norge har etterspørselen etter Tollpost Globes termotjenester vokst jevnt og trutt. I dag omsetter selskapet fiskefrakt for rundt 100 millioner kroner i året, men har slitt med at deres tidligere termoterminal i Strømsveien i Oslo både var for liten og ineffektiv. Den ble overtatt etter Frans Maas for noen år siden og fungerte greit for Tollpost en stund, men har den siste tiden vært en flaksehals og forhindret videre vekst.

Norge er verdens største eksportør av laks, og myndighetene har en målsetting om at vi også skal bli verdens største eksportør av sjømat totalt sett. Verdien på norsk sjømateksport endte i fjor på hele 53 milliarder kroner og virksomheten genererer naturligvis mye transport. I dag er Tollpost Globe en relativt liten aktør innen fiskefrakt, men etter å ha satt et mål å ta en større del av dette markedet var selskapet helt avhengig av en terminal med større kapasitet og mulighet for raskere omlasting.

2.000 kvm og 18 porter på Berger

På sin vei til kontinentet går fisken fra oppdretterne både på Vestlandet og i Nord-Norge via Oslo-området og Tom Svendsen, direktør for Solutions i Tollpost Globe, tror at dette området også fremover vil være et knutepunkt for termo. Han har ledet selskapets prosjekt med å finne en ny terminal som endte på Berger industriområde nord for Oslo.

- Tollpost Globe mangedobler nå kapasiteten, sa Svendsen under den offisielle åpningen i slutten av januar. - Å gå fra en terminal på 800 kvm og 3 porter til denne på 2.000 kvm og hele 18 porter vil bety svært mye for effektiviteten.

Terminalbygningen leies av Eek Holding, og har gjennomgått en omfattende oppgradering og utbygging av Huurre Norway AS, landets ledende leverandør av kjøle- og frysebygg til næringsmiddelindustrien. Den er blitt kledd innvendig med et termoskall og alle de ni portene på hver side er blitt utstyrt med innvendige Novoferm hurtigporter. Terminalen vil holde en stabil temperatur mellom null til pluss fire grader hele året. Terminalbygget består også av en kontorfløy på nær 800 kvm og har også et eget område for vask av containere. Utvendig er det godt med manøvreringsplass til store biler.

Tollpost Globe regner med ca. 100 full loads i uken ut fra Berger gjennom hele vinterhalvåret. Seks befraktere og like mange terminalarbeidere vil være fast tilknyttet den nye termoterminalen. På trucksiden er det blitt anskaffet tre nye BT ledetrucker i tillegg til at Tollpost tok med seg to tilsvarende og to elektriske Toyota motvektstrucker fra Strømsveien.

Den største investeringen i utstyr ble imidlertid gjort i fjor da antallet termocontainere ble økt fra 130 til hele 210 hvilket gjør at Tollpost nå har den største parken av slike her i landet.

Forventer 10 til 15 prosent årlig vekst

Tollpost Globe regner nå med en årlig økning i termofrakten på 10 til 15 prosent. Kombinasjonen av ny terminal, konkurransedyktig pris, optimal kommunikasjon og tilgjengelighet som totalleverandør skal være utslagsgivende for å tiltrekke seg nye termokunder. For å klare dette må man naturligvis også tilfredsstille kundenes krav til kvalitet, kapasitet, frekvens og fremføringstid.

Tollpost Globe fremholder at den nye terminalen forhåpentligvis vil bidra til økt konkurransekraft også for selskapets termokunder.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!