"Transportskolen" gjenoppstår

Det er mange ansatte rundt om i norske industribedrifter som i årens løp tok Transportskolen i regi av den daværende Transportbrukernes Fellesorganisasjon. Til høsten gjenoppstår dette opplæringstilbudet, nå som Transport- og logistikkskolen og som en del av Industriskolen.

Kjetil Tvedt, rådgiver i Norsk Industri, er kontaktperson for Transport- og logistikkskolen og organiserer utdanningen. Foto: Olav Hermansen

Olav Hermansen

Transport- og logistikkskolen er særlig beregnet på praktikere innen transport og logistikk som har behov for metodisk og teoretisk påfyll i jobbhverdagen. Nytt med den nye utdanningen er blant annet at det nå er mulig å oppnå 10 studiepoeng ved Høyskolen i Sør-Trøndelag, for de som fullfører alle fire modulene pluss avlegger en hjemmeeksamen. Eirill Bø, studierektor ved Handelshøyskolen BI, og en kjent størrelse innen logistikkfaget, er hovedforeleser.

Praktisk vinkling

Kjetil Tvedt, rådgiver i Norsk Industri er kontaktperson for Transport- og logistikkskolen og organiserer utdanningen.

- Hva med opptakskrav?, spør vi.

- Det er ingen spesielle opptakskrav, men praktisk erfaring fra transport og logistikk er klart en nyttig ballast. Skolen retter seg både mot transportbrukere og ansatte hos transport- og logistikkfirmaer, og begge grupper vil ha klar nytte av denne utdanningen.

- Blir det mye teori?

- En del teori blir det, men da som hjelpemiddel for bedre innsikt og som grunnlag for bedre arbeidsmetodikk. Men undervisningen inneholder også cases, rollespill og ikke minst hjemmeoppgaver hvor elevene oppfordres til å ta utgangspunkt i egen bedrift.

- Vi har forstått det slik at Transport- og logistikkskolen er en mer «hands on» utdanning. Men hva med grenseoppgangen mot for eksempel Speditørskolen?

- Det bør ikke være noen konflikt her. På Speditørskolen tar man eksempelvis opp transportjuss og tollprosedyrer. Det er ikke temaer i Transport- og logistikkskolen.

Nettverk

Transport- og logistikkskolen inngår som en del av Industriskolen, som igjen er en del av NHO-familien. Kjetil Tvedt har også alliert seg med NHO Logistikk og Transport (tidligere Logistikk- og Transportindustriens Landsforening - LTL), Norsk Havneforening og Logistikkforeningen.no. Medlemmene her får «Norsk Industri»-pris på kursene.

- Våre kurs ligger klart under markedspris, skyter Tvedt inn. - Vi skal selvsagt gå i økonomisk balanse. Men målet er kompetanseheving, snarere enn å tjene mest mulig penger, understreker han.

- Logistikkforeningen.no, som organisasjonen heter i dag, sprang i sin tid ut av foreningen «Transportskolens venner». Hva med deres nettverk?

- Dette er en god ide vi gjerne vil følge opp, sier Tvedt som ser for seg egne skolesider både på Linkedin og Facebook. - Vi vet at gjennom opplæringen og gruppearbeidene oppstår nettverk. Disse er viktige å utvikle, avslutter han.

----------

Kursene

Logistikk- og transportskolen er bygget opp med følgende kursmoduler:

Transportplanlegging, 24. og 25. september 2012

Gjennomgang av prinsipper for ruteplanlegging, bruk av ulike transportmidler, intermodale transporter og utforming av et enkelt miljøregnskap.

Kjøp av transport-tjenester, 26. og 27. november 2012

Her bygger deltagerne opp prismodeller i et Excel regneark, og simulerer forskjellige kostnader og prosesser. I tillegg gjennomføres et rollespill med transportforhandlinger

Sammenhengen mellom logistikk og markedsføringskanaler, 26. og 27. februar 2013

Måling av logistikkostnader og bruk av informasjonsteknologi er sentrale temaer i denne modulen, inkludert grunnleggende innføring i logistikkfaget og markedsføringskanaler.

Supply Chain Management, 23. og 24. april 2013

Fokus på kostnadsreduksjoner ved samarbeid i kjeden, og gjennomgang av prognosemetode og metoder for lagerstyring. Bedriftspillet "Lean Supply Chain Game" er en del av modulen.

Kursene kan tas både enkeltvis og samlet. For mer informasjon sewww.industriskolen.no

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!