Fra kruttprodusent til livredder

Scania er en av i alt fire leverandører som nå kjemper om en stor leveranse lastebiler til det norske og svenske forsvaret. Flere av lastebilene skal være "pansret" og for Scanias del skjer dette i nært samarbeid med Åkers Krutbruk - opprinnelig anlagt i 1552 for å produsere krutt til kanoner, men som i tidens løp har "skiftet side" og nå har som motto "Dedicated to Saving Lives".

Åkers Krutbruk legger ned store ressurser i forskning og utvikling. Ved slike sprengninger holder det ikke bare med førerhuset - hele bilen må være med, og det medfører at slike fullskalatester kan koste opp mot et par millioner kroner.

Henning Ivarson

Åkers Krutbruk holder til på et stort avsperret område noen mil vest for Södertälje, og noe av det første som møter oss innenfor porten er en sivil Scania R-serie trekkvogn, delvis istykkersprengt og med omfattende splintskader på hele den ene siden og på mesteparten av interiøret. Heldigvis satt det ingen personer inne i førerhuset da 6,8 kilo sprengstoff, tilsvarende en 155 mm artillerigranat, detonerte på bakkenivå og ca. to meter fra bilen. Hadde det sittet noen i bilen, ville det ikke vært tvil om at liv hadde gått tapt. Detonasjonen foregikk imidlertid kontrollert og sikkert på selskapets store testområde og var en simulering på effekten fra en av de største truslene man står overfor i konfliktområder og krigssoner. Etter flere tragiske episoder i blant annet Afghanistan, har IED - Improvised Explosive Devices - beklageligvis fått en plass også i det norske språket. IED´er lages av det sprengstoffet militsen har for hånden, for eksempel en artillerigranat som settes av med fjernkontroll, og ofte plassert som en veikantbombe.

Ett av Sveriges eldste virksomheter

Åkers Krutbruk ble etablert i 1552 på ordre fra kong Gustav Vasa og er en av Sveriges eldste virksomheter. Etter å ha produsert krutt i 450 år gikk selskapet over til å produsere blant annet katapultseter til jagerfly og personlige beskyttelsesprodukter som vester og hjelmer til politi og militære avdelinger i en rekke land. De siste årene har Åkers Krutbruk Protection AB, som selskapet heter nå, utelukkende konsentrert seg om å utvikle og produsere ulike beskyttelsesløsninger som øker overlevelsesevnen til personell i kjøretøy som blir truffet av prosjektiler fra ballistiske våpen eller blir sprengt av for eksempel miner eller veikantbomber.

Selskapet har opp gjennom årene vekselsvis vært eid av staten og av private. I 2003 ble det overtatt av det store tyske konsernet IBD Deisenroth Engineering Group, og i 2010 kjøpte daglig leder Niclas Sahlgren 49 prosent av aksjene i Åkers fra IBD.

Åkers Krutbruk leverer også tilleggsbeskyttelse til allerede pansrede militære kjøretøyer, eksempelvis til de finske hjulkjøretøyet Patria, og den svenske stormpanservognen CV90 som blant annet benyttes av det norske forsvaret både her hjemme og i Afghanistan. Blant andre rene militære prosjekter som Åkers er engasjert i, kan også nevnes Saabs TUAV-prosjekt (Tactical Unmanned Aerial Vehicle System) hvor selskapet sørger for beskyttelse av pilotene som styrer dronene fra containere på bakken, Saabs feltradarsystem Giraffe og Archerprogrammet til BAE Systems/Bofors - et nytt selvdrevet 155 mm artillerisystem bygget på en rammestyrt Volvodumper og som skal benyttes i både den svenske og norske hæren.

Åkers leverer også pansrede hytter til flere typer anleggsmaskiner, som eksempelvis Cat dosere i tillegg hjullastere, gravemaskiner og rammestyrte dumpere fra Volvo CE.

4G Protection System

Niclas Sahlgren forteller at beskyttelsesløsningene utvikles i nært samarbeid med både militære myndigheter og kjøretøyleverandørene. Åkers forsknings- og utviklingsarbeid er svært omfattende, med det resultat at begge parter i stor grad "blottlegger" seg. Av den grunn kan selskapet kun samarbeide med én leverandør i hvert kjøretøysegment.

Utviklingen av de beskyttede Scaniaførerhusene startet i nært samarbeid med det hollandske forsvaret i forbindelse med deres første deployering av styrker til Afghanistan for en ti år tid siden. Landet disponerer nå i alt 260 Scaniaer med tilleggsbeskyttelse, og erfaringene er ifølge Sahlgren meget gode. Noe mer enn det har ikke Åkers tillatelse til å si.

Ikke-aggressivt utseende

Den opprinnelige løsningen er nå blitt videreutviklet, og i tillegg til å beskytte mannskapet mot IED´er gir "4G Protection System" også beskyttelse mot miner. Løsningen imøtekommer NATO-standarden TANAG AEP-55 og er blitt grundig evaluert av Försvarets Materielverk.

Det aller viktigste ved utviklingen av 4G Protection System var naturligvis å gi mannskapet en best mulig beskyttelse. I tillegg måtte Åkers imøtekomme ordinære lovkrav til vekt og utsyn fra førerplassen.

Scania og Åkers har i tillegg bevisst lagt vekt på at lastbilene skal ha et "ikke-aggressivt utseende. Ved første øyekast er det bare den litt mindre og helt rette frontruten i tillegg til mindre sidevinduer som skiller den fra en helt ordinær Scania. Bakgrunnen er at en lastebil med et sivilt utseende hverken fremstår som aggressiv eller skremmende.

Sahlgren opplyser at de har foretatt til dels store endringer i forhold til forrige generasjon. Bruk av større beskyttelsesmoduler, som også overlapper hverandre, gir økt styrke og forhindrer i tillegg at de klapper sammen innover av en trykkbølge. For å redusere splintskader brukes det dessuten mindre stål og i stedet mer komposittmateriale.

Minebeskyttelsen gir også beskyttelse mot IED siden trykkbølgen fra slike ofte reflekteres i bakken og slår opp under kjøretøyet. Denne beskyttelsen består blant annet av panserplater både i bunn av førerhuset og i hjulbuene og er utformet slik at trykkbølgen ledes ut til siden av kjøretøyet. Også hjulene har innebygde reflektorer som leder trykkbølgen fra detonasjonen ut på siden slik at de ikke skytes opp i hjulbuen.

Innvendig finner man blant annet et ekstra, avfjæret gulv, og for å unngå skader i ryggraden er førerhusene utstyrt med spesielle avfjærede stoler som ikke står i direkte kontakt med førerhuset. De har også solid sidebeskyttelse som forhindrer at hodet slås til den ene siden. For å unngå hørselskader ved en detonasjon skal fører og passasjer alltid kjøre med hørselvern, og det er særdeles viktig at det ikke finnes løse gjenstander.

Aktuelt for hjelpeorganisasjoner

Åkers mottar standard førerhus direkte fra Scanias fabrikk i Oskarshamn og etter ombygging blir de sendt til Södertälje for montering på chassis.

Foreløpig er 4G Protection System tilpasset Scanias høye R-førerhus. Åkers opplyser imidlertid at de for tiden også arbeider med de lavere P-førerhusene, og uten å si det direkte forstår vi også at det enten allerede er - eller snart vil bli - tatt frem en beskyttet dobbeltkabiner. Under Transport 2011 på Lillestrøm i fjor høst viste Scania en ny CrewCab 8x8-tungtrekker med plass til eksempelvis et stridsvognmannskap, og dette er en kjøretøytype som skal inngå i de kommende leveransene til forsvaret.

Niclas Sahlgren poengterer at de legger ned et betydelig arbeid i at førerhusene også etter ombygging skal se ut som, føles som og brukes som en ordinær Scania. Han legger til at det er relativt enkelt å bytte førerhus fra ett kjøretøy til et annet. Det gjelder både for lastebiler og anleggsmaskiner og har blitt gjort en rekke ganger i Afghanistan.

I tillegg til militær bruk, vil lastebilene også være svært aktuelle for hjelpeorganisasjoner som på grunn av risikoen nå sliter med å rekruttere sjåfører. Med en Scaniahytte som har vært innom Åkers Krutbruk er man like godt beskyttet som i et militærkjøretøy - uten at det nødvendigvis ser ut som et slikt.

-------------

Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) hadde ved fristens utløp den 15. mars fått inn tilbud fra fire leverandører på leveranser av en ny lastebilflåte. Scania, Iveco, Daimler (Mercedes-Benz) og Rheinmetall (MAN) konkurrerer nå om å få levere flere hundre lastebiler i årene fremover. Anskaffelsen av de nye lastebilene gjennomføres som et felles prosjekt med Försvarets Materielverk (FMV) i Sverige, hvor ambisjonen er å etablere en felles rammeavtale for anskaffelse av kjøretøyer og en felles rammeavtale for drift. Tilbudene omfatter 12 forskjellige varianter, hvorav flere skal være pansrede. Ifølge FLO planlegges det med å inngå kontrakt sommeren 2013 og med oppstart av leveranser ett til to år etter det.

-------------

100 års erfaring med militære kjøretøyer

Scania har lang erfaring med militære kjøretøyer. Det hele startet i 1912 da den svenske hæren startet langtidstest av en lastebil fra Scania-Vabis og konkluderte med at bilen "..måste anses väl ämnat för militär använding på vägar där trafik överhuvudtaget är möjlig".

12. september 1986 overleveres den første av i alt 1.700 lastebiler til det norske forsvaret. Målt i antall er dette fortsatt Scanias største militærordre og var samtidig den første ordren de fikk til et NATO-land.

Det svenske forsvaret må tydeligvis ha vært fornøyd med lastebilen som ble prøvd ut i 1912, og fire år senere bestiller de sitt første firehjulsdrevne kjøretøy fra Scania. I 1936 presenterer Scania sin første dieselmotor - enhetsmotoren Royal - basert på standardiserte komponenter og som skal danne basis for Scanias etter hvert svært så kjente modultankegang innen produksjon. Samme år leverer Scania motorer til det svenske forsvarets stridsvogner.

Etter krigen produserer Scania pansrede hjulkjøretøyer som benyttes av svenske militære styrker både hjemme og i FN-oppdrag i Kongo.

I 1986 starter de første leveransene av i alt 1.700 lastebiler til det norske forsvaret. Målt i antall er dette fortsatt Scanias største militærordre og var samtidig den første ordren de fikk til et NATO-land.

På slutten av 80- og på begynnelsen av 90-tallet leverer Scania motorer til både Stridsbåt 90 og Stridsfordon 90 (CV 90) som blant annet begge benyttes av det norske forsvaret.

I 2003 bestilte det nederlandske forsvaret over 550 lastebiler i 8x8-utførelse, hvorav ca. halvparten skulle være pansrede. Scania har de siste årene også levert militære kjøretøyer i større og mindre antall til blant annet Frankrike, Tyskland Irland, Finland og Polen.

Scaniamuseet i Södertälje

Vi anbefaler alle som er interessert i Scanias historie å besøke Marcus Wallenberg-hallen som er Scanias besøkssentrum og museum i Södertälje. Det holder vanligvis åpent på hverdager, men kan periodevis være stengt. Det anbefales derfor å ringe 0046 8 553 825 00 på forhånd.

Dersom man er opptatt av militære kjøretøyer, anbefales et besøk på Arsenalen, et relativt nytt museum for slike som ligger ca 50 kilometer vest for Södertälje. Museet har stilt ut et stort antall hjul- og beltekjøretøyer som har vært benyttet av det svenske forsvaret, og Scania er godt representert. Se for åpningstider.www.arsenalen.se

www.logistikk-ledelse.no © 2012

2012_tr0505B.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!