Kan redusere forbruket og CO2-utslippene med over 14 prosent

Små tilpasninger av kjøretøy kan ha en overraskende stor effekt på forbruk av drivstoff og CO2-utslipp, ifølge en studie gjort av Volvo Trucks og Michelin.

- Vi vet at riktig hjul-/akselinnstilling, dekktype og luftrykk i dekkene alle har store innvirkninger på drivstofforbruket, sier Arne-Helge Andreassen, ansvarlig for dette området hos Volvo Trucks´ ettermarkedsavdeling. Foto: Volvo Trucks

Nyere forskning som er gjennomført av lastebilprodusenten Volvo Trucks og dekkprodusenten Michelin, viser at et raskt og enkelt tiltak kan ha vesentlig innvirkning på utslipp uten for store kostnader eller nye måter å jobbe på: nemlig å kontrollere og korrigere dekkene og hjulene på kjøretøyene. Undersøkelsen viser at ved å ha de riktige dekkene, korrekt luftrykk og riktig hjul-/akselinnstilling, kan man redusere drivstofforbruket - og følgelig CO2-utslippet - med opptil 15 prosent. Hvis det miljøvennlige aspektet ikke er nok; økonomisk sett kan man med dette spare opptil 8.000 euro per kjøretøy per år.

- Vi vet at riktig hjul-/akselinnstilling, dekktype og luftrykk i dekkene alle har store innvirkninger på drivstofforbruket, sier Arne-Helge Andreassen, ansvarlig for dette området hos Volvo Trucks´ ettermarkedsavdeling. - Det er manglende bevissthet i transportindustrien rundt viktigheten av å sjekke dekk og hjul-/akselinnstillinger på både lastebilen og tilhengeren. Hos våre forhandlere kan vi hjelpe transportører med å måle hele vogntoget og korrigere eventuelle avvik. Hvis alle gjorde dette, ville det hatt en betydelig innvirkning på utslipp av karbondioksid.

Omfattende test

Volvo Trucks og Michelin bestemte seg for å lage statistiske data over hvor mye hjul-/akselinnstilling, lufttrykk i dekkene, og rullemotstand påvirker drivstofforbruk, og dermed CO2-utslippene. Gjennom en to uker lang, 1.000 km test, ble et vogntog med optimale dekk, luftrykk og hjul-/akseljustering sammenlignet med et kjøretøy med forskjellige hjulinnstillinger og dekkparametre. Testene ble utført på en bane og i et verksted under oppsyn av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Lastebilene ble ikke bare utstyrt med drivstoffmåler, men også med spesielle instrumenter som målte nøyaktig hastighet, dekkslitasje, luftrykk i dekkene og rullemotstand. Testingeniørene gjorde justeringer i testresultatene etter faktorer slik som vind, regn og temperatur.

- Alle forholdene som ble testet var realistiske, og ingen overdrivelser var tillatt, sier Andreassen. - Virkeligheten er ille nok. Dieselforbruket øker dramatisk om hjulene ikke er helt parallelle. Og dette gjelder alle kjøretøyer, uansett kjøring.

Store forskjeller

Analysene av testresultatene avslørte at det kan være en forskjell på så mye som 14,5 prosent i drivstofforbruket, avhengig av hvordan hjulene er justert og utstyrt; valg av dekk kan redusere forbruket med så mye som 11 prosent, riktig lufttrykk reduserer ytterligere 1 prosent, mens riktig hjul/akselinnstilling kan redusere drivstofforbruk med 2,5 prosent.

- En tredel av drivstofforbruket skyldes dekkenes rullemotstand, opplyser Jacques de Giancomoni, Technical Account Manager hos Michelin. - Å ha riktige dekk og korrekt lufttrykk er av avgjørende betydning, sier han.

Andreassen legger til at Volvo som en viktig produsent av tunge kjøretøy har et betydelig ansvar for påvirkningen av miljøet fra sine produkter, og at de tar det ansvaret seriøst.

- Vi må prøve å gjøre alt vi kan for å redusere utslipp av karbondioksid, sier han. - Det er ikke nok bare å bygge drivstoffeffektive motorer; Volvo Trucks jobber konsekvent og på en rekke forskjellige måter for å redusere drivstofforbruket på våre kjøretøyer gjennom hele deres livssyklus.

Selvfølgelig vil ikke riktig lufttrykk i dekkene og hjulinnstilling stanse klimaendringene, men fordi yrkestransport står for 30 til 40 prosent av all karbondioksidutslipp fra kjøretøyene på veiene, er det enda et lite, men betydelig skritt mot en lavere karbonfremtid.

------------

Testen

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!