Langt bedre enn ryktet tilsier

Halvparten av nordmenn tror frakt av brukt emballasje til gjenvinning har stor negativ betydning for miljøregnskapet. Men nesten all emballasje som fraktes ut av landet kjøres på tog eller biler som ellers hadde gått tomme tilbake.

Minst to tredjedeler av all emballasje som fraktes ut av landet skjer ved med tog. Ofte brukes tog som ellers skulle kjørt tomme i retur, til for eksempel Sverige. Foto: Bring

Tale B. Jordbakke

En MMI-undersøkelse gjort for Grønt Punkt viser at 51 prosent tror transport av brukt emballasje har stor negativ innvirkning på det totale miljøregnskapet. Forskning viser - stikk i strid med denne oppfatningen - at transporten har liten betydning på gevinsten ved gjenvinning.

- Det at transporten av brukt emballasje gjør at "vinninga går opp i spinninga" miljømessig, er en av de tyngste mytene knyttet til gjenvinning. Sannheten er at frakten utgjør en svært liten del av miljøregnskapet, sier Svein Erik Rødvik, leder for innsamling og gjenvinning i Grønt Punkt. - I tillegg er vi svært opptatt av å stille krav til våre transportører for å vi sikre mest mulig miljøvennlig returtransport.

Fyller opp tomme vogner

John Asak, internasjonal salgssjef i Bring, forteller at fordi brukt emballasje som vare ikke er sensitiv på nøyaktig frakttidspunkt, er det mye enklere å tilrettelegge for en miljøvennlig transport.

- Utelukkende alle transporter vi gjør av brukt emballasje til utlandet, går med returstrømmer fra import til Norge. Det betyr at dette er transport som hadde gått tomme tilbake om vi ikke hadde fraktet emballasje med disse, sier Asak.

Han forteller at for eksempel godstog som er brukt til å transportere varer fra Ikeas hovedlager i Sverige, brukes i returen til å transportere drikkekartonger fra Norge til gjenvinning i Sverige.

Må se på hele bildet

Østfoldforskning har spesialisert seg på miljøanalyser av avfallssystemer. De har gjennom flere forskningsprosjekter sett på belastningen av transport, målt mot gevinsten ved gjenvinning, ved bruk av livsløpsanalyser (LCA). Det samles inn data fra hele verdikjeden - transport, sorterings- og gjenvinningsanlegg - for bruk i analysene.

- Det viktigste funnet fra våre analyser, er at de fleste typer avfall kan transporteres langt, uten at det har særlig stor innvirkning på miljøregnskapet, forutsatt at avfallet blir utnyttet på en god måte, sier forsker Hanne Lerche Raadal i Østfoldforskning. - Det betyr ikke at transport er uviktig, men at hele avfallets verdikjede må vurderes for å få frem både hvilke miljøbelastninger og -gevinster som oppnås ved å frakte avfallet til et anlegg som får maksimalt ut av råvarene.

Transportparadoks

Hun synes det er litt merkelig at det ofte blir lagt så stor vekt på transport når det gjelder gjenvinning, sammenlignet med andre aktiviteter.

- Det er et paradoks at det i så liten grad fokuseres på transportbelastninger når det gjelder produkter og varer som vi omgir oss med daglig, mens straks en vare blir til avfall får transport mye oppmerksomhet, og særlig dersom avfallsressursene transporteres ut av kommunen for behandling/gjenvinning, sier Raadal.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!