Grønn pris til røde kjøretøy

Posten Norge er tildelt Grønn Bil-prisen 2012 for sin storsatsning på miljøvennlige kjøretøyer. De spiller en viktig rolle i målsettingen om 30 prosent reduksjon i egne CO2-utslipp frem mot 2015.

Dag Mejdell, konsernsjef i Posten Norge, mottar Grønn Bil-prisen fra Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder i Grønn Bil. Foto: Nils Midtbøen, Posten Norge.

Posten startet i 2009 et systematisk arbeid med å se på hele kjøretøyporteføljen. Ett av målene var å finne miljøvennlige og effektive kjøretøy til sine 4.500 distribusjonsruter over hele landet.

Per januar hadde Posten 643 store og små elektriske kjøretøy; 24 elbiler, 261 el-mopeder, 213 el-jeeper og 145 elektriske traller til postdistribusjon. I tillegg disponerer Posten 65 biogassbiler, og har også Norges første hydrogendrevne lastebil i drift. Samlet sett er dette Norges desidert største satsing på miljøvennlige kjøretøy. De fleste el-kjøretøyene har erstattet dieseldrevne kjøretøy.

Går ikke på akkord med daglig drift

Grønn Bil-prisen er en årlig pris som tildeles en offentlig eller privat virksomhet som har utmerket seg ved sin innsats for ladbare biler. Eksempler på slik innsats kan være å ta i bruk ladbare biler selv, eller å tilrettelegge for at andre kan gjøre det for eksempel ved å bygge ut infrastruktur. Prisen deles ut av prosjektet Grønn Bil som jobber for 200.000 ladbare biler i Norge i 2020. Bak prosjektet Grønn Bil står Energi Norge, Transnova, Kommunenes Sentralforbund og ZERO.

- Postens ambisiøse miljøsatsing betyr ikke bare reduserte klimagassutslipp, men også mindre lokale utslipp og støy i nærmiljøene til folk flest. I tillegg viser Posten at det er mulig å ta miljøhensyn uten å gå på akkord med den daglige driften. Vi håper flere transportselskap følger i Postens fotspor, sier Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder i Grønn Bil.

Han viser til at lokal luftforurensning og støy er et økende problem i byer og langs hovedveier. Effekten er særlig merkbar på kalde dager. Godstransport utgjør rundt 18 prosent av biltrafikken i norske byer, men står allikevel for 55 prosent av CO2-utslipp og hele 70 prosent av lokale utslipp fra biltrafikken.

- Dersom en større andel godstransport blir gjort med utslippsfrie kjøretøy som elbil, vil det ha en svært positiv effekt på bymiljøene våre. Postens satsning viser at det er mulig for et stort distribusjonsselskap å redusere lokale og globale utslipp samtidig som driften ivaretas, sier Hannisdahl.

- Dette er en pris vi er svært glade for, og en anerkjennelse av miljøarbeidet vårt. Transportsektoren står for en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og utslippene øker. Derfor har vi i Posten bestemt oss for å ta egne grep, ett av dem er flere alternative kjøretøy på veiene, sier Dag Mejdell, konsernsjef i Posten Norge.

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!