Sikker landing av elektronisk meldingsutveksling

Informasjonshåndtering er en viktig del av moderne logistikk. Nå er utveksling av elektroniske meldinger for alvor i ferd med å erstatte papirdokumentasjon innen flyfrakten. I dette arbeidet spiller IATA, flyselskapenes organisasjon, en nøkkelrolle.

Olav Hermansen

Nå er ikke elektroniske meldingsutveksling innen flyfrakt som sådan noen nyhet. Her har vi en historie som går tilbake til 1980-tallet. Men som det framgår av tabellen under hadde de tidligere Cargo-IMP-meldingene fra IATA en rekke begrensninger sammenliknet med dagens Cargo-XML-standard.

Tidligere Cargo-IMP-meldinger fra IATA vs dagens Cargo-XML-standard: Kilde: IATAs e-Cargo-konferanse i Genève, juni 2013.

En annen viktig milepæl er at man fra april i år gikk bort fra systemet med at partene måtte slutte avtaler med hverandre gang på gang (bilateralt) for å kunne kommunisere elektronisk. Nå signerer partene, det være seg flyselskap, flyspeditør eller bakkehåndteringsselskap, kun Og vips, så har man automatisk gjort avtale med alle andre aktører som har undertegnet avtalen. Denne løsningen har drastisk senket terskelen for å ta e-freight løsningene i bruk.én multilateral avtale med IATA.

Fordeler i praksis

Kuehne+Nagel i Hong Kong, flyselskapet Cathay Pacific og Hong Kong flyplass er blant aktørene som har testet ut IATAs e-freight-løsning og bruken av elektronisk flyfraktbrev (eAWB). Besparelsene som ble dokumentert i dette pilotprosjektet var først og fremst knyttet til mindre tidsbruk. Der dataintegrasjon fant sted og papirhåndteringen ble kuttet ut ble følgende tidsbesparelser målt, angitt i prosent.

I rapporten fra prosjektet snakkes det om tidsbesparelser i informasjonshåndteringen på inntil et døgn. At informasjonen legges inn en gang og kan gjenbrukes spiller selvsagt også inn. Elektroniske meldingsutveksling bidrar dessuten til å gjøre vareflyten mer synlig ved at mulighetene for å spore godset under veis blir bedre.

Hva med vareeierne?

At resultatene fra pilotprosjektet ble så pass oppmuntrende skyldes nok også at vareeiere (eksportørene) i Hong Kong kan legge inn informasjon i forkant. Blant annet skipningsinstrukser. Det skjer gjennom to egne og uavhengige e-portaler, GLS og Tradelink..

Dennis Heijnen fra den nederlandske transportbrukerorganisasjon har nok likevel et poeng når han hevder at gevinstene ved IATAs e-fraktløsninger ikke framstår som like umiddelbart synlige for vareeierne som for transportaktørene. Men han har stor tro på verdien av å utvikle en nøytral informasjonsplattform for transportbrukerne. En slik plattform vil, i motsetning til dagens flyspeditør- og ekspresselskapseide plattformer, ikke kreve at brukerne er «gift» med flyfrakttilbyder X eller Y. Det vil også gi lavere it-investeringer for vareeierne dersom man kan klare seg med å knytte seg til en informasjonsplattform og ikke flere.

Myndigheter med på laget?

I og med at flyfrakt langt på vei er lik internasjonal transport, er det også viktig å få med kontrollmyndighetene på laget, og da særlig nasjonale tollvesen. Dette var noe av hemmeligheten bak suksessen til pionerprosjektet i Hong Kong (se forrige avsnitt). Selv om utfordringene her generelt snarere er av juridisk enn teknologisk karakter, stilles det ved forsendelser til enkelte land, slik som USA, også krav til elektronisk tilleggsinformasjon (Advanced Electronic Information - AEI).

Når det gjelder IATA-medlemmer var status pr juni i år at:

Men iverksettingen skrider fram

Per i dag er elektroniske flyfraktmeldinger tatt i bruk i rundt 10 prosent av markedet. I løpet av året regner man med at andelen har vokst til 15 prosent. IATA har satt seg som mål at i løpet av år 2015 skal alle flyselskaper tilknyttet organisasjonen være oppe å gå med elektroniske løsninger på dette området. Et av selskapene som nå går «live» er Lufthansa Cargo.

I følge Christoph Harneid i Lufthansa Cargo planlegger selskapet å iverksette IATA e-fraktløsninger for deres flyvninger til og fra Gardermoen, Sola og Flesland de kommende årene, med oppstart for utvalgte kunder i løpet av høsten.

---------------

IATA

International Air Transport Association (IATA) ble dannet i 1945 og er først og fremst en interesseorganisasjon for flyselskapene. Men på flyfraktsiden er også flyspeditører og bakkehåndteringsselskaper aktivt med i organisasjonens arbeid. IATA har engasjert seg sterkt i utviklingen av internasjonale, standardiserte elektroniske meldinger de siste årene, til erstatning for dagens papirdokumentasjon. Mer om dette arbeidet kan du blant annet lese påwww.iata.org/e-freight

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!