Norge rundt - og vel så det

Mange av oss kjenner til Widerøe´s frakt av passasjerer til «dalstrøka innafor» og i vester- og norderled. Men Widerøe´s Flyveselskap AS er også en stor flyfraktaktør både på hjemmebane og over Nordsjøen. Og selskapets fraktsjef, Svein Visdal, er en av veteranene i bransjen.

Dash 8 flyene kan ta gods på inntil 300 kilo. Lasting og lossing foregår ved hjelp av trucker så vel som håndmakt.

Olav Hermansen

Det er ulike varianter av turboprop-flyene Dash 8, som i dag utgjør flyflåten til Widerøe. De kan ta fra 9 til 11 kubikkmeter last, og det er overraskende store kolli som får plass om bord.

- Som en huskeregel pleier vi å si at våre Dash 8 fly kan ta med gods med dimensjoner på 125 cm x 3, det vil si både i bredde, lengde og høyde, forteller Svein Visdal.

- Men dere er jo også aktive med flyvninger til offshoreindustrien, ikke minst til Aberdeen. I denne industrien er det ofte behov for å frakte store og tunge ting, og det fort som

- Ja, vi har tatt med borerør med ytre dimensjoner 270 cm x 30 cm x 20 cm, kan Visdal berette. Så her det helt andre dimensjoner enn vanlige kofferter.

Han forteller også at man med Dash 8 flyene kan ta gods på inntil 300 kilo. Lasting og lossing foregår så vel ved hjelp av trucker som håndmakt. I tillegg har Widerøe spesialbygde luftputepaller, slik at godset lettere kan plasseres riktig i lasterommet.

Større og mindre flyfraktprodukter

Selv om Posten har leiet inn egne maskiner for å betjene stamrutenettet i Norge flyr Widerøe like fullt post på hele 28 flyplasser - nettopp for Posten Norge. Da er det heller ikke rart at post er det største flyfraktproduktet for selskapet. På en god andre plass kommer aviser. Selv om mange aviser i dag trykkes digitalt i ulike steder i Norge erstatter det likevel ikke Widerøes finmaskede rutenett.

- Den tredje største fraktgruppen kaller dere «logistikkprodukter». Det må du presisere nærmere.

- Vi snakker her generelt om tidskritiske produkter der våre flyvninger og øvrig hurtig distribusjon erstatter tidligere tiders sikkerhetslagre. Tradisjonelt har dette vært reservedeler til fiskeflåten, bilverksteder og mekanisk industri. I dag er offshoreindustrien big business. Innenfor offshore flyr vi både reservedeler, lånegods og reisemontører som har med seg nødvendig reparasjonsutstyr.

Vi finner også annet gods om bord på Widerøe-maskiner, som for eksempel fisk, husdyr og blomster. Blant annet fraktes mye blomster fra Torp flyplass og nordover.

Altmuligmenn og kvinner på bakken

De 250 medarbeiderne i Widerøe, som er å finne som bakkepersonell på kortbaneflyplasser rundt omkring i Norge unntatt på stamruteflyplassene, utgjør «hovedstyrken» i selskapets fraktarbeid. Skjønt disse personene gjør langt mer enn å håndtere gods. De dirigerer fly, organiserer personinnsjekking, lemper kofferter og betjener inntil syv forskjellige datasystemer fra myndigheter og ulike flyfraktspeditører.

- Allsidigheten til vårt personale gjør oss mindre sårbare. Er en person syk står det alltid en annen «altmuligmann» klar til å ta over oppgavene, også på fraktsiden, understreker Visdal.

En ytterligere fordel med denne allsidigheten er at Widerøe har unngått de interne konfliktene mellom persontrafikk- og flyfraktansatte som vi ofte finner igjen i større flyselskaper.

Hurtighet og sikkerhet - den krevende balansen

Visdal forteller at gods på Widerøe-fly kan innleveres inntil en time før avgang på flyplasser der selskapet har bakkemannskap og inntil en halvtime før avgang for ekspressgods. På de større stamruteflyplassene, der operatører som Spirit og SGH også håndterer Widerøe-gods, er fristene for innlevering noe lengre.

- Håndteringen gikk likevel enda raskere før 2006 og var ikke minst mer fleksibel før sikkerhetstiltakene for virkelig satte inn på norske flyplasser, minnes Visdal, som legger til:

- Flyfrakt er verdens raskeste transportform. Men vi er dessverre til dels en sinke på bakken.

I kjølvannet av innskjerpingen av sikkerhetstiltakene i 2006 satte flere bilselskaper, som så at konkurranseforholdene var i ferd med å endre seg, opp nattruter. Bilruter fra Trondheim som forlater trønderhovedstaden ved tretiden om natten kan for eksempel rekke langt opp på Helgeland før flyene som starter utpå morgenen «tar dem igjen». At bilene kan gå døgnet rundt, mens ekstrakostnadene ved å kjøre fly mellom kl. 24 og 06 er så høye at flyene blir stående på bakken er således en utfordring.

Hva med påliteligheten?

Til syvende og sist er pålitelighet og punktlighet servicekriterier også flyfraktbrukerne legger stor vekt på.

- Hvordan scorer dere her?

- På årsbasis kan vi vise til en punktlighet på over 95 prosent, hvis vi legger avvik innen en halvtime fra oppgitt landingstid til grunn.

Vinterstid kan det tidvis være mer problematisk å holde samme grad av punktlighet, opplyser Visdal. Men her har Widerøe fått hjelp av moderne teknologi som nye landingssystemer installert av Avinor.

- Widerøe er jo ellers kjent for å fly i været og ikke over været, som mange andre flyselskaper, avslutter Visdal.

Og selskapet gjør åpenbart en god del ting riktig. For på veggene henger opplag om at Widerøe mottok den europeiske utmerkelsen «Årets flyselskap» 2012-2013.

-------------

Havørn med ekstra vinger

Atskillige privatpersoner har i årenes løp sendt sine katter og hunder med fly. En av de mer originale dyrefraktoppdragene Visdal & Co har forestått var å fly havørner fra Norge til Skottland. Bakgrunnen var at havørnstammen i Skottland var i ferd med å dø ut mens det var mer enn nok av dens artsfrender i Norge. Da var likevel ikke opplagt at norske havørner selv ville ta turen over Nordsjøen. Da var det godt å få hjelp av et par ekstra vinger.

-------------

Den gang ikke alt gikk etter boka

I dagens velregulerte flyfraktmiljø er det vanskelig - for ikke å si umulig - å gå utenom «boka». På 1950-tallet lot man derimot atskillig mer passere, også i Widerøe, slik historien under vitner om:

En fisker fra Helgeland hadde vært i Lofoten og gjort gode penger på fiske. I en av havnene der mannskapet hadde bunkret opp under veis falt fiskeren fullstendig for en av stedets unge damer. Ja, han ble så forelsket at han ringte opp damen, fridde på telefonen og ba henne om å ta første fly nedover. Han skulle betale flyturen kontant ved ankomst.

Damen gjorde som avtalt. Men det var ikke bare hun som kom. Hun hadde meg seg hele sitt flyttelass. Det inneholdt blant annet en pappeske med høner, en rokk til å spinne garn og to sauer som fikk plass i midtgangen. Det var mer enn fiskeren hadde tenkt seg, og det ble da også en solid fraktregning. Men mannen gjorde stolt opp for seg for kone med tilbehør. Og det sies at det ble et godt ekteskap. 

-------------

Widerøe´s Flyveselskap AS i tall

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!