I 1993 startet Fjord Line sine seilinger mellom Norge og Danmark. Den gang kunne tungtrafikken utnytte ledig kapasitet ombord i MS Bergen og være med mellom Bergen og Stavanger, et populært tilbud for mange. Slik er det ikke lenger.

Sist sommer ble verdens mest miljøvennlige cruiseferge, MS Stavangerfjord, satt inn på denne ruten. Til våren får den selskap av MS Bergensfjord og sammen skal de sørge for daglige avganger mellom Bergen-Stavanger og Hirtshals.

Mye å glede seg over, altså. Likevel er det en frustrert cargosjef vi møter på kaien i Bergen. Rune Hetland skulle gjerne sett at regelverket hadde vært enklere. Stridens kjerne er som følger:

Fjord Line er med sine skip i utenriksfart fritatt for merverdiavgift og andre norske særavgifter på salg av mat og drikke om bord. Avgiftsfritaket på salg av mat og drikke på hele strekningen mellom Norge og Danmark medfører at Fjord Line som følge av norske tollbestemmelser ikke kan ta selge mat og drikke til sjåfører mellom Bergen og Stavanger. I fjor la Fjord Line frem forslag til løsninger til Tollvesenet og, men fikk blankt avslag.

I beskattet stand

Avslaget fra Tollvesenet begrunnes med at de mener Fjord Line driver innenriksfart så lenge de frakter passasjerer mellom Bergen og Stavanger og omvendt og at de dermed ikke kan benytte tollfrie varer ombord.

- Fjord Line mener selvsagt at godstransportørene som eventuelt vil benytte seg av rederiets tilbud mellom Bergen og Stavanger ikke skal ha fordel av å kjøpe mat og drikke om bord som er unntatt norsk merverdiavgift og særavgifter. Vi har derfor foreslått at det innføres en sjablonmessig avgift for hver godstransportør, basert på kjøp om bord av mat og drikke som minst tilsvarer gjennomsnittlig omsetning per passasjer. Denne avgiften vil vi sende uavkortet til Toll- og avgiftsdirektoratet. Dermed sikrer man at alle krav om betaling av merverdiavgift og særavgifter for servering om bord blir oppfylt, fastslår Hetland.

Tollvesenet står imidlertid på sitt og mener denne ordningen ikke er hjemlet i dagens regelverk. «Eventuelle tiltak dere tilbyr å iverksette, blir derfor ikke aktuelle for oss å vurdere - dere går uansett i innenriksfart», er den klare meldingen i avslaget. Fjord Line anket vedtaket og fikk på tampen av fjoråret et nytt avslag.

Delte meninger?

På forespørsel om hva som skal til for å løse konflikten svarer underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet, Louise Holtoug Amundsen, at hva gjelder regelverket er det slik at reisende som går om bord på fergen i Bergen og stiger av i Stavanger ikke har adgang til avgiftsfri servering. Det er dermed ikke noe forbud mot slik frakt, men rederiet må sørge for avgiftsberegning av mat- og drikkevarer som forbrukes mellom Bergen og Stavanger, og forutsetter en ordning som er kontrollerbar for avgiftsmyndigheten. Saken er ikke behandlet i Toll- og avgiftsdirektoratet, men har vært til behandling i tollregion Vest-Norge. Så vidt vi forstår er det mottatt klage i saken, som forventes oversendt direktoratet for klagebehandling snarlig.

Slik vi leser svaret fra Toll- og avgiftsdirektoratet finnes det altså en åpning for at Fjord Line sitt forslag til avgiftsbetaling kan løse denne saken? Nei, så enkelt er det dessverre ikke. Dagen etter får vi følgende mail fra avdelingssjef Mona Britt Sørensen i regelavdelingen hos Tollregion Vest-Norge. «Det er ikke et generelt forbud mot slik frakt. Rederiet må imidlertid, inntil annet eventuelt blir bestemt, sørge for at mat- og drikkevarer som forbrukes mellom Bergen og Stavanger er innkjøpt i beskattet stand. Dette må være mulig å kontrollere og dokumentere overfor avgiftsmyndighetene.»

Moms og avgifter må altså betales idet varene kjøpes og kan ikke etterbetales ved forbruk, slik Fjord Line skisserte.

God miljøpolitikk?

Mellom Stavanger og Bergen seiler Fjord Line med halvfulle skip. Halvparten av godsvolumet og passasjerene går over havnen i Risavika ved Stavanger. Fjord Line vil dermed kunne ta opptil femti vogntog hver vei hver dag året rundt.

- Nå har vi fått dispensasjon til å frakte løstraller mellom Bergen og Stavanger og motsatt, uten at regelverket egentlig tillater det heller. Fjord Line driver utenriksfart og skal dermed ikke tjene penger på innenriksfart ifølge myndighetene, sier Hetland.

Det smaker unektelig litt rart av denne «sjømaten» når regjeringen stadig hevder at man ønsker gods fra vei til båt og jernbane, for så å møte seg selv i døren ombord i MS Stavangerfjord like etter.

Flere i det politiske Norge omtaler saken som en molbohistorie og nå er det opp til Finansdepartementet å rydde opp.

- Vi har forhåpninger om at noen tar tak i dette nå og at vi snart kan tilby disse seilingene for transportbransjen. Om vi får dispensasjon eller en lovendring vet vi jo ikke, men for oss er effekten den samme, konstaterer Hetland.

- Har dere noen indikasjoner om hva transportbransjen mener om et slikt tilbud?

- Vi har sett på offshoretransporten. Bare der er det mellom 60 og 100 enheter som går opp og ned mellom Stavanger og Bergen hvert døgn. De er positive til en slik løsning, mener han.

- Er det stor prisforskjell på Fjord Line og E39?

- Vi er garantert veldig konkurransedyktige på pris. Vi vet hva de to fergene på E39 koster for et vogntog, og legger vi til kjøretid, dieselforbruk og ikke minst miljøgevinsten, så blir det for dumt at dette ikke er lov. Vi går med verdens mest miljøvennlige ferger, og fra Stavanger til Bergen bruker vi seks og en halv time, avslutter Hetland.

Fjord Line trenger altså noen timer mer enn om man tar landeveien og det klaffer med fergene. Går det som rederiet ønsker, vil yrkessjåførene til gjengjeld få egen lugar og drøye fem timers hvile mellom Bergen og Stavanger, i stedet for å jage ferger langs E39.

---

Solvik Olsen lover rask løsning

Under Den nasjonale veikonferansen i Bergen i februar lovet samferdselsminister Ketil Solvik Olsen en løsning på saken. Finansdepartementet har i følge statsråden sendt brev til Toll- og avgiftsdirektoratet med beskjed om at avgiftsproblemet må være løst innen 1. april.

- Det fortjener den nye regjeringen honnør for. Vi regner med at opp til 100 vogntog hver dag kan flyttes fra E 39 mellom Bergen og Stavanger til våre nye cruiseferger, sier adm. direktør Ingvald Fardal i Fjord Line.

Regjeringen har på meget kort tid løst en sak som har vært en byråkratisk kasteball i årevis, og Fardal sier at de er imponert over den handlekraft som er utvist i denne saken. Fjord Line retter også en stor takk til statssekretær Bård Hoksrud (FrP) og flere stortingspolitikere som har engasjert seg i saken, i sær Siri Meling (H) og Gjermund Hagesæter (FrP).

- Det har også hatt betydning at fylkestinget i Hordaland i juni i fjor enstemmig ba finansministeren se nærmere på tollreglene slik at avgiftsfri servering og salg av varer på Fjord Lines skip kan kombineres med sjøtransport av gods mellom havner i Norge.

Fjord Line startet i juli i fjor seilinger med den første av rederiets to nye og miljøvennlige cruiseferger, MS «Stavangerfjord». Skipet trafikkerer linjene mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals, og Hirtshals - Langesund. Når den identiske cruisefergen MS «Bergensfjord» settes i drift i april i år vil Fjord Line tilby daglige avganger året rundt på de to linjene.

www.logistikk-ledelse.no © 2014

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!