Løvenskiolds sentrallager på Fossum i Bærum er et av bransjens mest moderne. De siste årene har det vært gjennomført en rekke oppgraderings- og automatiseringsprosjekter.

Automatisering i alle ledd

Alle ordrer kommer inn elektronisk, enten fra håndterminaler hos forhandlerne eller via EDI (direkte til forretningssystemet). En elektronisk varekatalog med bilder, varenumre, produktinformasjon og andre data er tilgjengelig for kundene. Ved sentrallageret håndteres varer fra tidlig morgen til nærmere midnatt, med leveranser til forhandlere over hele landet, fem dager i uka. Konkurransen i bo- og byggebransjen er sterk, og god logistikk er utvilsomt avgjørende for lønnsomheten. Da Løvenskiold Logistikk satte Infor M3 i drift i februar i år, lå det en omfattende prosess bak, kanskje med grundigere testing enn noen andre i landet har gjennomført.

- Vi utførte kontinuerlig testcaser gjennom fire måneder, både enhetstester, systemtester og fullskalatester, og var hele tiden bevisst på at alle ordrescenarier skulle være utprøvd og at det endelige systemet skulle ha så få tilpasninger som mulig. Nå kjører vi en i hovedsak standard Infor M3-løsning med noen få, men helt nødvendige tilpasninger. Konklusjonen i ettertid er at vi gjorde et riktig valg med hensyn til både løsning og partner, og at vi lyktes med å forankre et eierskap til prosjektet både fra brukerne og ledelsen, oppsummerer Helge Snilsberg, salgssjef i Løvenskiold Logistikk.

Testing ga suksess

At valget falt på Infor M3 lå på ingen måte i kortene tre år tidligere. Da gjennomførte Løvenskiold Logistikk forprosjekter med andre leverandører og hadde en strategi om å etablere ett vareflytsystem hele veien fra sentrallageret og ut til Løvenskiolds egne Maxbo-varehus. Etter flere forprosjekter som ikke førte frem, landet de til slutt på å satse på Infor M3 med Merit som partner, og integrere M3 med lagersystemet Consafe Astro. Helge Snilsberg trekker frem tre viktige kriterier for at prosjektet ble vellykket.

- Testing er allerede nevnt, og det er det aller viktigste suksesskriteriet. Gjennom hele prosjektet hadde vi stor nytte av Merits konsulenter og dets egenutviklede system for administrasjon av testene. Vi var også bevisst på at styringsgruppen skulle være brukerstyrt, og derfor hadde ingen av de fem prosesseierne IT-bakgrunn. Medarbeidernes eierskap til prosjektet var avgjørende for gjennomføringen, og alle hadde et genuint ønske om å gjennomføre et vellykket prosjekt innenfor tids- og kostnadsrammene, forteller Helge Snilsberg.

Resultatet er at Løvenskiold Logistikk i dag kjører en standard M3-løsning med et fåtall tilpasninger, der Infor M3 og lagersystemet benytter samme grunndata.

- Når vi i tillegg erfarte at Merit stilte opp og fungerte som en god partner både før, under og etter prosjektet, kan vi konkludere med at gjennomføringen ble vellykket og at vi nå har bedre vareflyt enn noen gang, hele veien fra leverandør og frem til salgssted, fastslår Helge Snilsberg.

Knutepunkt for effektiv logistikk

Løvenskiolds 21.000 kvadratmeter store lager på Fossum er et topp moderne og fremtidsrettet knutepunkt for logistikk. Her benyttes automatiske vareheiser, effektiv vareflyt og gode løsninger for mottak og opplasting, og ordredata fra Infor M3 og lagersystemet er tilgjengelig alle steder de behøves. Totalt arbeider rundt 100 personer ved Løvenskiolds sentrallager, og totalt 11.000 varenumre forteller at Løvenskiold dekker de fleste produktområder innenfor bo- og byggebransjen. Maxbo og Byggern er de største varemottagerne, men mange steder i landet spiller jernvarehandleren fremdeles en viktig rolle. De siste årenes tids- og ressursbruk på nytt forretningssystem her vært omfattende, men Helge Snilsberg er ikke i tvil om at grundig arbeid lønner seg på sikt.

Vi står nå sterkt rustet nå til å holde posisjonen og fortsette å ta markedsandeler i årene fremover. Infor M3 er et system utviklet for moderne drift i logistikk-kritiske bransjer som vår. Samfunnet er i endring, med økende grad av handel over Internett, bruk av digital teknologi på nye områder og stadig nye krav fra kundene. Vår ambisjon er å være i fremste rekke både for forbrukermarkedet og de profesjonelle. Etter det siste årets vellykkede implementering av Infor M3, ligger mye til rette for å lykkes med dette, avslutter Helge Snilsberg.

----

Løvenskiold Logistikk er et moderne logistikksenter med avansert lagerstyring og informasjonsteknologi. Sentrallageret på Fossum i Bærum er på over 21.000 m2 og har 400 kunder over hele landet. Løvenskiold Logistikk lagerfører ca. 11.000 artikler fra ca. 200 leverandører.

er en ledende leverandør av forretningsløsninger i nord- og sentral Europa. De gir kundene økt konkurransekraft gjennom implementering og utnyttelse av moderne og integrert standard programvare. Gjennom bransjekunnskap og erfaring bidrar Merit til å omforme informasjon til relevant kunnskap for bedriften.Merit

Merit har vært en god partner for oss gjennom hele prosjektet, understreker salgssjef Helge Snilsberg (t.v.). Her sammen med Erik Grobstok, Account Manager i Merit. Foto: Egil Smalberget

www.logistikk-ledelse.no © 2014

2014_it1406_1B.jpg

Løvenskiolds logistikksenter på Fossum er et av bransjens største. Herfra distribueres varer til 400 forhandlere hver dag. Foto: Egil Smalberget

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!