For importørene kan dette bety lavere kostnader, raskere transporttid og økt leveransestabilitet.

- Omlasting på Kongsvinger vil være både tidsbesparende og trafikkøkonomisk. I mange tilfeller kan godset være fremme på Gardermoen allerede før toget er ferdig losset på Alnabru, sier tidligere ordfører og samferdselspolitiker Arve Bones. Han er i dag styreleder i Skandinaviakrysset AS.

- Man kan jo spørre seg hvor hensiktsmessig det er at gods som skal fraktes videre nord- og vestover i landet, først må losses og mellomlagres i Oslo. Togforbindelsen til resten av Europa og Asia gjør Kongsvinger til en naturlig «havn» for all import østfra. Den geografiske plasseringen ved grensen, ti mil nordøst for Oslo, innebærer åpne passasjer i alle himmelretninger, mener Bones.

Stadig flere utenlandske vogntog

De fleste har fått med seg at jernbanenettet rundt hovedstaden både er overbelastet og ustabilt. I tillegg til at togene havner i en gigantisk trafikkork, må bilene som skal frakte godset videre, forsere en av landets verste trafikale flaskehalser på vei ut av byen.

Dessverre har denne situasjonen ført til at transportører og importører stadig oftere velger gummihjul for hele transportstrekningen, altså gjennom hele Europa og frem til bestemmelsesstedet i Norge.

Slik behøver det ikke være i fremtiden fremhever Bones. Med den planlagte Skandinaviaterminalen på Kongsvinger, kan transportselskapene - uten fare for store forsinkelser og ekstrakostnader - flytte godstransport fra hele Europa over på skinner.

Mer stabilitet og presisjon

- Kongsvinger befinner seg i enden av den svenske jernbanen, og er ikke berørt av problemene for norsk togtrafikk. Sporet fra Sverige til Kongsvinger har en beskjeden trafikkmengde, og er svært sjelden rammet av linjebrudd og togstans. For transportørene vil dette naturligvis bety økt stabilitet og mer presise leveranser, sier Bones.

«Gratis» frakt av 600 tonn

Men det er ikke bare trafikkmengden og stabiliteten som gir Kongsvinger et fortrinn som jernbaneby. Også topografien har stor betydning. Terrenget er nemlig utformet slik at lokomotivene kan trekke 600 tonn ekstra gjennom hele Sverige og helt frem til Kongsvinger, før det eventuelt må settes på et ekstralok for resten av strekningen vestover mot Oslo.

Transportselskapene kan med andre ord frakte 600 tonn «gratis» helt frem til Kongsvinger. Dette tilsvarer cirka 30 semitrailere.

Raskere enn dagens løsning

Ved å etablere to sidespor på Siva et par kilometer utenfor Kongsvinger sentrum, ønsker Skandinaviakrysset AS å legge til rette for selskaper som ser den transportøkonomiske verdien av å få losset godset over på biler før toget drar videre til Alnabru, eventuelt snur og vender tilbake til Sverige.

Miljøvennlig og økonomisk

Den miljømessige gevinsten av å få en større andel av importen over på skinner, er åpenbar - og naturligvis helt i tråd med de tverrpolitiske målene om reduserte CO2-utslipp.

- Selskaper som ønsker en tydelig miljøprofil, bør se nærmere på løsningen vår. Dette handler om å ta samfunnsansvar, og vi tror nok norske forbrukere vil foretrekke varer som er fraktet til landet via jernbane i stedet for med øst-europeiske trailere på blankslitte sommerhjul. Valget blir nok enda enklere når det viser seg at kostnadene i tillegg kan reduseres på denne måten, mener Bones.

Farlige utenlandske vogntog

- Utenlandske sjåfører på norske vinterveier utgjør en stadig større risiko. På et eller annet tidspunkt kommer dette til å gå fryktelig galt - og vi kan bare forestille oss stormen som vil oppstå i kjølvannet av en slik tragedie. Selskaper som i dag benytter utenlandske sjåfører for å spare transportkostnader, risikerer å bli utsatt for samme type sanksjoner og forbrukerboikotter som jevnlig rammer ulike aktører i mat- og klesbransjen. Konsekvensene kan bli alvorlige, tror Bones.

Han mener at importører som er opptatt av å eliminere risiko for fremtidige omdømmekriser, seriøst bør vurdere alternative transportmetoder.

- Godstog er bra både for miljøprofilen og selskapets omdømme som samfunnsansvarlig aktør, sier han.

Et 1 200 kilometer langt tog

Den planlagte omlastingsterminalen på Kongsvinger kan selvsagt ikke erstatte all transport på gummihjul inn til Norge, men et enkelt - og nøkternt - regnestykke som Bones viser til, illustrerer hvor mange trailere det kan dreie seg om:

- Med sine to sidespor vil Skandinaviaterminalen ha kapasitet til å håndtere anslagsvis seks til syv tog på inntil 600 meter om dagen. Denne godsmengden tilsvarer 200 semitrailere i døgnet. Multipliserer vi antallet med 250 virkedager, ender vi altså på 50 000 semitrailere på årsbasis. Skandinaviakrysset kan med andre ord håndtere 1 250 000 tonn gods i året, tilsvarende mengden gods på et 1 200 kilometer langt tog. Dette tilsvarer avstanden Oslo til Frankfurt, sier han.

Støttes av Jernbaneverket

Jernbaneverket har allerede bevilget et milliontilskudd til byggingen av de to sidesporene, og alle planer er godkjent av myndighetene.

- Alt er i grunnen klart til å settes i gang. Nå ønsker vi å kartlegge hvilke transport-selskaper som kan være aktuelle samarbeidspartnere. Mange har nesten avskrevet toget til godstransport i Norge, blant annet på grunn av gigantiske investeringsbehov og lang tidshorisont. Slik behøver det ikke være, mener Bones, som viser til at deres alternativ tar utgangspunkt i hvilken retning de store godsvolumene flyter. Det er altså fra utlandet og inn i Norge.

- Med Skandinaviakrysset utnytter vi den ledige jernbanekapasiteten som allerede finnes, og reduserer samtidig behovet for store utbygginger i pressområdene. Dette kan gjøres raskt, og dessuten til en svært lav pris, avslutter Arve Bones.

www.logistikk-ledelse.no © 2014

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!