Når utbyggingen er ferdig i 2017 vil Posten og Bring samle sin pakke, gods og termovirksomhet på Alnabru. I dag er pakketerminalen lokalisert her, mens godsvirksomheten holder til på Karihaugen og termovirksomheten på Skårer i Lørenskog. Disse enhetene skal samles på Alnabru og utgjøre det nye logistikksenteret. Samlokaliseringen vil gi kundene et effektivt logistikktilbud og styrker Postens konkurransekraft.

- Logistikkundene ønsker å få løst sine behov på en enkel og kostnadseffektiv måte, uavhengig av om det er pakker, gods eller kjøle/frysevarer som skal fraktes. Med Alnabru-investeringen vil vi ytterligere forsterke vår posisjon som Nordens ledende logistikkonsern, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Miljøgevinster

Alnabru er logistikk-knutepunktet i Norge hvor biler og jernbane møtes og bidrar til et godt samspill. Mer av dagens godstransport kan overføres fra vei til jernbane. Samlokaliseringen på Alnabru vil gi mindre distribusjonskjøring og ikke minst vil tomkjøringen mellom terminalene bortfalle. Det gir betydelige fordeler i et miljø- og samfunnsperspektiv. Beregninger viser at de totale CO2-utslippene fra veitrafikk i Oslo-regionen vil reduseres med én til to prosent ved at Posten og Bring samler logistikkvirksomheten på Alnabru i forhold til andre lokaliseringsalternativer. Det betyr ca. 10 000 kilometer mindre kjøring per dag i Oslo-området sammenlignet med dagens situasjon.

- Posten og Bring skal være ledende på miljø i vår bransje. Det nye logistikksenteret på Alnabru ligger nærme jernbanen og åpner for at mer av tungtrafikken kan flyttes fra vei til bane. Sammenslåingen av de tre enhetene fjerner også kjøring mellom terminalene. Det vil gi mindre kjøring, mindre forurensning, mindre trafikkstøy og mindre kø i Oslo-trafikken, sier Mejdell.

Tyngdepunkt

Posten-konsernet har i de siste ti årene kjøpt opp ulike logistikkvirksomheter for å bygge et nordisk post- og logistikkonsern. Alnabruutbyggingen er et vesentlig bidrag for å videreutvikle markedets beste logistikktilbud.

Det nye logistikksenteret på Alnabru vil utgjøre selve tyngdepunktet i Posten og Brings fremtidige logistikknettverk, bestående av i alt 19 terminaler for pakker, gods og termo i Norge.

- I 2010 åpnet Posten verdens mest fremtidsrettede postterminal på Lørenskog. Hit kommer postselskap fra hele verden for å studere hva vi har gjort. Nå satser vi på samme måte innenfor logistikkområdet for å være det selskapet kundene vil velge også i fremtiden, sier Dag Mejdell avslutningsvis.

-------

Posten og Brings nye logistikksenter på Alnabru vil bestå av en ny pakketerminal med et bruttoareal på 25 000 kvm og ny termoterminal med et bruttoareal på 5 000 kvm. I tillegg vil dagens terminalbygning med et bruttoareal på 43 000 kvm bli rustet opp for å romme godsvirksomheten.

Det samlede tomteområdet for terminalen er på rundt 114 000 kvm. I tilknytning til det nye logistikksenteret vil det i tillegg bli etablert et stort grøntanlegg som skal bidra positiv til nærmiljøet.

De totale investeringene i bygg, tomter og et moderne pakkeanlegg vil utgjøre vel 1,5 milliarder kroner.

Totalt vil vel 1 100 medarbeidere ha sin arbeidsplass på Alnabru, inkludert ca. 250 sjåfører.

Logistikksenteret på Alnabru skal stå klart i 2017, men allerede i 2016 vil termovirksomheten flyttes fra Skårer.

www.logistikk-ledelse.no © 2014

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!