Hovedtema på det sist avholdte NBF Brukermøte var "økt effektivitet i produksjon". Dette er et tema de fleste produksjonsbedrifter, leverandører av maskiner, verktøy, utstyr og systemløsninger samt kompetansemiljøene er opptatt av i høykostlandet Norge. Bilprodusenten Porsche fra Stuttgart holdt hovedinnlegget om effektiviseringsprosesser i bilindustrien.

– Slike foredrag har normalt stor læringseffekt og kompetanseoverføring for deltakerne, sier Olaf-Magnus Olsen. – Porsche var i en alvorlig krise på begynnelsen av 1990-tallet. I 1992 produserte de kun 11.000 biler i året mot 180 000 i 2014. Alle produksjonsprosesser har blitt forenklet og dødtid fjernet. Omstillingen var nødvendig for å overleve, påpeker han.

 

Teori og praksis

NBF ble etablert i 1977 og gjennomfører to større arrangementer i året. Det er en klar policy å legge brukermøtene til forskjellige byer og regioner i Norge. Deltakerantallet på de siste møtene har variert fra 100–135 produksjonsinteresserte deltakere.

Brukermøtene til NBF går over to dager der den første dagen er et faglig teknologiseminar med foredragsholdere. Andre dagen er viet bedriftsbesøk og omvisning i produksjonsbedrifter som har lykkes med sin teknologi.

– Flere av våre kunder deltar på disse møtene for å få nye ideer, som kan styrke konkurranseevnen, påpeker Olsen.

 

Oversiktlige produksjonsprosesser

– Med RamBase bidrar vi til å gjøre alle forretningsprosesser mer oversiktlige for våre kunder. Maskineringsbedrifter har i dagens markedssituasjon en sterkere posisjon enn selskaper som eksempelvis kun driver med utleie av personell på offshorerigger. Det som kjennetegner dem er utvikling av «state-of-the-art» produkter som selges både on- og offshore, sier Olsen. Han registrerer stor aktivitet blant sine kundegrupper langs hele norskekysten.

– Seminardeltakerne på NBF er selvsagt påvirket av den generelle markedsutviklingen i offshorebransjen. Det krever økt fokus på ressursbruk og effektive IKT-løsninger.

Godt over 100 selskaper deltok på NBF Brukermøte på Fevik Strand Hotel.

Salgsteamet til RamBase Cloud ERP i Hatteland Computer. Fra venstre System Operation Manager Bjørn Morten Stokka, Key Account Manager Siv Hafstad Grinde og Key Account Manager Anders Utbjo.

 

Lett tilgjengelig

RamBase er et transparent system utviklet som en 100 prosent skybasert løsning. I praksis betyr det at all informasjon er lett tilgjengelig for hele organisasjonen fra en produktforespørsel popper opp på skjermen til varen står klar på rampa for utsendelse.

– De får oversikt over fremdriften i produksjonen, utnyttelse av eksisterende ressurser, dokumentasjon og endringer i tegningsgrunnlag, sier Olsen. – Får bedriften mail fra kunde om at tegninger må endres, fanger RamBase opp dette og kvitterer for at de er lagt inn i systemet. I praksis bygger vi opp kundens dokumentflyt fra A til Å.

 

Forprosjekt

Kravet til nye kunder er at de kjører et forprosjekt slik at Hatteland Computer får innsyn i arbeidsprosessene.

– Skal vi kunne avdekke behovet for RamBase, må vi vite hvordan kundene tenker slik at vi får detaljkunnskap om arbeidsflyten. Et uavhengig tredjepartselskap kartlegger arbeidsprosessene og utarbeider en rapport, som blir kundens eiendom. Den kan de benytte mot flere alternative ERP-leverandører når de søker etter nytt system, sier Olsen. Han legger til at innføring av nytt forretningssystem må forankres i toppledelsen.

 

Skal styrke partnerapparatet

Forretningssystemet RamBase er godt tilrettelagt for bedrifter med strenge krav til alle produksjonsprosesser, som blant annet omfatter sporing og dokumentkontroll.

– Vi gjør nå aktive markedsgrep for å få flere nye kunder på løsningen. I fjor deltok vi på CeMAT i Hannover der vi presenterte systemet for det internasjonale markedet. I etterkant har vi fått positive tilbakemelding fra potensielle partnere og kunder. Vi arbeider nå aktivt med partnerbygging i Norge, Sverige, Finland, Danmark og deler av kontinentet.

Olsen legger til at de har utvidet salgsavdelingen med flere medarbeidere for å utvikle og forvalte eksisterende kunder og skaffe nye. Det vil styrke vår tilstedeværelse i markedet, mener han.

– Vi har over tid bygget en god metodikk på RamBase-leveransene, og vil følge tilsvarende partner- og salgsstrategi som på AutoStore, sier Olsen.

 

Partnerbygging

Partnerbygging er avgjørende for å øke salgstakten. Partnere har nærhet til kunder og den beste forutsetningen for å implementere verktøyet i skyen mot bransjer de henvender seg til.

– Partnerutvelgelse er derfor viktig for å knytte til oss faglig dyktige ressurser, som kan fronte systemet mot bedrifter i aktuelle segmenter, sier Olsen. Han legger til at Hatteland Computer nå har etablert kontakt med potensielle internasjonale og nasjonale selskaper.

 

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingen fra maskinerings-, service- og offshorebedrifter, som har tatt i bruk RamBase er gode.

– De har fått en helt annen oversikt over produksjonsprosessen, fra kundehenvendelser mottas til ordrer og dokumenter er på plass, sier Olsen. – Vi skal etterleve bedriftenes strenge krav til dokumentasjon, leveringspresisjon, målebrev og materialsertifikat. Med RamBase får bedriften totaloversikt over alle hendelser fra prosessen starter til produktet er ferdig montert. Samtidig får de detaljinformasjon om alle kostnader og arbeidsprosesser i prosjektet, avslutter han.

– Med RamBase bidrar vi til å gjøre alle forretningsprosesser mer oversiktlige for våre kunder, salgssjef for RamBase Cloud ERP i Hatteland Computer, Olaf Magnus Olsen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!