[
REDAKSJONEN:
Haakon Førde

Forlagsredaktør Fagmedia AS, redaktør TransportMagasinet

Telefon: 408 44 871

E-post: haakon.forde@egmont.com

Svein-Ove Arnesen
Redaktør tungt.no

Telefon: 906 40 400

E-post: svein-ove.arnesen@egmont.com

Tormod Magelssen

Redaktør Veteranlastebilen, Varebilmagasinet

Telefon: 906 92 782

E-post: tormod.magelssen@egmont.com

Fredrik Saugstad
Redaktør Anleggsmagasinet

Telefon: 419 04 317

E-post: fredrik.saugstad@egmont.com

Henning Ivarson
Redaktør Logistikk & ledelse

Telefon: 917 56 510

E-post: henning.ivarson@egmont.com

Frode Tellevik
Journalist

Telefon: 918 60 055

E-post: frode.tellevik@egmont.com

Geir Hasle
Journalist

Telefon: 450 32 771

E-post: geir.hasle@egmont.com

MARKEDSFØRING:
Erik Rusten
Salgssjef

Telefon: 909 84 516

E-post: erik.rusten@egmont.com

Petter Vemo
Salgsdirektør

Telefon: 908 82 815

E-post: petter.vemo@egmont.com

Utgiver av tungt.no er Fagmedia AS.

Besøksadresse: Nydalsveien 12, 0484 OSLO

Postadresse: Postboks 24, Nydalen, 0412 OSLO

]