Bård Hoksrud klipper snoren som markerer åpningen av den nye E16-strekningen, flankert av ordfører i Sør-Odal Anne-Mette Øvrum og hennes ordførerkollega i Kongsvinger, Øystein Østgaard (foto: Statens vegvesen).

Etter en byggeperiode på tre år vil innbyggerne i Glåmdalsregionen heretter oppleve et klarere skille mellom lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Den gamle E16 hadde mange avkjøringer og redusert hastighet på store deler av strekningen, mens den nye motorvegen har toplanskryss og fartsgrense på 90 km/t. I tillegg er det satt opp midtdelere for å unngå alvorlige møteulykker.

I perioden 1996-2013 omkom 17 personer og 50 ble alvorlig skadd på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger.

- Det har vært omtrent 20 trafikkulykker med personskade i året. Men etter at første del av ny firefelts E16 ved Kløfta åpnet i 2007, har vi unngått de mest alvorlige ulykkene på den delstrekningen, sier prosjektleder Christian Hofstad i Statens vegvesen.

E16 Slomarka-Kongsvinger er andre del som åpnes av den nye motorveien, mens det fortsatt gjenstår planarbeid på strekningen gjennom Nes kommune og vestre del av Sør-Odal.

Veidekke og Skanska har vært hovedentreprenører på E16 Slomarka-Kongsvinger, som hadde en kostnadsramme på 2.650 millioner kroner. Et nytt landemerke på strekningen er den 741 meter lange Gulli bru som krysser Glomma. Bruelementene er her støpt på land og deretter skjøvet på plass over elva - ved hjelp av en spesiell fremskyvingsteknikk.

Statssekretær Bård Hoksrud, som tidligere på dagen hadde holdt innlegg på Fjellsprengningsdagen i Oslo, foretok den formelle åpningen av E16 Slomarka-Kongsvinger under et eget arrangement i det nye Slomarka-krysset.

Den nye E16-strekningen med ny firefelts motorvei er 16,5 km og går gjennom Sør-Odal og Kongsvinger kommuner (foto: Statens vegvesen).

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!