Svein-Ove Arnesen

Limtrebruene trygge

Vegvesenet friskmelder bruene. Det er de glade for på Moelven.

Etter at Perkolo bru kollapset på E6-anlegget i Gudbrandsdalen i februar, har man ventet på at den skal bygges opp igjen.

Nå vurderer istedet Statens vegvesen en vegløsning istedet.

Brua kan nemlig ikke bli bygd før om et års tid og vil innebære at E6 må stenger i over en måned under byggeprossessen.

- Det er lite ønskelig siden det vil føre til ulemper for de flere tusen trafikantene som ferdes på E6 hver dag, sier prosjektleder for E6-prosjektet i Gudbrandsdalen, Taale Stensbye.

- Det er viktig å ha med seg at dette er en driftsveg som vil ha svært liten trafikk. I perioder vil den ikke en gang være i daglig bruk. Det er først og fremst grunneierne med jordinteresser som får ulemper ved en vegløsning. De vil vi i så fall gi en økonomisk kompensasjon. Vi er allerede i dialog med dem, sier Stensbye.

Vegen som vurderes skal i tilfelle krysse E6 over Bjørkerusten viltovergang som er bygd sør for der Perkolo bru lå.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!