Ikke så overraskende lesning for bønder kanskje, men fersk forskning viser at traktoren er den maskinen som er hyppigst involvert i ulykkene blant bønder.

I følge nettstedet forskning.no er bonde noe av det mest risikofylte du kan være. For en bonde er det neppe mulig å gå gjennom en yrkeskarriere uten å oppleve minst én ulykke.

– Det betyr imidlertid ikke at bønder generelt er risikotakere, påpeker seniorforsker Gro Follo ved Bygdeforskning.

Hun har vært leder for forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket».

Uoppmerksomhet og hastverk

Prosjektet viste at bønder jevnt over forholder seg til ulykkesrisikoen og forsøker å begrense den så langt de opplever at det lar seg gjøre. Bønder er innom så mange forskjellige arbeidsoppgaver i løpet av dagen at det er vanskelig å eliminere ulykkesrisikoen. Bønder har ofte lange arbeidsdager. Da kan man bli sliten og dermed lettere uoppmerksom. Nesten 40 prosent av bøndene i studien sier at årsaken til egen ulykke var uoppmerksomhet, og omtrent 20 prosent hadde hastverk. Ulykkene øker i takt med antall arbeidstimer.

Traktoren er den mest brukte maskinen på et gårdsbruk og brukes mye, på mange steder og i en rekke sammenhenger. Traktoren er da også den maskinen som er mest involvert i ulykker blant bønder, ansatte, barn, familie og venner.

Forleden var det økt kontrollvirksomhet av traktorer etter at Statens vegvesen fikk flere bekymringsmeldinger.

Les også: - Jordbrukerne bør ta seg selv i nakken og ta trafikksikkerhet på alvor

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!