Anleggsbidragsmodellen praktiseres i flere kommuner, og er akseptert av skattemyndighetene. Et viktig prinsipp er at kommunen selv være byggherre for den kommunaltekniske infrastrukturen (vei, vann og avløp), som private utbyggere må bekoste for å utvikle eiendom. Utbyggerne betaler deretter et anleggsbidrag til kommunen, tilsvarende kommunens kostnader fratrukket moms.

tilbakebetale

Et grunnleggende krav for at anleggsbidragsmodellen kan brukes, er at kommunen er reell byggherre med ansvaret det innebærer.

Og nettopp her har det gått skeis i Fredrikstad kommune. Derfor har Skatt Øst forhåndsvarslet et krav på 17,5 millioner kroner. Revisjonen kjenner til 10 avtaler hvor kommunen har brukt anleggsbidragsmodellen, og i åtte av dem var anleggsarbeidene allerede startet da avtalene ble signert. Det handler om ulovlig momskompensasjon for utbyggere, ulovlige innkjøp og avtalepraksis.

Tre varslere

Saken har vakt mye oppstyr i Fredrikstad, ikke bare på grunn av uaktsom bruk av anleggsbidragsmodellen, men vel så mye fordi kommunen ser ut til å streve fælt med sin varslerkulturen sin.

Tre kommunale varslere har sluttet i jobben. En av dem var jurist, og to var kurset i hvordan anleggsbidragsmodellen skal praktiseres. Men i stedet for å bli lyttet til ble de mistenkeliggjort og frosset ut i en slik grad at de følte det umulig å fortsette sitt arbeid. Rådmann Ole Petter Finess har invitert de tre til møte «med ønske om dialog for å legge til rette for en ryddig avslutning av sakene».

Det er bebudet at hele skandalen skal diskuteres i full bredde i bystyret i oktober.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!