Mens vegvesenet sør tidligere har fått skjenn for manglende oppfølging av  entreprenørenes driftsoppgaver, er det arbeidsvarslingen i region øst det nå dreier seg om.

Det melder vegtilsynet i en pressemelding.

Statens vegvesen, Region øst besluttet allerede i 2012 å gjennomføre flere tiltak for å bedre arbeidsvarslingen i regionen.

Nå har vegtilsynet undersøkt om de ulike tiltakene er gjennomført, fulgt opp og evaluert. I tillegg er det undersøkt hvordan byggherren sikrer at registrerte feil og mangler ved arbeidsvarslingen blir rettet.

Selv om de fleste av tiltakene Region øst besluttet i 2012 er gjennomført, viser Vegtilsynets stikkprøver for et utvalg prosjekter i regionen at det fortsatt er for mange alvorlige feil ved arbeidsvarslingen, heter det i meldingen.

På bakgrunn av dette mener Vegtilsynet at Statens vegvesen, Region øst ikke har god nok kvalitet på arbeidsvarslingen, og at regionen må gjennomføre nye tiltak for å nå målsetningen om «bedre arbeidsvarsling i Region øst».

Vegtilsynet har gitt én tilrådning i saken.

 

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!