Byggingen av den drøyt 620 meter lange tunnelen sør om Røssvoll i Rana er i gang.

Tunnelen er en del av parsellen Fallheia-Sandheia i utbyggingsprosjektet E6 Helgeland nord.

Hæhre Entreprenør har de siste par månedene klargjort tunnelpåhugget, og tirsdag den 5. april gikk den første salven.

Video

Tunnelen drives fra sør mot nord, og gjennomslaget er ventet å skje før sommerferien.

- På andre siden skal vegen fortsette over Langvassåga på en helt ny bru. Når denne vegen åpner slipper trafikantene unna den velkjente nittigraderssvingen ved Røssvollneset, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Fra Langvassåga skal nye E6 gå et stykke ovenfor dagens europaveg, og den kobles på eksisterende veganlegg på Røssvollsletta, like sør for Sandheia.

Hæhre Entreprenør har de siste par månedene klargjort tunnelpåhugget. © Marius S Staulen

Den nye tunnelen og bru til høyre, den gamle brua og den krappe svingen ses til venstre. © Statens vegvesen

Parsellen Fallheia-Sandheia er 7,8 kilometer lang og den åpnes for trafikk høsten 2018.

En av tre Hæhre-parseller

Dette er en av tre parseller Hæhre jobber på akkurat nå. De andre to er strekningene Urlandå-Skamdal, sør om Mo i Rana, og Tjæraskaret-Eiterå.

Den kraftige svingen ved Røssvoll. Nye E6 kommer ut av tunnel og går over en ny bru vest for dagens (på bildet: bak dagens bru). © Henriette Erken Busterud

Linja sett mot nord. Parsellen Fallheia-Sandheia er 7,8 kilometer lang og den åpnes for trafikk høsten 2018. © Marius S Staulen

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!