Fagsjef Njål Hagen i Maskingrossisternes Forening (MGF) forklarer at lite annet har skjedd med ROPS-saken de siste månedene enn at MGF og Arbeidstilsynet er enige om at de er uenige.

MGF har sendt brev til sin forhandlingsmotpart, som også Maskinentreprenørenes Forbund, Entreprenørforeningen–Bygg og Anlegg og Norges Arbeidsmandsforbund stiller seg bak. Med andre ord; en noe nær samlet anleggsbransje. Hagen og MGF håper på respons fra Arbeidstilsynet i nærmeste framtid.

Hvem skal avgjøre?

– Uenigheten dreier seg om hvem som skal avgjøre om en skadet ROPS-konstruksjon kan repareres eller må byttes, sier han.

– Videre; hvem som skal stå inne for CE-merking etter eventuell reparasjon.

Hagen presiserer at dette må avklares opp mot de andre nordiske landene og ikke minst EU.

– Slik situasjonen er nå, står maskineier og arbeidsgiver ansvarlig for avgjørelsene som tas. Og skjer det en ulykke, kommer arbeidsgiver/maskineier i skvis.

ROPS (Roll Over Protection Structure): Innretning som skal hindre skader på fører hvis maskinen velter eller blir truffet av fallende gjenstander.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!