Teknologien de har utviklet sammen med Shell reduserer CO2u-utslippene og energiforbruket fra asfaltproduk­sjon med opptil 30 %. Nå er bruken av teknologien sterkt økende i Norge.

Miljøprisen er Veidekkes interne pris og tildeles en enhet, en gruppe eller et prosjekt som viser et spesielt engasjement innenfor miljø. Veidekke har en ambisjon om å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø ved å være best på miljø i praksis.

Juryen har gitt følgende begrunnelse for valg av vinneren:

«Kandidaten har bidratt til en langsiktig og bærekraftig løsning utover landegrensene. Prosessen med Warm Asfalt Mix ble utviklet av Veidekke Asfalt og Shell i perioden 1996 - 2000 basert på Veidekke Asfalt's skumteknologi. WAM Foam prosessen tillater en temperatursenking i asfaltproduksjon på 40-50°C kun med hjelp av små mengder vann.

Veidekke Industri har gjennom omfattende publisering og tilrettelegging for studiebesøk i Norge bidratt til at en global asfaltbransje nå er i full gang med å utvikle og ta i bruk ressurs- og miljøvennlige metoder for lavtemperaturproduksjon av asfalt.

I dag produserer 14 av Veidekkes asfaltverk lavtemperaturasfalt og i Norge utgjør en samlet tonnasje ca 10 %.»

Lagt grunnlaget for vekst i USA

- Det er en glede å overrekke miljøprisen til teknisk stab som har vært med å legge grunnlaget til at markedet i USA de siste årene har steget til ca 30 % av det totale asfaltvolumet. Vi ser fram til at volumet skal stige i årene framover både i Norge og internasjonalt, sa konserndirektør og juryleder Hege Schøyen Dillner ved prisoverrekkelsen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!