Isolinjekart: Stedsavhengige høydetillegg ved omregning mellom OLH og NN2000. (Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Skifte av høydesystem vil berøre alle som sender inn søknad om byggetillatelse eller forslag til ny reguleringsplan, eller har slike saker til behandling i Plan- og bygningsetaten. I tillegg betyr dette endringer for entreprenører og andre som jobber med bygging og landmåling i Oslo, eller som bruker høydeinformasjonen i det tekniske grunnkartet og reguleringskartet.

- For disse blir det nå viktig å undersøke hvilken høydereferanse som gjelder for de ulike dataene som brukes. Om man ikke er oppmerksom på hvilken høydereferanse som blir brukt i kart og andre data, er det fort gjort å gjøre feil her, sier senioringeniør Rune Kjørmo i Avdeling for geodata i Plan- og bygningsetaten.

Høydereferanse

Han oppfordrer alle til å være nøye med å kontrollere hvilken høydereferanse som brukes i kart og andre data.

-På den måten unngår man forsinkelser og dermed økte kostnader, sier Kjørmo.

Reguleringsplaner som allerede er vedtatt, skifter ikke høydereferanse.

Teknisk sett endres høydesystemet i de fleste kartdata og andre høydebærende data fra dagens høydesystem Oslo lokal høyde (OLH) til Normal Null (NN2000).

Vann- og avløpsetaten forbereder også overgang til NN2000 for sine kartdatasett. Etter planen skal alle kommuner i Norge over til NN2000 i løpet av få år.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!