Samlet ordrereserve og ordreinngang reduseres, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Ordrereserven per 30. september var MNOK 6 728 (7 872) og ordreinngangen i tredje kvartal var MNOK 1 067 (1 960). NCC Construction Norway styrker lønnsomheten, og leverer en driftsmargin på 4,6 (1,5) i tredje kvartal. Omsetning i perioden endte på MNOK 1 492 (1 527) og resultatet ble MNOK 68 (23). Øvrige nøkkeltall er lavere enn fjoråret, med ordreinngang på MNOK 942 (1 557) og ordrereserven per 30. september var MNOK 5 211 (6 522). - Det er god drift i våre infrastrukturprosjekter, og vi opplever å være spesielt konkurransedyktige på de største og mest kompliserte prosjektene. Etter betydelige nedskrivninger på noen byggprosjekter i Oslo-området i 2013 har vi nå en god oversikt over våre risikoprosjekter. Det er fortsatt noen utfordrende prosjekter i Divisjon Bygg, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway. 15. oktober i år tegnet NCC Construction Norway kontrakt med Statens vegvesen om bygging av tunnel på E134 mellom Gvammen og Århus i Telemark. Kontrakten var på MNOK 1 017 og ordreregistreres i fjerde kvartal. NCC Roads har i tredje kvartal hatt god drift i hele virksomheten. Innen steinmaterialer har selskapet produsert og solgt godt, og asfaltvirksomheten og veiservice har levert som forventet. 1. september hadde veiservice oppstart av én ny driftskontrakt.
Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!