Huset er ett av tre som Statens vegvesen har kjøpt i forbindelse med prosjektet E134 Damåsen - Saggrenda, og som skal brennes ned. De to andre eiendommene er Sandsværveien 153 og Sandsværveien 155.

Totalt er 15 bebygde eiendommer i Kongsberg kjøpt av Statens vegvesen i forbindelse med utbyggingen av E134 Damåsen - Saggrenda. Eiendommene som ikke brennes ned planlegges revet i tiden fram mot planlagt anleggsstart våren 2015.

Brenningen av Drammensveien 158 er et viktig ledd i øvelsesplanen for mannskapet i Kongsberg brann og redning. Mannskapene skal trene både røykdykking og slukking. Før huset brennes har Statens vegvesen fjernet alle miljøfarlige stoffer og annet ikke brennbart materiale.

Kongsberg brann og redning skal brenne ned så mye som mulig av hust slik at det er minimalt med avfall igjen. Statens vegvesen har ansvaret for etterslukking og vakthold samt opprydding og sikring. Kongsberg brann og redning skal bruke de to andre eiendommene til øvelser, men det er ikke bestemt om og når de eventuelt skal brennes.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!