Fakta om utbygging av strekningen E6 Biri–Vingrom:

På strekningen E6 Biri-Vingrom skal det etableres midtrekkverk og en forbikjøringsstrekning for å hindre de alvorlige trafikkulykkene. Med midtrekkverk på E6 blir det færre ulykker og sjeldnere behov for å bruke lokalvegen mellom Biri og Vingrom som omkjøringsveg. Den gjennomsnittlige trafikkmengden på lokalvegen kommer til å gå ned.

På sikt skal hele den 36 kilometer lange strekningen mellom Biri i Gjøvik og Ensby i Øyer bygges ut til firefeltsveg. Forbikjøringsstrekningene som nå etableres i forbindelse med oppsetting av midtrekkverk, skal inngå i en framtidig firefeltsveg. Overordnet planleggingen av fire felt er ferdig, men videre framdrift er uavklart siden en slik utbygging foreløpig ikke er prioritert i Nasjonaltransportplan.

Strekningen er 18 kilometer lang.

Lokalvegen på Biristrand (fv. 330) ligger parallelt med E6 og er omkjøringsveg for E6-trafikken. Her skal det bygges gang- og sykkelveg sør og nord for Biristrand skole, totalt ca. fire kilometer.

Anleggsperiode: August 2014-desember 2015.

I slutten av august starter dermed Isachsen på den omtrent ett år lange byggeprosessen på strekningen. Vi gleder oss til endelig å gå i gang med byggeprosjektet, og ser fram til samarbeidet med Isachsen, sier Øyvind Moshagen, som er prosjektleder for E6 Biri-Otta.

Kontrakten har en verdi på omkring 227 millioner kroner.

Samhandling

I etterkant av kontraktsignering, starter samhandlingsprosess med entreprenør og Statens vegvesen. Samhandlingen har som mål å sørge for at alle involverte skal få bli kjent, at man avklarer forventningene til samarbeid, jobber med rutiner og diskuterer viktige og utfordrende forhold i kontrakten.

Samhandlingen pågår fra 11. til 21. august. Isachsen kan starte anleggsarbeidene 22. august med gang- og sykkelvegen på Biristrand, Vingrom bru, bygginga av midtrekkverk og forbikjøringsstrekningen.

Midtrekkverk og øvrige tiltak på E6 nord for Biristrand har oppstart etter at gang og sykkelvegen er fullført.

Biri-Vingrom 4-felt sett fra syd. © 3D-illustrasjon: Rambøll

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!